BREAKING NEWS

The serious incident in Maliq/ One killed and one injured, the police reveal new details

The serious incident in Maliq/ One killed and one injured, the police reveal new
x
BREAKING NEWS

New details emerge from the murder in Maliq/ The perpetrator is also identified, both cattlemen, this is how the fight started

New details emerge from the murder in Maliq/ The perpetrator is also identified,
x
BREAKING NEWS

Name/ Lost his life this evening during a knife fight, who is the victim

Name/ Lost his life this evening during a knife fight, who is the victim
x
BREAKING NEWS

A person is killed in Maliq, the first suspicions

A person is killed in Maliq, the first suspicions
x
BREAKING NEWS

Protesters call Rama live for the dismissal of ministers, the prime minister does not answer

Protesters call Rama live for the dismissal of ministers, the prime minister
x
BREAKING NEWS

"Lots of denunciations about the behavior of the officers", Gladis Nano gives "cold water" to the police leaders: Reflect urgently, you are tolerating the villains, but not the citizens

"Lots of denunciations about the behavior of the officers", Gladis
x
BREAKING NEWS

The tragedy in Himare, protests started in front of the Ministry of the Interior

The tragedy in Himare, protests started in front of the Ministry of the Interior
x
BREAKING NEWS

The fire situation escalates in Selenica, the Minister of Defense makes an urgent call to the residents

The fire situation escalates in Selenica, the Minister of Defense makes an
x

Aktualitet

Millions of euros and staggering assets confiscated/ SPAK gives a strong blow and comes out with the important announcement: 29 defendants!

Millions of euros and staggering assets confiscated/ SPAK gives a strong blow

The Special Prosecutor's Office Against Corruption and Organized Crime (SPAK) has made public the work statistics for the month of June, where, among other things, it says that 29 people have been declared guilty.

Also, SPAK says that there are 12 criminal reports, of which 5 reports have been decided not to initiate investigations. 6 final criminal decisions have been executed and 22 execution orders have been issued for persons convicted by  the Special Court of First Instance  for Corruption and Organized Crime in Tirana.

SPAK also announces that during the month of June, execution orders were issued for the confiscation of assets, amounting to several hundred thousand euros.

During the month of June 2022:

12 criminal reports were submitted, of which 5 reports were decided not to initiate investigations.

7 criminal proceedings were registered, of which 2 proceedings for criminal offenses related to organized crime and 5 proceedings for criminal offenses related to corruption.

3 criminal proceedings with 26 defendants have been sent for trial, of which, 2 proceedings with 25 defendants for criminal offenses related to organized crime and one proceeding with one defendant for criminal offenses related to corruption.

Based on the requests presented by the Special Prosecutor's Office, a personal security measure against a person under investigation was approved by the Special Court.

After the final requests of the special prosecutors, the Special Court gave 5 substantive decisions, 29 defendants were declared guilty.

54 responses were returned to letters received from various institutions regarding the status of Albanian citizens and public officials in relation to the criminal proceedings against them.

Janë ekzekutuar 6 vendime penale të formës së prerë si dhe janë nxjerrë 22 urdhra ekzekutimi për persona të dënuar nga Gjykata e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë.

Janë nxjerrë urdhra ekzekutimi per konfiskimin e pasurive të luajtshme si më poshtë:

Automjete 6 copë
Aparate celulare 82 copë të markave të ndryshme
Laptop 6 copë
Janë nxjerrë urdhra ekzekutimi për konfiskimin e Vlerave Monetare si më poshtë:
800 (treqind e tremijë e tetëqind ) mijë lekë
074 (njëzetmijë e shtatëdhjetë e katër) EURO
005 (njëmijë e pesë) paund (GBP)
000(dymbëdhjetë) mijë dollarë
2200 (dymijë e dyqindtë) franga
Janë miratuar nga prokurorët e posaçëm 30 vendime për miratim takimesh të të paraburgosurve me familjarët e tyre dhe 3 vendime per lejimin e kryerjes së bisedave telefonike.
Janë vënë në ekzekutim 3 letërporosi të ardhura nga autoritetet e huaja gjyqësore; janë dërguar 7 letërporosi për ekzekutim autoriteteve të huaja.

4 coordination meetings were held between the parties to the agreements within the framework of joint investigation teams with foreign authorities.

Documentation has been sent to the Ministry of Justice for the purpose of extraditing 3 Albanian citizens from abroad to the Republic of Albania.

24 (twenty-four) requests for information were fully answered within the month of June 2022.