Agjencia e Lajmeve SOT NEWS

Agjencia e Lajmeve SOT NEWS Lajme nga Shqiperia, Kosova, Rajoni dhe Bota, Politike, Kronike, Aktualitet, Dossier, Kulture, Sport

Ligji i ri për përgjysmimin e taksës së makinave dhe faljen e gjobave, në fuqi pas 2 javësh

Ligji i ri për përgjysmimin e taksës së makinave dhe faljen e gjobave, në fuqi pas 2 javësh

Postuar: 08/05/2013 - 11:03

Kush nuk ka paguar taksën e makinës, do të mund ta bëjë këtë me çmim të përgjysmuar. Ligji i ri me ndryshimet përkatëse është publikuar në Fletoren Zyrtare dhe për 2 javë nis zbatimi i tij. Ky ligj trajton gjithë atë kontingjent që nuk ka paguar taksa edhe përgjatë vitit 2012 apo vitit 2011, kur ligji i atëhershëm hyri në fuqi. Ministria e Financave ka propozuar përgjysmimin e koeficientit fiks për naftën dhe benzinën. Sipas këtij ligji, koeficienti për naftën nga 25 lekë do të bëhet 12.5 lekë dhe koeficienti për benzinën, nga 20 lekë do të bëhet 10 lekë.

Përgjysmimi i taksës

Ligji i ri parashikon përgjysmimin e taksës fikse për karburantin, nga 25 në 12.5 për naftën dhe nga 20 në 10 për benzinën. Formula e llogaritjes së taksës vjetore shumëzon cilindratën e motorit të makinës me koeficientin e vjetërsisë dhe me taksën fikse për llojin e karburantit. Përgjysmimi i kësaj të fundit sjell rrjedhimisht përgjysmimin e pagesës për çdo makinë. Përgjysmimi i taksës vlen edhe për të gjitha mjetet e tjera, pasi në ligj nuk është parashikuar përjashtimi i tyre. Kështu, krahas veturave dhe furgonëve, përfitojnë edhe kamionët apo autobusët. Ja një shembull se si do të paguajë një person me ndryshimet e reja. Aktualisht një makinë me 1600 kubikë me vjetërsi 6 vjet që i përket koeficienti 0.2 dhe e përdor me naftë llogaritet: 1600 X 0.2 X 25. Pra, ky person që disponon këtë automjet me këto karakteristika aktualisht paguan një taksë prej 8000 lekësh. Me ndryshimet e ligjit, llogaritja bëhet: 1600 X 0,2 X 12,5. Pra, ky person me ligjin e ri do të paguajë një taksë prej 4000 lekësh nga 8000 lekë që paguan tani. Në të njëjtën mënyrë përfitojnë të gjitha makinat e përdorura mbi 3 vjet. Aktualisht përdoruesit e mjeteve paguajnë taksat vjetore të qarkullimit dhe taksat vjetore të regjistrimit. Tek taksa e qarkullimit përfshihet taksa 7 lekë për litër për naftën, 5 lekë për litër për benzinën. Taksa e regjistrimit caktohet sipas formulës: Cilindrata në cm3 x koeficienti fiks sipas vjetërsisë x taksa fikse për llojin e karburantit, e cila është 25 lekë për naftën dhe 20 lekë për benzinën. Pikërisht kjo taksë do të përgjysmohet, duke ndikuar kështu në përgjysmimin e vlerës së taksës.

Falja gjobave

Në ligjin e ri për taksat e makinave do të falen gjithashtu të gjitha detyrimet e prapambetura të taksës vjetore të qarkullimit rrugor për mjetet e sekuestruara apo të konfiskuara me vendim të formës së prerë të gjykatës, të cilat i kalojnë në administrim Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara për qëllime përdorimi apo rishitje. Në dispozitat kalimtare është parashikuar që pas datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, të gjithë pronarët e mjeteve që nuk kanë paguar taksën vjetore të mjeteve të përdorura për vitin 2013, pavarësisht kur e kanë pasur datën e pagesës së taksës, do të paguajnë sipas këtij ligji. Aplikimi i penalitetit për vonesë në pagesën e taksave, për të gjitha mjetet që u ka kaluar afati i vlefshmërisë së taksave pavarësisht kur e kanë kryer pagesën e taksave, do të fillojë nga data 1 janar 2014. Përgjysmimi i taksave vjetore për makinat e përdorura pritet të ketë një efekt në buxhetin e shtetit prej rreth 2.5 miliardë lekësh.

