BREAKING NEWS

E veshur sportive dhe duke shijuar tingujt e çiftelisë, ambasadorja Yuri Kim shfaqet si kurrë më parë (Pamjet)

E veshur sportive dhe duke shijuar tingujt e çiftelisë, ambasadorja
x

Ekonomia

Del lista e radhës, ja emrat e naftëtarëve, minatorëve dhe metalurgëve që do të përfitojnë rritje të pensionit, ndarja sipas qyteteve

Del lista e radhës, ja emrat e naftëtarëve, minatorëve dhe

Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka publikuara dje listën e radhës me emrat e naftëtarëve, minatorëve dhe metalurgëve që përfitojnë shtesë pensioni. Ashtu sikurse është paralajmëruar, me miratimin e ligjit për këtë çështje në maj të 2019, zbardhja e emrave dhe lëvrimi i shumës në llogaritë bankare do të vazhdoj deri trajtimin financiar të plotë për të gjithë përfituesit në vend. Në total janë 23 mijë e 450 përfitues, që marrin çdo vit 14 milionë dollarë shtesë nga buxhetit, me plotësimin e këtij numri do të përfundojnë edhe listat më përfitues nga i gjithë vendi. Ndërkohë ditën e djeshme ISSH publikoi listën me 659 emra, punonjës të naftës dhe të minierave, që përveç pensionit të pleqërisë përfitojnë pension shtesë për shkak të punë së rëndë që kanë kryer. Përfitues të ligjit “Për trajtimin financiar, suplementar të punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë, të punonjësve të industrisë së naftës e të gazit dhe të punonjësve që kanë punuar në metalurgji” janë konkretisht të gjithë ata ish-punonjës, të cilët kanë kryer procese pune në miniera në nëntokë, ish-punonjësit, të cilët kanë punuar në industrinë e naftës e të gazit, si dhe ish-punonjësit, të cilët kanë punuar në metalurgji. Por me miratimin e ligjit për këtë kategori është reduktuara edhe mosha e daljes në pension. Mosha e daljes në pension: Për minatorët bëhet 55 vjeç. Për naftëtarët bëhet 60 vjeç ose 5 vjet para daljes në pension të shtresave të tjera. Por ulja e moshës së pensionit nuk është përfitimi i vetëm. Paralelisht ata që kanë punuar në miniera, naftë apo metalurgji kur të dalin në pension do të marrin edhe një shtesë të lidhur me vitet e punës në këto profesione të vështira. Konkretisht për minatorët 1 për qind shtesë për çdo vit pune në minierë, për naftëtarët dhe metalurgët 0.6 për qind shtesë për çdo vit pune. Ndërkohë që kërkohet një prag minimal kontributesh me 20 vite brenda sektorit për burrat dhe 15 për gratë, në këtë mënyrë edhe rritja varion minimalisht nga 9 deri në 12 për qind. Por këto përfitime kanë një kusht. Minatorët, naftëtarët apo metalurgët duhet që aktualisht të jenë mbi 48 vjeç. Sot të treja këto industri janë të privatizuara plotësisht, ndaj punonjësit nën 48 vjeç nuk do të marrin përfitime nga buxheti, por ligji ka parashikuar një trajtim tjetër. Ai detyron kompanitë private të minierave apo naftës që të paguajnë kontribute shtesë, me qëllim që punonjësit e tyre të marrin pagesa më të larta kur të dalin në pension. “Në vitet e përgjithshme të sigurimit, përveç punës në industrinë minerare dhe në ish-ndërmarrjet shtetërore apo në sektorin privat, janë përfshirë edhe puna në ishkooperativa, vetëpunësimi në bujqësi si dhe koha e trajtimit të tyre me pagesë papunësie, në asistencë apo në trajtim financiar të veçantë, periudha, për të cilat është paguar kontribut minimal nga vetë përfituesit ose janë mbuluar me kontribute minimale nga shteti”, thuhet në relacionin që shoqëron ligjin e ri.

