BREAKING NEWS

Montenegrin media shock Albanian politics, Sali Berisha "Moscow's eye" in Tirana, this is who is the Russian oligarch who distributed money in Albania and cooperated with the head of "Foltore"

Montenegrin media shock Albanian politics, Sali Berisha "Moscow's
x
BREAKING NEWS

7 loyalists of Sali Berisha with spy files are expected to be excluded from politics, the head of "Foltore" starts threats against DP MPs who have announced the vote on the decommunization initiative

7 loyalists of Sali Berisha with spy files are expected to be excluded from
x
BREAKING NEWS

Yuri Kim's message to Rama, states that Albanian institutions are weak and nothing is guaranteed, asks the government to choose which path it will follow, with the West or the East

Yuri Kim's message to Rama, states that Albanian institutions are weak and
x
BREAKING NEWS

On the brink of war, the "powder keg" is lit that can blow up Europe, Dodik wants to install in the Balkans the scheme that Vladimir Putin is using in Ukraine

On the brink of war, the "powder keg" is lit that can blow up Europe,
x
BREAKING NEWS

The explosions in the gas station alert NATO, Norway is armed with military troops

The explosions in the gas station alert NATO, Norway is armed with military
x
BREAKING NEWS

The difficult days for Serbia begin, the German plan to change Vu?i?'s "two chairs" policy begins, Scholz's adviser "lands" in the region, gets out of the game and the "Open Balkans"

The difficult days for Serbia begin, the German plan to change Vu?i?'s
x
BREAKING NEWS

Putin May Attack Underwater Internet Cables, Here's the Point Where "World War III" Could Break Out That Will Include Russia and NATO

Putin May Attack Underwater Internet Cables, Here's the Point Where
x
BREAKING NEWS

The world is on alert, Putin paves the way for the use of nuclear weapons, officially announces the annexation of 4 independent regions of Ukraine, the US warns of catastrophic consequences

The world is on alert, Putin paves the way for the use of nuclear weapons,
x

Ekonomia

The "Nusret" dinner costs the Albanians 81 hectares of land in the area of ??Durrës, the Arabs are granted the port and 54 thousand m2 of land for construction

The "Nusret" dinner costs the Albanians 81 hectares of land in the

Despite the strong objections of civil society and the Albanian opposition, the "Rama 3" government seems determined to make reality and even advance the 2 billion Euro Navy project in Durrës. On December 3, the Parliament of Albania quietly approved a law on economic cooperation between the governments of Albania and the United Arab Emirates, while this week decision no. 494, dated 21.7.2022 for Some changes in decision no. 861, dated 29.12.2021, of the Council of Ministers, "for the transfer, to the real estate fund for the support of strategic investments, of state real estate, in cadastral area no. 8514, Durrës municipality, for the development and implementation of the strategic investment project "Durrës Yachts & Marina", and for the change of administration responsibility, from the Durrës Port Authority to the Ministry of Finance and Economy". The basis of this agreement was laid during a recent visit by ministers and senior government officials to the United Arab Emirates, where they were seen in a video dining at a luxury restaurant in Dubai. The whole substance of the law is but one article; exclusion from public procurement of all projects to be financed by Arab companies in Albania. That is, it gives the government the right to bargain with companies from the United Emirates without any control and without any legal responsibility, while it is granted 812,600.98 m2 of land or 81 hectares, of which 54 thousand m2, the company uses for construction. although it is state land, as can be seen in the decision provided by "SOT" newspaper. "The transfer to the real estate fund for the support of strategic investments (FPPMIS), which is administered by the ministry responsible for the economy, of state real estate in cadastral area no. 8514, Durrës Municipality, with a total area of ??812 600.98 (eight hundred twelve thousand six hundred ninety eight) m2, of which 54 217.51 ??(fifty four thousand two hundred seventeen point fifty one) m2 of construction area defined in appendix 1 and in the decision-plan that are attached to this decision and are an integral part of it", says the decision, which has already been published in the Official Gazette. which is administered by the ministry responsible for the economy, of state real estate in cadastral area no. 8514, Durrës Municipality, with a total area of ??812 600.98 (eight hundred twelve thousand six hundred ninety eight) m2, of which 54 217.51 ??(fifty four thousand two hundred seventeen point fifty one) m2 of construction area defined in appendix 1 and in the decision-plan that are attached to this decision and are an integral part of it", says the decision, which has already been published in the Official Gazette. which is administered by the ministry responsible for the economy, of state real estate in cadastral area no. 8514, Durrës Municipality, with a total area of ??812 600.98 (eight hundred twelve thousand six hundred ninety eight) m2, of which 54 217.51 ??(fifty four thousand two hundred seventeen point fifty one) m2 of construction area defined in appendix 1 and in the decision-plan that are attached to this decision and are an integral part of it", says the decision, which has already been published in the Official Gazette.

