BREAKING NEWS

Spartak Ngjela paralajmëron kthesën e madhe në politikën shqiptare

Spartak Ngjela paralajmëron kthesën e madhe në politikën
x

Ekonomia

ATP zbardh listën, kompensohen 113 pronarë të prekur nga ndërtimet informale, shpërndahen mbi 157 milionë lekë

ATP zbardh listën, kompensohen 113 pronarë të prekur nga

Agjencia e Trajtimit të Pronave zbardh listën e radhës me emrat e ish-pronarëve që përfitojnë kompensim financiar, për pronat që u janë cenuar nga ndërtimet informale. Përmes një njoftimi të publikuar në faqen e saj zyrtare Agjencia tregon se, u janë pranuar kërkesat 113 aplikantëve, të cilët do përfitojnë 5 këste shpërblimi. Konkretisht ata do të marrin 70% të vlerës financiare të miratuar nga Këshilli i Ministrave për këtë vendim. Sakaq, Agjencia sqaron se të gjithë përfituesve u janë shqyrtuar me kujdes dokumentacionet e dorëzuara gjatë aplikimit dhe në përfundim çdo material i dorëzuar ka qenë në përputhje me rregullat e caktuara në projektligjin për kompensimin e pronave. “Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) njofton se, më datë 18. 12. 2020, ka përfunduar procesin e shqyrtimit për 113 kërkesa, të cilat përfitojnë këstin e parë, të dytë, të tretë, të katërt dhe të pestë të kompensimit në të holla në një total prej 70% të vlerës totale të miratuar me VKM-të përkatëse. Njoftojmë për shpërndarjen e fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale Për të gjitha kërkesat e mësipërme, për të cilat ka përfunduar procesi i shqyrtimit nga ana e ATP-së, ka rezultuar se dokumentacioni i tyre është në përputhje me kriteret e përcaktuara në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 383, datë 19.05.2010 "Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale", i ndryshuar”, thuhet në njoftim.

Vlera e kompensimit

Sipas njoftimit të Agjencisë së Pronave, vlera e kompensimit për këto kërkesa të aprovuara shkon më shumë se 157 milionë lekë dhe se do t’u kalojë menjëherë në llogaritë e tyre bankare. Gjithashtu në këtë njoftim jepen të gjitha të dhënat konfirmuese për çdo ish-pronar përfitues. “Fondi financiar që shpërndahet nga ATP për këto 113 kërkesa,është në vlerën: 157. 821. 221.02 lekë. Të dhënat në lidhje me pasuritë që kompensohen dhe mbi gjeneralitetet e subjekteve përfitues jepen në listën bashkëlidhur këtij njoftimi. Agjencia e Trajtimit të Pronave njofton subjektet e interesuara se vlerat përkatëse për secilin përfitues do të jenë disponibël në llogaritë e tyre në bankat e nivelit të dytë pas përfundimit të procedurave të transfertave bankare në ditët në vazhdim”, thekson Agjencia. Në përfundim Agjencia e Pronave tregon se çdo dokument është shqyrtuar në bazë të ligjit për ndërtimet pa leje dhe në ligjin për kompensimin e pronave, në mënyrë që çdo përfitues të përcaktohej sipas rregullave ligjore “Procesi i shqyrtimit të këtyre kërkesave dhe i shpërndarjes së fondit të kompensimit është bazuar në ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", i ndryshuar, në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 383, datë 19.05.2010 "Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale", i ndryshuar, dhe në vendimet përkatëse të Këshillit të Ministrave, në të cilët është përcaktuar masa e shpërblimit për secilin pronar”, sqarohet në njoftim. Sakaq bëjmë me dije se gjatë pandemisë, grupi i ish-pronarëve që përfitojnë kompensim për pronat që preken nga ndërtimet informale ka marrë rregullisht kompensimin, po të krahasojmë me çështje të tjera të pronave që kanë nevojë për praninë fizike. Ndërsa sot gazeta po sjell emrat e 313 përfituesve të fundit. Ish-pronarët që përfitojnë kompensim këtë herë janë nga qyteti i: Tiranës, Vlorës, Durrës dhe Elbasan.