BERAT

Maksut Dervishi

Pëllumb Musabelliu

KUÇOVË

Shahin Demo

Premtina Vangjeli

Hektor Peri

Theodhor Kristo

Miti Naska

Vasil Dundo

Petraq Plaku

SKRAPAR

Liri Karemani

Esat Alla

Xhevat Krosi

Fadil Hoxha

Bashkim Alstafa

Zef Ndrejaj

Reshit Farruku

Gani Ahmati

Besnik Poçi

Stradimir Kaso

DURRËS

Ferik Uruçi

Servet Lato

Antigoni Nasto

Qazim Kapxhiu

ELBASAN

Ligor Qosja

Hysen Musai

 Nazmi Hoxha

Fadil Pepa

Sotir Suljoti

Beqir Alla

Koço Pallamari

Qazim Sejdini

Osman Bica

Valter Xhafa

Niko Gjini

Alush Tabaku

Ferit Cani

Bajram Ibroj

Vangjel Gega

Petrit Mustafaraj

Ylli Rezhda

Petrit Ashiku

Maksim Shehu

Ibrahim Hoxhalli

Riza Spahiu

Xhemali Samurri

Nimet Fetahu

Shefik Muça

Qazim Xhina

Hysni Sina

Refat Omeri

LIBRAZHD

Jonus Belba

Ismail Qoshku

Levend Lleshi

Rexhep Çuka

Mehmet Zharri

Shaban Bajrami

Seladin Bardhi

Osman Halili

Xhemal Poçi

Vangjel Skura

Xhezar Lisi

Nexhat Myftari

Arefi Golemi

Qani Kopaçi

Sami Beqiri

Osman Feçi

FIER

Qamil Ahmetaj

Refat Sinanaj

Muharrem Hoxha

Demir Demiraj

Sefret Buzi

Enver Shehu

Nasi Prifti

Baftjar Cora

Ilmi Meçaj

Hekuran Shemuni

Tetem Alushaj

Qamil Seitaj

Sali Brakaj

Simon Ngjela

Idajet Hoxha

Raqi Mile

Stavër Daja

Namik Resulaj

Gramos Metaj

Qani Lutaj

Nuredin Buzi

Gori Stefa

Bashkim Kamberaj

Kujtim Sulkaj

Kostandin Peto

Vasilie Prençe

Sabri Luka

Reshat Hoxha

Muhamet Kaçanolli

Remzie Lloshi

Kujtim Puka

Elmaz Yzeiraj

Vangjel Papa

Kozma Sema

Lipi Çelniku

Tomor Backa

Llazar Shtëmbari

Pellat Rrapaj

Zhaneta Sema

Besim Vrenozi

Nikollaq Pelari

Hamdi Manaj

Sotir Plaka

Teki Koçiu

Enver Kamberaj

Qani Rustemi

Ilirjan Koka

Rrapi Koliçi

Selfi Zano

Agim Shateri

Stefan Shullaj

Sulo Merkaj

Idajet Hoxhaj

Lefter Kapaj

Rako Stroni

Nazmi Hoxha

Todi Ruçi

Todi Kondakçiu

Kujtim Buzi

Dhimitraq Mata

Agron Xhemali

Halim Ferzaj

Sulltane Resulaj

Perihane Asllani

Barjam Kripa

Barjam Barjamaj

Feim Mahmuti

Flamur Kararaj

Nini Nuhaj

Koço Shollo

Kristaq Kane

Jashar Brahushi

Bashkim Linfaj

Musa Goxhaj

Mimin Mahmutaj

Nezir Deliu

Parashqevi Nikolla

Xhevrije Bajramaj

Shaip Kripa

Abas Selimaj

Grigor Kaja

Agur Seitaj

Laver Shpata

Nazmi Bregu

Nazif Hoxhaj

Latif Hoxhaj

Arif Myrtaj

Lutfi Hasani

Vesel Kaja

Jonus Metaj

Petrit Kozma

Thimio Kristo

Merushe Tahirllari

Kadrije Halimi

Hamit Hamiti

Petrit Belulaj

Nuredin Shpataraku

