BREAKING NEWS

“Një orë e më parë, këta katërkëmbësh të mbyllen pas hekurave”, kryeministri Rama dha ultimatum, arrestohen 3 personat që shkatërruan stolat e stadiumit (DETAJE)

“Një orë e më parë, këta
x

Aktualitet

Probleme me pasurinë? Kundërshtoi KPK-në, merret vendimin nga KPA për gjyqtarin e Apelit, Fatos Qato

Probleme me pasurinë? Kundërshtoi KPK-në, merret vendimin nga KPA

Ditën e sotme, trupi gjykues i Komisioni të Posaçëm të Aplikimit ka lënë në fuqi vendimin e KPK-së për gjyqtarin Fatos Qato.

Qato kishte bërë ankimim në KPA ndërsa ky i fundit nuk i pranoi pretendimet e gjyqtarit të cilit i janë evidentuar probleme me deklarimin e pasurisë dhe me burimin e të ardhurave.

Njoftimi i plotë:

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Ina Rama kryesuese, Natasha Mulaj  relatore, Ardian Hajdari, Luan Daci, Rezarta Schuetz anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.7/2019, datë 11.02.2019, për ankimin e subjektit të rivlerësimit Fatos Qato kundër vendimit nr. 87, datë 17.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, germa “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

Lënien në fuqi të vendimit nr. 87, datë 17.12.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Fatos Qato.

Ky vendim është përfundimtar, me efekt të menjëhershëm.

U shpall sot, në Tiranë, më datë 08.11.2019.