Ja emrat që përfitojnë kompensim financiar

Bujar Kuka, Tiranë

Gerri Hoxha, Tiranë

Anita Aliçka, Elbasan

Gerald Bardhi, Tiranë

Hysen   Hyskaj   Elbasan

Agim Pustina, Tiranë

Oliver    Mimarbashi, Durrës

Ueda Osmanaj, Tiranë

Felatun Karaiskaj, Elbasan

Liri Nezha, Elbasan

Agron    Tela, Elbasan

Haxhi Gjuzi, Tiranë

Alemsha Kodrasi, Elbasan

Fatbardha Haxhi, Elbasan

Gazmend Zoga, Vlorë

Algert    Nozlli, Tiranë

Ilir Daiu, Elbasan

Merushe Kazazi, Vlorë

Zegjine Daiu, Elbasan

Blegina Hado, Elbasan

Stefano Coiante, Durrës

Lejla Sullaj, Vlorë

Ballkeze Kosta, Vlorë

Lavdie Bifsha,    Vlorë

Gerald Bardhi, Tiranë

Aferdita Vaka, Vlorë

Tatjana Bifsha, Vlorë

Mimoza Hasekiu, Elbasan

Ilir Daiu, Elbasan

Zegjine Daiu, Elbasan

Blegina Hado,    Elbasan

Arjan Gjeli, Tiranë

Andja Tamburi, Tiranë

Manjola Gjeli, Tiranë

Bukurie Shkupi, Tiranë

Elma Mati, Tiranë

Mimoza Isaj, Tiranë

Sulejman Shemsiu, Tiranë

Fatbardha Hoxholli, Tiranë

Haxhi Vathi, Tiranë

Vjollca Hoxhallari, Tiranë

Rozana Hoxhaj, Tiranë

Aida Kurani, Tiranë

Agim Pustina,    Tiranë

Arjan Gjeli, Tirane

Rebeka Dollani, Tiranë

Agron    Tela, Elbasan

Abaz Troci, Tiranë

Felatun Karaiskaj, Elbasan

Nesfije Selenica, Elbasan

Stefano Coiante, Durrës

Nesfije Selenica, Elbasan

Anita Aliçka, Elbasan

Ferdinand Strugu, Elbasan

Sanije Bakalli, Elbasan

Mirmisa Çausholli, Tiranë

Mikel Boshnjaku, Durrës

Kostandin Boshnjaku, Durrës

Aleksander Boshnjaku, Durrës

Ornela Abdihoxha, Elbasan

Shpresa Qosja, Elbasan

 Gerald Bardhi, Tiranë

Mirand Fugu, Tiranë

Liri Nezha, Elbasan

Ornela Abdihoxha, Elbasan

Andja Tamburi, Tiranë

Mimoza Isaj, Tiranë

Rozana Hoxhaj, Tiranë

Elma Mati, Tiranë

Merushe Kazazi, Vlorë

Ueda Osmanaj, Tiranë

Manjola Gjeli, Tiranë

Fatbardha Hoxholli, Tiranë

Rebeka Dollani, Tiranë

Aida Kurani, Tiranë

Elma Mati, Tiranë

Mimoza Isaj, Tiranë

Rozana Hoxhaj, Tiranë

Bukurie Shkupi, Tiranë

Agim Pustina, Tiranë

Rebeka Dollani, Tiranë

Vjollca Hoxhallari, Tiranë

Bukurie Shkupi, Tiranë

Vjollca Hoxhallari, Tiranë

Sulejman Shemsiu, Tiranë

Myrvete Stafa, Elbasan

Hajrije   Sino, Elbasan

Arjan Gjeli, Tiranë

Fatbardha Hoxholli, Tiranë

Zamir Voga, Tiranë

Aida Kurani, Tiranë

Hajredin Hoxha, Tiranë

Liri Nezha, Elbasan

Gerri Hoxha, Tiraneë

Omer Mimarbashi, Durrës

Renato Mimarbashi, Durrës

Mimoza Ylli, Tiranë

Ornela Abdihoxha, Elbasan

Gentian Nebiaj, Tiranë

Andja    Tamburi, Tiranë

Merushe Kazazi, Vlorë

Alma Luga, Tiranë

Liri Nezha, Elbasan

Hysen Hyskja, Elbasan

Adriano Hastopalli, Elbasan

Hysen   Hyskja   Elbasan

Gerri Hoxha, Tiranë

Igli Pustina, Tiranë

Alkion   Dizdari, Tiranë

Gerald Bardhi, Tiranë

Ueda Osmanaj, Tiranë

Manjola Gjeli, Tiranë

Sulejman Shemsiu, Tiranë

Merushe Kazazi, Vlorë