Kushull Banaj

Zyra Ruçaj

Gëzim Basha

Dallandyshe Velçani

Festim Karemanaj

Myslim Demo

Haki Dreka

Harrilla Kola

Baki Kapo

Kostandin Profka

Ilia Shabani

Bashkim Hajdini

Faslli Ruko

Llazar Goga

Sefer Pellumbi

LUSHNJE

Kol Mihali

Bardhyl Muço

Tuni Jorgo

Feçorr Çela

Thoma Kola

Rrap Boçi

Naun Koçi

Sotir Dhima

Tafil Hoxha

Hyrije Brisku

Josif Mehilli

MALLAKASTËR

 Fatmir Brahushaj

Myqerem Bektashaj

Edije Duraj

Mestan Haskaj

Qemal Ramaj

Ramis Serjanaj

Islam Hoxhaj

PERMËT

Gëzim Saliaj

TEPELENË

Sami Gjergaj

Sali Veizi

Vasil Nasi

Çoban Imeri

Tafil Oruçi

Idris Muçobega

Novrus Kamberi

Kadri Dervishi

Agif Ormëni

Lavdosh Aga

Qazim Tozai

Asllan Shena

Mynyr Rama

Gëzim Ballaxhia

Islam Cora

Idajet Kërbizi

Shefit Musarai

DEVOLL

Sotiraq Talka

Bashkim Nastimi

ERSEKË

Hasan Keko

Maksut Pinderi

KORÇË

Dashmir Delilaj

Ilia Mita

Mihallaq Nune

Taip Panariti

Ropi Çerepi

Stavri Koço

Sotiraq Luarasi

Riza Stërmolli

Petrit Hoxhallari

Vasil Tarusha

Kristo Dhimitri

Vasil Koçibellinj

Gjergji Xhillari

Theodhor Guna

Thomaq Mano

Demir Cacani

Stavri Demba

Ligor Luarasi

Nikollaq Lola

Petraq Armata

Petrika Tilko

Çelnik Liçenji

Adriatik Goskolli

Mirdash Musallari

Ziso Kostiku

Kristo Shengjergji

Andrea Buda

Nevzat Fejzolli

Mitke Skendo

Sotiraq Mihallari

Xhevair Xhemollari

Razim Buliçko

Shaban Fasho

 Flori Begolli

Spiro Kodralli

Agim Çeçi

Beqir Orhanlli

Avni Fasho

Urim Çeçi

Muhamer Tafka

Engjell Fidani

Thanas Xega

Ruzhdi Bezat

Alfred Myzyri

Polikron Miho

Myzafer Gjatolli

Johan Mema

POGRARDEC

Mehmet Qose

Ilirjan Daci

Fevri Eshi

Llambi Spirollari

Pali Perçini

Hajdër Zeka

Ramadan Laraku

Vasil Pine

Vullnet Shaho

Skënder Gongo

Safet Spahi

Teki Selimi

Esheref Ibi

Vasillaq Kaçori

Zini Veizi

Lavdërim Dragoj

Vasil Hyka

Suleman Shuli

Halim Bufi

Muhamet Topalli

Llambi Fasho

Thoma Mitllari

Myftar Spahiu

Fondi Pilinçi

Fevri Duka

Shero Mingo

Bujar Xhemollari

Isuf Bejko

Niko Nurka

Mendu Muçllari

Xhevat Basha

Myfit Beshello

Hajrulla Maze

Bardhyl Fekolli

Enver Liço

Hysen Plloha

Pandeli Mimini

Maksut Krasta

Guri Mimini

Hetem Musaraj

Ramazan Pura

Nijas Spahi

Guri Viso

Nazif Muço

Agron Bekolli

Nikollaq Karoli

Luti Leka

HAS

Beqir Thaçi

Hamdi Çuni

Beqir Neza

Shaqir Muhadri

Azgan Kukaj

Hysni Aliaj

Muç Muhadri

Isuf Cufaj

Cen Cenalia

Zaim Zyberaj