Ligji i ri për përgjysmimin e taksës dhe faljen e gjobave

Ligj Nr. 120/2013për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7. 2008 “për taksat kombëtare”, të ndryshuar. Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 155 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi: Në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

Neni 1

Në nenin 4, pika 3 ndryshohet si më poshtë: “3. Taksa vjetore e mjeteve të përdorura është e vlefshme për 365 ditë dhe caktohet sipas formulës: Cilindrata në cm 3x koeficienti fiks sipas vjetërsisë x taksa fikse për llojin e karburantit. Taksa fikse për llojin e karburantit është 12,5 lekë për naftën dhe 10 lekë për benzinën. Koeficienti
sipas vjetërsisë së mjetit është si në shtojcën 1 bashkëlidhur këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij. Mjetet me vjetërsi nga 0-3 vjet nuk janë subjekt i kësaj takse. Detyrimi për pagimin e taksës i takon pronarit të mjetit. E ardhura nga taksa, për çdo rast, mblidhet nga strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, drejtoritë rajonale, para kryerjes së kontrollit teknik vjetor të detyrueshëm të mjetit. Pronari i mjetit, i cili nuk kryen pagesën e kësaj takse brenda10 ditëve nga mbarimi i afatit të vlefshmërisë së parashikuar, detyrohet të paguajë një gjobë prej 5 për qind të shumës së detyrimit të papaguar për çdo muaj vonesë, por jo më shumë se 25 për qind për çdo vit. 18 për qind e të ardhurave vjetore nga kjo taksë i kalojnë buxhetit të qeverisjes vendore.
Procedura e ndarjes së të ardhurave me buxhetet e njësive të qeverisjes vendore përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave, bazuar në numrin e mjeteve të regjistruara sipas njësive të qeverisjes vendore.”.

Neni 2

Në nenin 9, pas pikës 1 shtohet pika 1/1 me këtë përmbajtje: “1/1. Falen të gjitha detyrimet e prapambetura të taksës vjetore të qarkullimit rrugor për mjetet e sekuestruara apo të konfiskuara me vendim të formës së prerë të gjykatës, të cilat i kalojnë në administrim Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara për qëllime përdorimi apo rishitjeje.”.

Neni 3
Dispozita kalimtare

Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, të gjithë pronarët e mjeteve, që nuk ka në paguar taksën vjetore të mjeteve të përdorura, paguajnë sipas këtij ligji. Në rast se pagesa bëhet brenda datës 30 qershor 2013, ata përjashtohen edhe nga penalitetet për vonesë në pagesën e taksave. Aplikimi i penalitetit për vonesë në pagesën e taksave, për të gjitha mjetet, që u ka kaluar afati i vlefshmërisë së taksave, pavarësisht kur e kanë kryer pagesën e taksave, fillon nga data 1 janar 2014.
 
 

 

/Agjensia e Lajmeve Sot News/

Na Beni Like Ne Facebook: 
Total votes: 65

Lajme nga e njejta kategori

Postuar: 22/07/2017 - 08:12

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) ka gati skemën për të bërë importin e radhës të energjisë për muajin gusht.

Postuar: 22/07/2017 - 08:09

Të ardhurat në buxhetin e shtetit kanë ruajtur trendin rritës në pjesën e parë të 2017, duke regjistruar vlerën prej 212 miliardë lekësh për periudhën janar-qershor.

Postuar: 21/07/2017 - 08:23

Gjykata e Lartë ka rrëzuar pjesërisht vendimin e qeverisë që sanksiononte se profesionet e lira do të paguanin Tatim mbi Vlerën e Shtuar.

Postuar: 21/07/2017 - 08:21

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve bëri me dije se ka një numër të madh biznesesh që nuk kanë depozituar vendimin e ortakut për destinimin e fitimit pas tatimit të vitit paraar

Postuar: 19/07/2017 - 07:57

E gjithë kosto e rehabilitimit të rrjetit hekurudhor shqiptar i kalon 427 milionë euro.

Postuar: 19/07/2017 - 07:55

Të gjitha bizneset dhe objektet private e publike do të pajisen me kamera të cilësisë së lartë.

Postuar: 18/07/2017 - 07:38

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka dhënë detaje lidhur me hapat që duhet të ndjekin bizneset për të bërë pagesën e detyrimit principal në mënyrë që të përfitojnë nga falja m