BREAKING NEWS

‘Pa shiko sa të thella qenkan punët!’, përgjimet e antimafias italiane, paralajmëron Artan Hoxha dhe zbulon emrin kush është ‘peshku i madh’

‘Pa shiko sa të thella qenkan punët!’, përgjimet e
x

Ekonomia

ATP nxjerr listën, ja 101 pronarët që do të dëmshpërblehen për shkak të ndërtimeve informale, përfitojnë 176.7 milionë lekë

ATP nxjerr listën, ja 101 pronarët që do të

ATP mbyll një sërë dosjesh të tjera për kompensim të pronave që preken nga ndërtimet pa leje. Pandemia vazhdon të kufizojë punimet e Agjencisë së Pronave, por gjithsesi nuk është  ndaluar shqyrtimi i dosjeve për kompensim pronash, që mund të kalohen më  lehtë. Kështu ditën e djeshme ATP ka publikuar në faqen e saj zyrtar një njoftim për shpërndarjen e fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale.  Sipas të dhënave të ATP, nga  ky këst do të përfitojnë 101 pronarë, për të cilët është vënë në dispozicion shumë e mbi 176 milionë lekësh , e cila do të shpërndahet sipas rregullave për kompensim. Sakaq ATP shpjegon se janë shqyrtuar dhe disa dosje të tjera, por që nuk kanë rezultuar fitues, për shkak se nuk plotësojnë kriteret e përcaktuar në ligjin përkatës. “Fondi financiar që shpërndahet nga ATP për këto 101 kërkesa,është në vlerën: 176. 732. 533,66 lekë. Për njëqind e një kërkesat e mësipërme, për të cilat ka përfunduar procesi i shqyrtimit nga ana e ATP-së, ka rezultuar se dokumentacioni i tyre është në përputhje me kriteret e përcaktuara në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 383, datë 19.05.2010 "Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale", i ndryshuar”, thuhet në njoftim. Gjithashtu gazeta ka zbardhur edhe listën më emrat e pronarëve përfitues të kësaj vlere.

Ja si bëhet kompensimi

Më tej sqarohet se, personat që kanë emrin në listë kanë emrin në listë janë përfitues të 5 kësteve, dhe do të marrin para në dorë rreth 70% të vlerës totale sipas vendimit të dhënë nga Këshilli i Ministrave për kompensim të pronave që preken nga ndërtimet pa leje.  Nga ana tjetër bëhet me dije se përfituesit do t’i kalojë shuma e përcaktuar menjëherë në llogarit e tij bankare, që ka dorëzuar sëbashku me dokumentet e tjera gjatë aplikimit. “Agjencia e Trajtimit të Pronave njofton se  ka përfunduar procesin e shqyrtimit për  njëqind e një kërkesa, të cilat përfitojnë këstin e parë, të dytë, të tretë, të katërt dhe të pestë të kompensimit në të holla në një total prej 70% të vlerës totale të miratuar me VKM-të përkatëse. Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) njofton subjektet e interesuara se vlerat përkatëse për secilin përfitues do të jenë disponibël në llogaritë e tyre në bankat e nivelit të dytë pas përfundimit të procedurave të transfertave bankare në ditët në vazhdim. Të dhënat në lidhje me pasuritë që kompensohen dhe mbi gjeneralitetet e subjekteve përfitues jepen në listën bashkëlidhur këtij njoftimi”, theksohet në dokument. Në përfundim sqarohet se, i gjithë procesi i deri tanishëm, që nga momenti i aplikimit dhe deri tek shqyrtimit dhe publikimi i listës, është bërë në bazë të ligjit për legalizim pronash dhe kompensim të tyre. Sakaq ATP siguron se me të njëjtin rigorozitet do të vijojë edhe procesi i shpërndarjes së  fondit në dispozicion. “Procesi i shqyrtimit të këtyre kërkesave dhe i shpërndarjes së fondit të kompensimit është bazuar në ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", i ndryshuar, në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 383, datë 19.05.2010 "Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale", i ndryshuar, dhe në vendimet përkatëse të Këshillit të Ministrave, në të cilët është përcaktuar masa e shpërblimit për secilin pronar”, sqarohet në njoftim.  Ndërsa njoftohet se Agjencia ka në proces shqyrtimi edhe qindra dosje të tjera që do të gjejnë zgjidhje sa më shpejt.