Hysen Karakushi

KUKËS

Iljaz Matmuja

Isuf Matmuja

Zogran Kera

Sali Cubi

Haki Gaxha

Rrahim Laçi

Ferit Lugja

Teki Shehu

Hamit Allaraj

Zebur Murataj

Sahit Krasniqi

KURBIN

MARTE PASHA

GJON KABALI

MARTE SELALA

DILE LLESHI

PRENG NIKOLLI

SABRIJE AJAZI

LEZHË

PJETËR LLESHI

GJERGJ SIMONAJ

PREND NIKOLLI

NIKOLL PRENDI

DED NDOJ

GJERGJ BLINI

DED HASAJ

PRENG GJINI

SHKODËR

MARK PYLLA

NIKOLL KOLNDREU

SHABAN TAMALARI

KAVAJË

RAMIZ TABAKU

HAMDI HOXHA

TIRANË

FAHRIE KANANI

BEQIR DALIPI

AGRON MALUSH

FEJZI KYÇYKU

SULEJMAN ZERVOJ

YMER MZIU

SAMI TRIMI

MARIJE LUKA

ENVER GJANE

SELIM LIKA

BUJAR ELEZI

IBRAHIM MALJA

GANI HAJDARI

HURMA GOXHAJ

NIAZI FANA

BILBIL JATA

LUAN SULEJMANLLARI

HALIT HIDA

ALEKS HAXHIA

DHIOGJEN MILO

SHYQYRI FANA

MUZHAN SADIKU

HYSEN DERVISHI

HASAN NUZI

NEVRUZ NDREU

EDMOND SADIKLLARI

BESIM SHEHU

MEHDI ALLA

BARDHYL MURJA

BAJRAM DEMIRI

AVDI ALMADHI

NEXHAT MUÇKA

VASILLAQ XHORI

XHEVDET KOÇI

XHEVDET DORAKU

AVDI KANINA

 BAJRAM KAXHERRI

YMER ÇUNI

UKË DEMAJ

SIMON LEKAJ

REXHEP HYSA

IMER HASULA

VATË GECAJ

VEHBI KETA

MAL ÇAKRAJ

RAMAZAN GRORI

BAHRI MIÇI

HALIT HOXHA

ISEN CARA

DAUT ÇERPJA

DEFRIM MUÇKA

NUHI FERATI

NDUE LLESHAJ

ZENUN SELIMAJ

HALIT SALLAKU

ESHREF SKEJA

BASHKIM KOLA

NEVRUS NIKOLLI

BESNIK LATA

MEHMET KONDAJ

FATMIR MURATI

BASHKIM NELA

BAJRAM REXHA

AHMET VELÇANI

IRFAN DELIBASHI

GANI HERRI

FATMIR SHEHU

LEFTER SPIROLLARI

RROK GEMI

HYSNI KAPLLANI

MUHAMET KALLÇIU

HAMIT GUSMARI

BURHAN LLESHI

ENVERIE SEJDINI

YMER BALLA

PETRIT ÇEKU

ZEQIR HASA

AGIM MEMA

SELIM RROGAMI

MUSA BALA

ALEKSANDRO KOLA

ABDULLA FEJZA

RAMAZAN AJAZI

YLLI BRUZJA

RAMIZ GRRICA

PASHO RAMA

GANI PRENJASI

AGIM ZYLYFTARI

HALIL NOZLLI

AHMET KODRAGJINI

OSMAN PËRGJEGJA

LAVDËRIM MATRAKU

FUAT KOÇIBELLI

ISLAM HOXHA

RAMAZAN VELIJA

IDRIZ BERISHA

METAT PAJO

BASHKIM OSMA

DYLBER QOSE

AGIM KALLDANI

SOKRAT ZHUPA

FERHAT GURI

FATMIR CUKA

XHELADIN ALLA

LUTFI STOLI

QAZIM PAJA

BASHKIM SERANI

NDUE MARKU

BEHAR SKORA

PREN BËRDUFI

ROMEO ALMADHI

SAMI DEMIRI

HAMZA HIDA

DALLANDYSHE KONDI

PETRIT NAZARI

RAKIP ALLA

QEMAL KALEMI

AHMET DURRO

PETRAQ MULLISI

ASAF KËRPI

BAFTJAR MINXOLLI

VATHE SINANI

FUAT KUQO

GAZI KILLO

DEMUSH MULGECI

NAZMI SINANI

ZIJA XHELEPI

ARISTIDHI PAGUNI

VERO JONUZAJ

HALIL KODRA

XHAFERR HURDHA

QERIM ASLLANAJ

LUF UKU

HASAN BEKA

RASIM MURATI

SULEJMAN HOXHA