Ja si projektit iu hap rruga pas darkës në restorantin e Nusretit

Por tashmë që ligji ka kaluar dhe vendimi ka hyrë në fuqi, pasi është botuar këtë javë në Fletoren Zyrtare, pritet të vijë fatura e kripur për vendin. Qëllimi kryesor i këtij ligji dhe vizitës së gjysmës së qeverisë në Dubai ishte një projekt okult në Portin e Durrësit, që do të zhvillohet nga grupi arab Ebaar. Sipas marrëveshjes, qeveria do t’u falë arabëve Portin e Durrësit dhe rreth 812 600.98 m2  ose 81 hektarë tokë, në zonën përreth. Në këmbim grupi Emaar do të investojë 2 miliardë dollarë për të ndërtuar pallate, hotele dhe një port turistik në tokën e falur. Ndërsa porti i ri i mallrave do të ndërtohet në Porto Romano, por jo nga kompania arabe, por nga lekët e qytetarëve shqiptarë. Ky është një projekt aventurier, përmes të cilit arabët do të aneksojnë disa hektarë tokë në bregdet për të ngritur bizneset e tyre, ndërsa qytetarët shqiptarë do të humbasin Portin më të madh të vendit, i cili do të kërkojë qindra milionë euro të tjera për t’u ndërtuar sërish, nëse do të ndërtohet dhe nuk do të lihet rrugëve siç e ka zakon qeveria me veprat publike. Madje për të vënë në jetë këtë projekt, qeveri ka hequr dorë edhe nga 60 milionë euro grante dhe kredi të buta nga Bashkimi Europian, për të cilat ka dy marrëveshje të nënshkruara nga Damian Gjiknuri. Pra, si duket kjo është arsyeja që e detyroi gjysmën e qeverisë të zbarkojë në Dubai.

Ja vendimi i plotë i qeverisë i botuar në Fletoren Zyrtare

1- Titulli i vendimit riformulohet, si më poshtë vijon:

“Për transferimin, në Fondin e Pasurive të Paluajtshme për Mbështetjen e Investimeve Strategjike, dhe kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë të pronave të paluajtshme shtetërore, në zonën kadastrale nr. 8514, Bashkia Durrës, për zhvillimin dhe realizimin e projektit investues strategjik “Marina dhe jahtet e Durrësit (Durrës Yachts & Marina)”.

2- Pikat 1 dhe 2 ndryshohen, si më poshtë vijon:

“1. Transferimin në fondin e pasurive të paluajtshme për mbështetjen e investimeve strategjike (FPPMIS), i cili administrohet nga ministria përgjegjëse për ekonominë, të pasurive të paluajtshme shtetërore në zonën kadastrale nr. 8514, Bashkia Durrës, me sipërfaqe totale 812 600.98 (tetëqind e dymbëdhjetë mijë e gjashtëqind pikë nëntëdhjetë tetë) m2, nga të cilat 54 217.51 (pesëdhjetë e katër mijë e dyqind e shtatëmbëdhjetë pikë pesëdhjetë e një) m2 sipërfaqe ndërtimore të përcaktuara në shtojcën 1 dhe në plan-vendosjen që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse të tij.

2. The change of responsibility for the administration, from the Durrës Port Authority, the Ministry of the Interior, the Ministry of Education and Sports and the Ministry of Justice, to the Ministry of Finance and Economy, of the real estate defined in appendix 1 and in the decision-plan that are attached to this decision and are an integral part of it.".

3. Appendix 1, attached to decision no. 861, dated 29.12.2021, of the Council of Ministers, is replaced by the appendix with the same number, which is attached to this decision.

4. The Ministry of Finance and Economy, the Albanian Investment Development Agency, the State Cadastre Agency and all the institutions defined in point 2 are charged with the implementation of this decision. This decision enters into force immediately and is published in the Official Gazette.

The "Nusret" dinner costs the Albanians 81 hectares of land in the

The "Nusret" dinner costs the Albanians 81 hectares of land in the