JA EMRAT QË DO TË MARRIN KOMPENSIM FINANCIAR

Përparim Qori, Korçë

Sami Hyka, Tiranë

Kujtim Barakaj, Vlorë

Zhaneta Madhi, Elbasan

Emine  Kapercelli, Elbasan

Vasil Thanasi ,Durres

Dalip Çizmja, Tiranë

Merushe Kazazi, Vlorë

Fjoralba Sorra, Vlorë

Sami Hyka, Tiranë

Henrieta Fortuzi,Elbasan

Klevis Bakalli, Elbasan

Met Iljazi, Tiranë

Ylli Harasani, Tiranë

Pranvera Ballysa, Vlorë

Lejli Aliko, Vlorë

Majlinda Gjinali, Vlorë

Bujar Harasani, Tiranë

Mereme Kasmi, Tiranë

Franc   Harasani, Tiranë

Hamdi Kulaj,  Vlorë

Majlinda Proda, Vlorë

Perparim Qori, Korçë

Naferit Ekmekçiu, Elbasan

Fatmir  Guza,   Durrës

Hamdi Kulaj,  Vlorë

Dritan  Çengeli, Elbasan

Hamdi Kulaj,  Vlorë

Klevis Bakalli, Elbasan

Gezim Tota, Tiranë

Magda  Ikonomi, Tiranë

Adriano  Hastopalli, Elbasan

Mitat  Mehillaj, Vlorë

Sami Hyka, Tirane

Adhurim Rapaj, Vlorë

Nexhmije Hasa,Tiranë

Lirije Aga, Tiranë

Behije Daiu, Elbasan

Bashkim Çeliku, Elbasan

Redi Çoku, Elbasan

Jemine Korca, Tiranë

Mario   Rruga, Durrës

Haxhi  Vathi,  Tiranë

Beqir  Baja, Tiranë

Fation Kajanaku, Elbasan

Silvana Prebila, Elbasan

Majlinda Proda, Vlorë

Silvana, Prebila, Elbasan

Pellumb Shpata, Tiranë

Ferdinand Strugu, Elbasan

Sanije Bakalli, Elbasan

Anila Katro, Elbasan

Adriano Hastopalli, Elbasan

Mimoza Neziri, Tiranë

Kujtim Barakaj, Vlorë

Hysen  Hyskja, Elbasan

Henrieta Fortuzi, Elbasan

Sami Hyka,  Tiranë

Silvana Prebila, Elbasan

Artan   Bufi, Elbasan

Trifon Malo, Tiranë

Naferit Ekmekçiu, Elbasan

Ruzhdije Myrtezaj, Elbasan

Adriano Hastopalli, Elbasan

Emine  Kapercelli, Elbasan

Shefki  Petrela, Tiranë

Hysen  Hyskja,  Elbasan

Zhaneta Madhi, Elbasan

Sami Hyka, Tiranë

Liri Leka, Tiranë

Brunilda Kapseri, Durrës

Tomor  Samarxhiu, Elbasan

Ramadan Shpata, Tiranë

Vasil Thanasi, Durres

Ahmet Dauti,  Elbasan

Qamil  Shkalla, Elbasan

Vasil Thanasi, Durrës

Pranvera Ballysa, Vlorë

Sami Hyka, Tiranë

Emine Kapercelli, Elbasan

Shpresa Kokomani, Durrës

Aishe Gashi, Durrës

Ramazan Kapseri, Durrës

Kujtim Barakaj, Vlorë

Fjoralba Sorra, Vlorë

Fatmire Beqo, Elbasan

Elona   Vrioni, Durrës

Pajtim  Ajazaj, Tiranë

Adriano Hastopalli,     Elbasan

Merushe Kazazi, Vloreë

Ruzhdije Myrtezaj, Elbasan

 Rezart  Kthupi ,  Tiranë                         

Spartan Kashuta, Tiranë

Besmir Krasniqi, Elbasan

Lirije Aga , Tiranë

Sami Hyka, Tiranë

Zylfije Balliu, Elbasan

Albanian Financial Institution Shpk