Kërko Për

Agjencia e Lajmeve SOT NEWS

Agjencia e Lajmeve SOT NEWS Lajme nga Shqiperia, Kosova, Rajoni dhe Bota, Politike, Kronike, Aktualitet, Dossier, Kulture, Sport

Ndryshon ligji për dhënien e tokave shtetërore me qira, ja si do të kompensohet qiramarrësi dhe kushtet për ndërtim

Postuar: 01/09/2018 - 07:48

Qeveria ka vendosur të ndryshojë ligjin për dhënien me qira të tokës bujqësore e pyjore, të livadheve dhe kullotave që janë pasuri shtetërore. Çdo person fizik e juridik, vendas a i huaj, që kërkon të marrë tokë me qira, duhet të paraqesë një kërkesë me shkrim me përshkrimin e veprimtarisë që do të kryejë dhe qëndrimin ndaj mjedisit, si dhe vërtetimin se nuk ka detyrime financiare ose ligjore të pashlyera ndaj shtetit. Drafti i ri i miratuar në mbledhjen e fundit të qeverisë përcakton që, në rastet kur në tokat bujqësore në administrim të ministrisë përgjegjëse për bujqësinë, objekt i qiradhënies, qiramarrësi kërkon të ndërtojë objekte për prodhimin, ruajtjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore e blegtorale, apo objekte në funksion të agroturizmit, për të cilat kërkohet leje ndërtimi dhe kategoria e resursit ndryshon nga “tokë bujqësore” në “truall”, qiradhënësi mund të japë miratimin, nëse plotësohen dy kushte. Drafti thotë se ndërtimi i objekteve të parashikuara në kërkesë duhet të jetë në përputhje me legjislacionin dhe dokumentet e planifikimit të territorit dhe sipërfaqja ndërtimore duhet të shërbejë vetëm për objekte për prodhimin, ruajtjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore e blegtorale, të tokës bujqësore, objekt i qiradhënies ose për ngritjen e objekteve ndërtimore në funksion të agroturizmit. Nuk lejohet në asnjë rast ndryshimi i destinacionit të objektit të ndërtuar sipas këtij ligji. Në draft përcaktohet gjithashtu se për sipërfaqen ndërtimore “truall”, aplikohet i njëjti çmim i qiradhënies si për tokën bujqësore. Prishja e kontratës Kushtet e dhënies me qira të tokës rregullohen ndërmjet palëve kontraktuese me një kontratë të veçantë, në përputhje me kërkesat e Kodit Civil dhe aktet ligjore e nënligjore për tokën bujqësore, livadhet, kullotat, pyjet, gjuetinë, ujërat, peshkimin dhe mjedisin. Kushtet që nuk specifikohen në kontratën e qirasë ndërmjet palëve, por që mund të dalin më pas, zgjidhen në marrëveshje mes palëve. Në rast mosmarrëveshjeje, palët i drejtohen gjykatës kompetente. Në rastet e zgjidhjes së njëanshme të kontratës, sipas kushteve të parashikuara në kontratë ose të mbarimit të afatit të qiradhënies, pr/ligji parashikon që objekti ndërtimor, si dhe çdo investim tjetër i trupëzuar kalon në pronësi të qiradhënësit pa shpërblim. Mosrespektimi i kushteve të kontratës së qirasë të tokës nga palët krijon detyrimin e pagesave sipas dispozitave përkatëse të Kodit Civil, për dëmet e shkaktuara nga secila palë. Çdo pretendim i secilës palë duhet të paraqitet te tjetra të paktën 90 ditë para mbarimit të kontratës. Kur qiramarrësi kërkon të zgjidhë kontratën e qirasë së tokës para mbarimit të afatit të parashikuar në kontratën e lidhur, ai është i detyruar që me një kërkesë me shkrim t'i drejtohet qiradhënësit të paktën 180 ditë përpara mbarimit të periudhës së kërkuar për zgjidhjen e kontratës së qirasë së lidhur. Kompensimi Në rastin kur në sipërfaqen ndërtimore dhe/ose në sipërfaqet e mbjella me kultura bujqësore parashikohet realizimi i një projekti, investimi apo objekti për interes publik, kompensimi i qiramarrësit për shpenzimet e kryera për objektin ndërtimor, si dhe çdo investim tjetër të trupëzuar, bëhet sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për shpronësimet për interes publik. Masa e kompensimit mbulohet nga entiteti përgjegjës për zhvillimin e projektit, investimit apo objektit që paraqet interes publik”.

/Agjensia e Lajmeve Sot News/

Na Beni Like Ne Facebook: 
Total votes: 22

Lajme nga e njejta kategori

Postuar: 19/12/2018 - 07:20

Bashkia Tiranë ka vendosur si agjent për mbledhjen e taksës së pasurisë së paluajtshme Ndërmarrjen e Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë.

Postuar: 18/12/2018 - 07:24

Agjencia e Trajtimit të Pronave ka përfunduar procesin e shqyrtimit për 159 kërkesa të paraqitura

Postuar: 17/12/2018 - 08:43

Kursi zyrtar i këmbimit valutor, sipas Bankës së Shqipërisë:

 

Postuar: 16/12/2018 - 07:42

Autoriteti i Konkurrencës, Enti Rregullator i Energjisë dhe Autoriteti i Komunikimeve Elektronike

Postuar: 15/12/2018 - 07:40

Raportet e ndryshme nga institucione vendase apo ndërkombëtare flasin për nivel të lartë korrupsi

Postuar: 14/12/2018 - 11:51

Tri marrëveshje të rëndësishme janë firmosur sot në Ministrinë  e Financave, mes të cilave

Postuar: 14/12/2018 - 07:57

Shpenzimet e qeverisë për mbrojtje sociale ishin sa 9% e Prodhimit të Brendshëm Bruto, sipas të