BREAKING NEWS

“Nga tetori deri në mars e shtuna dhe e diela do jenë pa makina”, reagon Artan Hoxha, pyet hapur Ramën: Na rruaç komandant, por...

“Nga tetori deri në mars e shtuna dhe e diela do jenë pa
x

Ekonomia

Zbardhet raporti i KLSH, 267 milionë euro dëme në buxhet gjatë vitit, ja institucionet më problematike

Zbardhet raporti i KLSH, 267 milionë euro dëme në buxhet
Institucionet shqiptare kanë shkaktuar plot 267 milionë euro dëme në buxhet për shkak të abuzimeve. Nëntë-mujorin e këtij viti Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kryer auditime të shumta në disa institucione në vend. Sipas të dhënave vetëm për periudhën janar- shtator janë kryer mbi 25 kontrolle, kjo si pasojë e një numër në rritje kërkesash për informacion nga viti në vit, të ardhura nga individë, subjekte të ndryshme dhe OJF. Nga auditimet e bëra rezulton se shkeljet në administratë kanë shkaktuar rreth 267 milionë euro dëme. “Vetëm gjatë periudhës janar – shtator 2019 janë trajtuar dhe u është përcjellë informacioni i kërkuar 32 kërkesave, të ardhura në adresën e koordinatorit të informimit, të cilat përfshijnë 25 raporte auditimi. Afro 268 milionë euro është dëmi ekonomik në buxhet si pasojë e shkeljeve të konstatuara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit në të ardhura dhe shpenzime përgjatë 9 muajve të këtij viti”, thuhet në raport. Në raportin e publikuar nga KLSH, evidentohen se shkeljet më të mëdha me efekte të konsiderueshme në buxhetin e shtetit dhe jo vetëm, lidhen me keqadministrimin e të ardhurave; menaxhimin jo të kujdesshëm në procesin e përdorimit të fondeve publike; keqadministrimin e pronës shtetërore e ndjekur nga paligjshmëritë procedurale dhe ineficencat në realizimin e procedurave të prokurimit publik. “Konkretisht, dëmi ekonomik në fushën e të ardhurave, rezulton në afro 25,3 milionë euro, ndërsa 43.5 milionë euro regjistrohet dëmi ekonomik në fushën e shpenzimeve, jo me eficiencë, efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve, si dhe shkelje të disiplinës buxhetore lidhur me likuidimin e shpenzimeve, keqmenaxhimin e fondeve të programuara apo mungesë kontrolli në realizimin e procedurave të prokurimit jo në përputhje me kuadrin ligjor”, thuhet në raport.

Dëme të tjera

Nga rezultatet e auditimeve, KLSH shprehet se niveli i dëmeve dhe shpenzimeve joefektive apo me efekte negative në buxhetin e shtetit në mënyrë të përmbledhur nga aktiviteti auditues përgjatë periudhës janar – shtator 2019, vazhdon të mbetet i lartë. “Totali i dëmit në të ardhura dhe shpenzime regjistrohet në me dëm ekonomik në shumën totale prej 195.9 milionë euro, ndërsa pjesa tjetër e shumës, 72 milion euro, llogariten si të ardhura apo shpenzime të realizuara në kushtet e parregullsive në zbatimin e dispozitave ligjore në fuqi, me efekte negative për periudhën janar – shtator 2019. Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e subjekteve të audituara, në shumën totale prej 8,465,105 mijë lekë, afërsisht 68.8 milionë euro”, shprehet KLSH. Sipas raportit, performancë negative kanëshfaqur edhe treguesit më domethënës të performancës së Institucioneve Supreme të Auditimit, indikatori i dobësimit, i cili rezulton 90.9. “Treguesi i dobisë së auditimit është 90.9, raporti i dëmeve të zbuluara dhe të kërkuara për zhdëmtim në vlerën 195.9 milionë euro me shpenzimet buxhetore faktike të KLSH-së në vlerën 269,424,789.5 lekë”, thuhet ndër të tjera në raport. Në përfundim KLSH shprehet se puna audituese synon ta bëjë ekzekutivin më të përgjegjshëm në menaxhimin e fondeve shtetërore. KLSH, konstaton se mbetet shumë për të bërë për të krijuar kulturën e përgjegjshmërisë menaxheriale dhe për të garantuar një sistem menaxhimi financiar dhe kontrolli sa më efektiv.

Esmeralda Hida