BREAKING NEWS

Koronavirusi në Shqipëri, Ministria e Shëndetësisë përditëson të dhënat: Ja sa persona janë konfirmuar pozitivë në 24 orët e fundit

Koronavirusi në Shqipëri, Ministria e Shëndetësisë
x

Ekonomia

Zbardhet lista e radhës, 226 naftëtarë, minatorë dhe metalurgë përfitojnë shtesë pensioni, ja emrat në çdo qytet

Zbardhet lista e radhës, 226 naftëtarë, minatorë dhe

Plot 226 emrat naftëtarësh, minatorësh dhe metalurgësh përmban lista e radhës e publikuar nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Ish-punonjësit e minierave dhe rafinerive të naftës do të përfitojnë pension shtesë për shkak të llojit të rëndë të punës që kanë kryer në bazë të ligjit nr. 29/2019 “Për trajtimin financiar, suplementar të punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë, të punonjësve të industrisë së naftës e të gazit dhe të punonjësve që kanë punuar në metalurgji”, i miratuar në maj të vitit të shkuar. Nga aplikimet e shqyrtuara janë shpallur fitues nga të gjitha qytetet e vendit, ndërsa përmendim këtu: Tiranë, Fier, Berat, Lushnjë, Kuçovë, Sarandë, Korçë, Durrës, Lezhë, Skrapar, Pogradec dhe të tjerë. Në veçanti në këtë ligj është miratuar edhe çështja e minatorëve, të cilët më parë nuk përfitonin trajtim financiar të mbuluar nga shteti pavarësisht punës së vështirë për shkak të moshës që përcaktonte ligji i mëparshëm për daljen në pension dhe mungesës së sigurimeve. Kështu, për të mbështetur këtë kategori ligji i 2019 vendosi që edhe minatorët do të pension të parakohshëm dhe shtesë pensioni të financuar nga buxheti i shtetit. Kjo skemë e daljes në pension të parakohshëm do të zhvillohet edhe për ata që dalin në pension në 4 vitet e ardhshme. “Duke konsideruar punën në miniera një punë shumë të vështirë, precedentët e krijuar si për trajtimet financiare të parakohshme ashtu edhe përfitimet shtesë nga pensioni i pleqërisë, pavarësisht se rreth 16 mijë përfitues aktualë kanë nga 18 deri në 25 vjet që trajtohen me pensione nga sigurimet shoqërore ose trajtime të veçanta financiare, projektligji parashikon, vazhdimin e pensioneve të parakohshme të mbuluar me kontribute shtesë dhe nga buxheti, si dhe vendosjen e një skeme trajtimi financiar shtesë mbi pension që varet nga vitet e punës në nëntokë e cila për të gjithë përfituesit aktualë dhe të atyre në 5 vitet e ardhshme, mbetet të financohet pothuajse totalisht nga buxheti”, thuhet në relacionin shpjegues. Lehtësimi nga pagesa e sigurimeve Gjithashtu, në këtë projektligj parashikohet që i gjithë spektri i periudhave të sigurimit në profesione pune shumë të vështira si në industrinë e naftës dhe të gazit, ashtu edhe në metalurgji të kenë një trajtim financiar të njëjtë. Për këto arsye projekti i paraqitur parashikon, ndarjen e përfitimeve në fushën e sigurimeve shoqërore dhe trajtimeve mbi pension, nga dispozitat që përcaktojnë një status të veçantë për industrinë e naftës dhe të gazit. Duke u fokusuar në parimin e dhënies së një trajtimi të veçantë financiar, i cili për përfituesit aktualë është totalisht i pambuluar me kontribute, i adresuar për profesione shumë të vështira, projekti që paraqitet për shqyrtim e miratim përjashton nga përfitimi punonjësit e industrisë mekanike të naftës. I gjithë sistemi i ndërmarrjeve apo industrive ka pasur ofiçina mekanike me dhjetëra lloje profesionesh, të cilat pavarësisht se u përkisnin degëve të ndryshme të ekonomisë, kryenin të njëjtën punë me të njëjtën shkallë vështirësie dhe me të njëjtin sistem të pagave. Vendosja dhe mbajtja e përfitimeve për këtë kategori do të sillte diferencime shumë të mëdha dhe padrejtësi ndërmjet kategorive të përfituesve. Në këtë ligj, pikërisht vendosja e një skeme të njëjtë trajtimi, për të gjithë kategoritë e punëve dhe pensioneve tepër të vështira është i vetmi parim që justifikon përdorimin e fondeve buxhetore për mbulimin e pagesave, për më tepër të pagesave shtesë. Gjithashtu, projekti i paraqitur fokusohet në saktësimin dhe zgjidhjen e disa problematikave që kanë dalë në procesin e identifikimit të personave që kanë punuar në industrinë e naftës dhe të gazit, verifikimin dhe plotësimin e dokumentacionit të tyre, për të realizuar dhënien e statusit dhe si pasojë të përfitimeve financiare që rrjedhin prej tij në fushën e pagave, pensioneve apo përfitimeve të tjera.