Ekonomia

Publikohet raporti i Moody’s, jepet alarmi për koncesionet dhe borxhin publik në Shqipëri, ja sektorët ku duhet pasur kujdes

Publikohet raporti i Moody’s, jepet alarmi për koncesionet dhe

Moody’s publikon raportin e radhës për Shqipërinë. Disa muaj më parë Shërbimi i Investitorëve Moody’s paralajmëroi qeverinë shqiptare se duhet të tregohet e kujdesshme me kufirin e borxhit publik si dhe të shtojë monitorimin ndaj projekteve të realizuara me PPP. Sakaq edhe në raportin e fundit Moody’s fokusohet po në të njëjtat pika duke thënë që Shqipëria nuk ka shfaqur përmisim në menaxhimin e tyre madje risqet nga koncesio-net dhe borxhi publik po i kanosin probleme të mëdha ekonomike vendit tonë. Sipas raportit, Shqipëria vazhdon të renditet në raportin më negativ të vlerësuar në rajon për shkak se regjistron nivel të lartë të borxhit publik dhe detyrimet e mundshme që rrjedhin nga sektori i energjisë. Ndërkohë elementi tjetër që raporti e cilëson si rrezik është rritja e varësisë nga ?nancimet jashtë bilancit në formën e Partneriteteve Publike Private që është përdorur nga qeveria si një mënyrë për të rritur investimet, por që ndonjëherë në mënyrë të pakontrolluar duke rritur kështu numrin e tyre madje kanë tejkaluar bilancin. “Shqipëria, e cila ka një vlerësim B1, është e ku?zuar nga një sërë faktorësh, duke ?lluar nga ekonomia e vogël dhe e padiversi?kuar, borxhi i lartë pub-lik, rritja e varësisë nga ?nancimet përmes formës së PPP-ve, të cilat klasi?kohen jashtë bilanci, si dhe shkalla e lartë e euroizimit të vendit. Fuqia ekonomike vlerësohet me ba3 (vlerësohet që ka elemente speku-lative dhe një rrezik domethënës të kredisë), ku theksohet ekspozimi ndaj rreziqeve të ambientit, shkalla relativisht e ulët e diversi?kimit në krahasim me shtetet në nivele të ngjashme, si dhe përballja me një sërë sfidash strukturore”, thuhet në raport. Problematikë tjetër që shihet si me risk tepër të lartë për ekonominë është niveli i lartë i euroizimit të vendit. Nga ana tjetër edhe pse me një përmisim, niveli i ko-rrupsionit dhe reformave të tjera që janë prioritare për integrimin në BE mbeten në nivel jo fort të kënaqshëm në raport. “Për institucionet dhe fu-qinë e qeverisjes, që vlerësohen me “ba2”, nënvizohen hapat që ka marrë qeveria në rrugën e anëtarësimit në BE dhe nevoja e adresimit të dobë-sive në fushën e rregullave të lojës dhe kontrollit të korrupsionit. Nga rreziqet e mundshme përfshihen dhe ato të lidhura me nivelin e lartë të eu-roizimit të vendit”, thuhet në raport.

Reagimi i ministrisë

Nga ana tjetër Ministria e Fi-nancave e sheh si pozitiv raportin e Moody’s. Përmes një njoftimi në faqen zyrtare në Facebook, ministrja Anila Denaj, bazohet në nivelin B1 i dhënë Shqipërisë në raport, duke thekuar këtu që pavarësisht goditjeve që ka pësuar vendi ynë qeveria ka arritur të ruajë të paqëndrueshëm këtë nivel. Sipas ministres në këtë kohë ishte tepër e rëndësishme qëndrueshmëria dhe aktiviteti i rregullt i institucion-eve, gjë për të cilën raporti shfaqet pozitiv. “Pavarësisht dy goditjeve të njëpasnjëshme, ekonomia shqiptare vijon të vlerësohet qëndrueshëm në tregjet ndërkombëtare. Raportet e mëparshme të kompanive ndërkom-bëtare kanë vlerësuar përmirësimin e pro?lit makroekonomik, progresin në reformat strukturore dhe in-stitucionale, si dhe konsolidimin ?skal të arritur gjatë viteve të fundit. Plotësimi më i fundit, që Moody’s i bën vlerësimit të Shqipërisë, ruan të pandryshuar renditjen e Shqipërisë në B1, pas emetimit të suksesshëm të Eurobondit në muajin Qershor të këtij viti”, u shpreh ajo. Sa i përket borxhit publik ministrja tha se në situatën në të cilët ndodhet vendi, ashtu sikur shumë vende të tjera të dëmtuara nga pandemia, rritja e borxhit publik ishte e pritshme. Sakaq ministrja vuri në dukje vlerësimin e raportit për përpjekjet e qeverisë për të reduktuar informalitetin dhe integrimin drejt BE. “Vlerësimi i qëndrueshëm, thek-son me pozitivitet dhe me renditjen më të lartë ndër indikatorët, ecurinë e institucioneve dhe qeverisjen e vendit. Moody’s sjell në vëmendje të investitorëve veçanërisht angazhimin e vendit në rrugën drejt Bashkimit Eu-ropian. Nismat e fundit të qeverisë do të lehtësojnë klimën e të bërit biznes dhe do të nxisin formalizimin e mëte-jshëm të ekonomisë”,u shpreh ajo.