BREAKING NEWS

Rihetimi i “21 Janarit” trondit Sali Berishën, do të hapet dosja që solli FBI, dëshmi të reja dhe asistencë nga ndërkombëtarët, ja detajet

Rihetimi i “21 Janarit” trondit Sali Berishën, do të hapet
x

Ekonomia

ATP nxjerr listën e re, ja emrat e pronarëve të prekur nga ndërtimet informale që do të përfitojnë 146 milionë lekë

ATP nxjerr listën e re, ja emrat e pronarëve të prekur nga

Agjencia e Trajtimit të Pronave ka publikuar dje listën e radhës me emrat që përfitojnë trajtim financiar. Edhe zyrat që bëjnë aplikimet dhe shpërblimet për pronat kanë bazuar vështirësi dhe bllokime gjatë pandemisë, duke u reflektuar në një reduktim aplikimesh nga qytetarët për të qenë përfitues nga ligjet përkatëse për kompensim, sipas kategorive të ndryshme. Por ATP ka vijuar punë e saj me shqyrtimin dhe aprovimin ose jo të atyre pak aplikimeve që janë paraqitur. Sakaq ditën e djeshme ATP ka publikuar një njoftim për shpërndarjen e fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale. Sipas këtij njoftimi nga kërkesat e dërguar janë miratuar vetëm 137 të tilla, të cilat i përmbushnin kriteret e vendosura në ligjin përkatës. Qytetarët të cilët u është aprovuar aplikimi përfitojnë këstin e parë , të dytë , të tretë, si dhe këstin e katër dhe të pestë të kompensimit në vlerë monetare, shumë e cila arrin në mbi 146 milionë lekë në total. “Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) njofton se, më datë 29 . 07 . 2020, ka përfunduar procesin e shqyrtimit për 137 kërkesa, të cilat përfitojnë këstin e parë, të dytë, të tretë, të katërt dhe të pestë të kompensimit në të holla në një total prej 70% të vlerës totale të miratuar me VKM-të përkatëse. Fondi financiar që shpërndahet nga ATP për këto 137 kërkesa,është në vlerën: 146, 069, 238,83 lekë”, thuhet në njoftimin e Agjencisë. Të dhënat në lidhje me pasuritë që kompensohen dhe mbi gjeneralitetet e subjekteve përfitues jepen në listën e emrave të renditur më poshtë.

Dokumentacioni dhe procedurat

Më tej Agjencia thekson se çdo aplikim është shqyrtuar nga personat përgjegjës në zyrat e ATP, të cilët kanë konfirmuar të dhënat e paraqitura nëse janë në përputhshmëri dhe nëse plotësojnë kriteret e përcaktuar në ligjin për kompensim të pronave që preken nga ndërtimet informale. Kështu theksohet se të 137 kërkesat e aprovuara kanë qenë në përputhshmëri të plotë me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", i ndryshuar. Agjencia e Trajtimit të Pronave ka përcaktuar listën e dokumenteve të nevojshme për plotësimin e kërkesës për kompensim. Dokumentet përfshijnë: Kërkesën për kompensimin e pronës, dëshminë e trashëgimisë për të gjithë trashëgimtarët e ligjshëm, prokurën e posaçme, të nënshkruar nga të gjithë subjektet që përfitojnë kompensim, vërtetimin origjinal të lëshuar nga një bankë e nivelit të dytë për hapjen e llogarisë bankare, fotokopjen e dokumentit të identifikimit dhe mandat pagesën. Sakaq ATP sqaron se fillimisht aplikanti duhet të plotësojë formularin e aplikimit dhe të sigurohet që ka të disponueshme të gjitha vërtetime e nevojshme të këtij të fundit si pronar dhe të pronës që është prekur nga ndërtimet pa leje. Menjëherë brenda afatit kohorë të caktuar ATP shqyrton dokumentacionin dhe publikon emrat e aplikantëve përfitues si dhe shumën që di të shkoj për kompensim. Çdo përfitues e merr shumën që i takon në llogarinë e tij bankare. “Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) njofton subjektet e interesuara se vlerat përkatëse për secilin përfitues do të jenë disponibël në llogaritë e tyre në bankat e nivelit të dytë pas përfundimit të procedurave të transfertave bankare në ditët në vazhdim”, njofton ATP. ATP fton të gjithë subjektet e interesuara, të paraqiten pranë zyrave të saj, në adresën Rruga “Muhamet Gjollesha”, Nr. 54, Tiranë, çdo ditë nga e hëna në të premte, për plotësimin e kërkesës për kompensim dhe dorëzimin e dokumenteve përkatës. Subjekti kërkues (subjekti përfitues/trashëgimtari ligjor/përfaqësuesi me prokurë), në momentin e plotësimit të kërkesës për kompensim, duhet të paraqesë dokumentacioni e nevojshëm.

TIRANË

Beqir Husha

Alkion   Dizdari

Indrit Banka

Kosta Llaci

Allandyshe Çene

Beqir Derhemi

Aida Kasharaj

 Agron Tela

Iliana  Liku

Ilir  Llaci

Alkion   Dizdari

Indrit     Banka

Aida Kasharaj

Shyqyri Vrapi

Liljana  Katro

Shpresa Minxolli

Kostaq Laci         

Sadik Hidi

Agim Muça

Beqir Husha

Ilir Muça

Genc Kellezi

Alkion   Dizdari

Flutur    Shijaku

Ilir Muça

Shkelqim Canollari

Ervin Çima

Hamide Neziri   

Albana Demi

Lutfi  Tola

Bardhyl Mumajesi

ELBASAN

Thanas Mila

Nevlud Miraka

Sali  Mullajonuzi

Jalldys  Mullajonuzi        

Emin  Mehja

Mirjam  Ndini    

Fatbardha Prelashi          

Renata Vrapi     

Agron Tela          

Nesfije Selenica             

Burbuqe Koçani

Hektor Kosova

Elatun  Karaiskaj

Zhaneta Merjo

Liljana Mato      

Thanas Mila       

Felatun Karaiskaj

Liljana   Mataj

Nesfije  Selenica

Klajdi     Çaushaj

Enea      Brahimaj

Emin      Mehja

Hajri       Shtiza

Arben   Miraku

Mevlude Miraku

Sali Mullajonuzi

Beqir Hysa

Ilona      Ziso

Mirjam Ndini

Fatbardha Prelashi

Enkelejda Musaj

Thanas Mila

Renata Vrapi     

Shqipe Selimaj

DURRËS

Lule Hystuna

Najada  Mali

Nestor Kalavrezi

Luljeta Hysta

Aleksander Moisiu        

LEZHË

Fran Sterkaj

Dod Deda           

VLORË

Isuf  Bodo

Arben   Mirashi