BREAKING NEWS

From Milan to Bucharest, how Arben Ahmetaj's trips were paid with the Zotos card: 1600 euros for two nights

From Milan to Bucharest, how Arben Ahmetaj's trips were paid with the Zotos
x
BREAKING NEWS

Lower prices! The latest decision from the Transparency Board, this is how much oil, gasoline and gas will be sold

Lower prices! The latest decision from the Transparency Board, this is how much
x
BREAKING NEWS

The attack on Berisha, Nazarko explodes the 'bombshell' statement: Scenario of the secret services of hostile countries

The attack on Berisha, Nazarko explodes the 'bombshell' statement:
x
BREAKING NEWS

They are going to dive/ Euro historical devaluation against the lek. Oil destroys the dollar in international markets

They are going to dive/ Euro historical devaluation against the lek. Oil
x
BREAKING NEWS

Bomb alert at the Directorate of Border and Migration in Tirana

Bomb alert at the Directorate of Border and Migration in Tirana
x
BREAKING NEWS

Are the monetary amounts of Albanian citizens in banks at risk? Bank data stolen, found on payroll database CD

Are the monetary amounts of Albanian citizens in banks at risk? Bank data
x
BREAKING NEWS

VIDEO/ The tragic accident, how the 50-year-old filmed the last trip before ending up on the cliff

VIDEO/ The tragic accident, how the 50-year-old filmed the last trip before
x
BREAKING NEWS

Did Gerti Shehu tell why he punched Berisha? The 31-year-old's lawyer speaks and shows the next step

Did Gerti Shehu tell why he punched Berisha? The 31-year-old's lawyer
x

Aktualitet

"Less food, meat and dairy products without seal", KLSH audit in the children's home in Tirana, the report reveals serious violations

"Less food, meat and dairy products without seal", KLSH audit in the

KLSH has conducted an audit at the children's home "Zyber Hallulli", in Tirana, where violations were found.

In the report of the High State Control, it is emphasized that the level of financial quotas for daily food services was not respected and the children consumed less food than was determined by law.

The report of the SSC.

The staff of the Tirana School Children's Home did not implement the level of financial quotas for daily food expenses, contrary to the requirements of point 1 of Instruction no. 689, dated 02.10.2018 "On the level of expenditure quotas for Food, in public residential and community institutions of social care". Law 121/2016 in article 24 point 6 determines that the Minister responsible for social issues issues instructions for the procedures and implementation of service standards. But regarding the standards of state social services and the methodology and level of determining the fees, the Ministry of Education and Culture has not issued new by-laws in implementation of articles 24, points 4 and 6; 26, point 2; 27 point 3; 35, item 4; 40, item 2; and 46, point 3, of this law. Regarding the daily needs of children for nutrients and calories, the food menu is prepared for all the children of the institution regardless of age group, gender or special conditions. The multidisciplinary team does not participate in the design of the menu, in violation of the requirements of the Internal Regulation of the Organization and Operation of the "Zyber Hallulli" Orphanage, with no. 2712 Prot, dated 31.12.2015, article "functional duties of the doctor", point 4.

The value in lek determined for the daily quota for children does not correspond to the same amount of food that children should consume, due to non-compliance by the institution, as well as non-indexation of the food quota according to the price index published by INSTAT. As a result, the values ??of the nutrition quota in 2019, 2020 and 2021, for the months selected for audit, were lower than the approved quota, the latter being the direct responsibility of the Tirana School Children's Home, and even more low due to non-indexation of prices, this is the responsibility of the Ministry of Health and Social Protection. The level of financial quotas for food expenses is not updated, remaining at the same values ??of the daily cost for each age group of children, since 2018, in violation of VKM no.

Kështu, nisur nga të dhënat e INSTAT në faqen zyrtare, në lidhje me ndryshimet mesatare vjetore të indeksit të çmimeve të konsumit, për grupin “Ushqime dhe pije alkoolike”, nga grupi i auditimit u përllogaritën se sa duhet të ishin ndryshuar këto kuota çdo vit, për koston ditore për secilën grup moshë, duke konstatuar se: Për grup moshën 6-12 vjeç, nga 440 lekë/ditë në vitin 2018, në fund të vitit 2021 duhej të bëhej në 487,35 lekë/ditë, pra do të ishte rritur me 47 lekë/ditë. Për grup moshën 13-15 vjeç, nga 480 lekë/ditë në vitin 2018, në fund të vitit 2021 duhej të bëhej në 531,66 lekë/ditë, pra do të ishte rritur me 52 lekë/ditë. Për grup moshën 16-18 vjeç, nga 500 lekë/ditë në vitin 2018, në fund të vitit 2021 duhej të bëhej në 553,81 lekë/ditë, pra do të ishte rritur me 54 lekë në ditë. Sa më sipër, mos përditësimi i ndryshimeve mesatare vjetore të indeksit të çmimeve të konsumit nga institucioni i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Shërbimi Social Shtetëror, ka ndikuar drejtpërdrejtë në llogaritjen e fondit limit, vlerë e cila nuk jep garanci të jetë përllogaritur saktë dhe në përputhje me nevojat ditore fëmijëve për ushqim duke shpenzuar më pak lekë të vlerës ditore për secilin grup moshe për fëmijë.