VASIL NOVOSELA

FAIK VLADI

QEMAL DENISI

FITNET NOVOSELA

HASAN MURTO

PASHO JUSUFI

MUSA AGARAJ

ISA BENJA

AGIM RAMALIU

KADRI SULAJ

LAVDRIM QAMA

TODI NDONI

DERVISH TROCI

RIZA ALIJAJ

VEHBI STAFAJ

SAMI DUQI

LUMTURI MAKO

IHSAN BUDO

SULEJMAN KURTI

SALI BUZHIQI

GJYZEPINA HAJDARI

NEXHIP HOXHA

SHUKRI KASTRATI

REXHEP DODA

SEFER BRAKA

ALI SALA

MEHMET MALLOSI

BASHKIM SALLAKU

RIZA SULA

PULLUMB MALI

NOVRUS AVDIAJ

HALIM DINA

PËLLUMB ZENELI

RRAHMAN SPAHO

NDUE TIRTJA

KASEM ISLAMAJ

MARK MATOSHI

ILJAS HYSENI

LEZAN VATA

HALIT GJICI

ASLLAN DEDA

QEMAL DOÇI

REXHEP UKLALA

XHELAL SULI

MURAT BALA

HASAN TUTAJ

SADIK MARKAJ

MEXHIT DEDA

VATH MALOKU

ZENEL CENA

AQIF BALLA

FRANG PALUCA

MUHAMET PEPNIKU

JAKUP TOTA

HASAN SUÇI

QAMIL NELA

AZEM KASTRATI

XHEVIT BARDHI

BESNIK LICA

NJAZI KROSI

SHEFQET HIDRI

NEKI CANI

XHEMALI TATOSHI

KUNDRET KAMBERI

KUJTIM MEHMETAJ

HAKI DOKU

SADRI HALILAJ

DALIP BUKAÇI

FAIK ALUSHAJ

KAMBER TODAJ

XHEMAL MATA

ASTRIT SPAHIU

ZYBER JOCA

GANI BASHA

RAMIZ BALLA

HALIT BALLA

FADIL SALIU

QAMIL BARDHI

KASEM ALMADHI

BASHKIM SALIU

SELMAN HYSALIU

HYSEN HASMUÇA

BEHXHET DUQI

ALI SHYTI

RAMAZAN TUGA

PETRIT SHIMA

085C BAJRAM ÇULLHAJ

BEQIR DONGJIJA

ADEM DAPI

BUJAR PARRESHI

HAXHI ALLA

HALIT META

XHEMAL ALMADHI

REFIT PASHOLLARI

SABRI SPAHIU

SHKËLQIM ÇOKU

GËZIM GAÇI

AVDI VATA

SKENDER RRESHKA

402114E HASAN TAFANI

LATIF SULAJ

MEDI SHEHI

ISLAM SULAJ

RAMAZAN MALOKU

GËZIM GËRDECI

HAFUZ DOMI

QAMIL SULA

599 HALIL KURTI

VLASH DEVOLE

FLAMUR MEMUSHAJ

BESNIK HYKAJ

MITAT JAUPAJ

HYSEN LOSHI

KASEM JAKUPI

FLAMUR BENDO

CAN UKCAMAJ

GËZIM ARAPI

SHEQERE DYRMA

SELIM KAÇURI

ABAZ JATA

SABRI HOXHA

XHAVIT CANI

EMIRLINDA NAKO

FLORIE DURAJ

AGIM BARUTI

VLORË

PETREF HOXHAJ

SINAN DREDHAJ

ZAIM VELIKAJ

ARIADHI DËMA

LILI MITA

BRAHIM LATIFI

SPIRO ÇOMI

ELEONORA LIÇO

ANTONETA TAULLA

VIOLETA BEQIRAJ

LUMTURI TROKAJ

JORGAQ GJYLI

SKËNDER BERISHA

MOS HARIM RUNAJ

ALEKS ALIAJ

ANDON LENA

NAPOLON ÇABELI

FATBARDHA JAZAJ

YLLI DEMIRAJ

BATJAR BINJAKAJ

LUFTAR HAMZARAJ

HAMDI JAZO

DASHO MALAJ

PAJTIM ALUSHAJ

JANI KORETA

GËZIM LUKAJ

IMER NAKAJ

SOKRAT SHAMETAJ

FLORESHA MËHILLI

ASTRIT KAMBERAJ

REMZI HOXHAJ

TOFIK HOXHAJ

RESUL SADIKAJ

METE BARJAMAJ

NEZIR CANAJ

VLADIMIR BIRÇAJ

VLADIMIR MUSTAFARAJ

PANDELI BUQE

TIFTIRI RROKAJ

KUJTIME KUÇAJ

FATMIR BALO

LIRI BARDHI

SARANDË

Stavro Pilafa