BREAKING NEWS

Temperatures up to 40 degrees, the weather takes a drastic turn on Friday

Temperatures up to 40 degrees, the weather takes a drastic turn on Friday
x
BREAKING NEWS

Killed the two Czech tourists in Prekal, the Supreme Court takes the decision for Sokol Mjacaj, 'throws the keys into the sea'

Killed the two Czech tourists in Prekal, the Supreme Court takes the decision
x
BREAKING NEWS

"SP has crumbled as a party" / Spartak Braho talks about the appointments within the Socialist Party and counts them 'one by one' to the Prime Minister: Rama appoints them as if he is the Chief of Staff. As this situation has never existed

"SP has crumbled as a party" / Spartak Braho talks about the
x
BREAKING NEWS

Heavy downpours and storms / The weather makes a drastic change, the meteorologist shows when the big turn is coming and how the weekend is predicted

Heavy downpours and storms / The weather makes a drastic change, the
x
BREAKING NEWS

"It started when Olldashi was minister", Spartak Braho sheds light on the big scandal with the Kardhiq-Delvina road: Corruption affair! Balluku part of the prime minister's oligarchy. He is a megalomaniac and.../ Rama rode him...

"It started when Olldashi was minister", Spartak Braho sheds light on
x
BREAKING NEWS

"There are a couple of MPs who rightly object"/ Spartak Braho breaks the strong statement about the incinerator affair: The scandal is so strong that... This is why Rama does not resign. Will there be an end to Mussolini?

"There are a couple of MPs who rightly object"/ Spartak Braho breaks
x
BREAKING NEWS

Frrok Çupi: Meta-Berisha have received orders from Moscow to destabilize Albania, the July 7 protest may produce victims

Frrok Çupi: Meta-Berisha have received orders from Moscow to destabilize
x
BREAKING NEWS

Meta's positions are aggravated, SPAK registers another criminal proceeding against the president, accused together with Kryemadhi of hiding wealth, in the "filter" and 8 LSI officials

Meta's positions are aggravated, SPAK registers another criminal proceeding
x

Aktualitet

From Talo Çela, Ervis Martinaj to ... / Nuredin Dumani cut the ticket for the big heads, the full file of the Court for the most serious criminal events is published

From Talo Çela, Ervis Martinaj to ... / Nuredin Dumani cut the ticket for

Court findings:

Referring to the case under trial, it turns out that:

27.1 From the above, there is a reasonable suspicion that the investigators have committed the criminal offenses attributed to you. In the part of the circumstances of the fact are reflected all the criminal facts, the persons to whom these facts are attributed, the role of each of them as well as the evidence on the basis of which a reasonable suspicion is created that the criminal fact occurred and it was committed by the suspects . The Court considers that, in addition to the written acts, an important piece of evidence which is in line with the written ones, are the statements of the citizens Nuredin Dumani and Henrik Hoxhaj. The Court considers that as it has been widely explained in the part of the circumstances of the fact, the statements of the citizens Henrik Hoxhaj and Nuredin Dumani are in harmony with each other and there does not appear to be any contradiction, for facts which both give statements.

Regarding the murder of the citizen Elvis Dedaj, the court assesses that the facts asserted by the citizen Nuredin Dumani are in line with the evidence administered in the file. Thus, this citizen refers that the act was committed by the citizen Henrik Hoxhaj and Festim Qoli. The citizen Nuredin Dumani, refers as a moment of acquaintance with the citizen Festim Qoli, the birthday of the latter, referring to the concrete date which as it results from the administered acts that coincides (refers to the end of December). Likewise, the citizen Henrik Hoxhaj as a moment of acquaintance with the citizen Nuredin Dumani refers to the birthday of their mutual friend. The Court finds that the statements of the citizen Nuredin Dumani regarding the murder of the citizen Elvis Dedaj in harmony with other evidence create reasonable doubts that the crime was committed by the citizens to whom it was attributed.

It turns out that the statements of the citizen Nuredin Dumani, regarding the murder of the late Fatmira Dedaj, are in line with the written evidence administered during the investigation within the criminal proceedings related to this event. It turns out that the citizen Nuredin Dumani refers that Festimi Qoli had planned to leave the country at the time of the event and this also results from the data of the TIMS system, regarding this citizen. He also explains the mechanism of the murder of the deceased, which is in line with the act of forensic examination. Citizen Nuredin Dumani explains that they took the bag of the deceased to look like a robbery because this is what Festimi wanted and this statement is consistent because during the inspection of the scene no bags of the deceased were found.

Po kështu, shtetasi Nuredin Dumani shpjegon rolin që kishte në këtë ngjarje vëllai i shtetasit Festim Qoli, shtetasi Petrit Qoli dhe djali i xhaxhait të tij, shtetasi Agron Qoli. Gjykata vlerëson se, dekarimet e shtetasit Nuredin Dumani në raport me provat shkresore të cilat janë cituar hollësisht në pjesën e rrethanave të faktit, janë të mjaftueshme për të krijuar dyshimin e arsyeshëm se vepra penale ndaj shtetases Fatmira Dedaj është kryer nga shtetasit të cilëve j’u është atribuuar fakti penal.

27.2 Nga deklarimet e shtetasve Henrik Hoxhaj dhe Nuredin Dumani, së bashku me provat e tjera shkresore të administruara, është zbardhur mekanizmi i një sërë ngjarjesh me shtrirje Elbasan-Durrës-Tiranë. Të hetuarit kanë vepruar në bashkëpunim në formë e veçantë të grupit të strukturuar kriminal dhe sipas një plani të paracaktuar. Hetimet e kryera nga Prokuroritë pranë Gjykatave të Rretheve Gjyqësore dhe Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar për këto ngjarje kriminale kanë evidentuar ekzistencën e disa grupeve të strukturuara kriminale të cilët kanë shtrirje gjeografike kryesisht në qytetet e Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit. Këta grupe kriminale janë dedikuar në veprat penale në dëm të jetës dhe shëndetit si edhe në drejtim të pasurisë.

Rezulton nga aktet e administruara dhe deklarimet e shtetasve Henrik Hoxhaj e Nuredin Dumani, se ata janë përfshirë në një sërë ngjarjesh kriminale dhe nëpërmjet pohimit të tyre lidhur me faktin kanë dhënë të dhëna të rëndësishme lidhur me bashkëpunëtorët e tyre. Gjykata, vlerëson se, për secilin prej fakteve penale janë pasqyruar në pikën e parë rrethanat, provat shkresore dhe deklarimet e shtetasve, duke çmuar se në këtë moment porocedural ka dyshime të arsyeshme të bazuar në prova se për secilin episod shtetasit e dyshuar janë ata të cilëve i është atribuuar nga organi procedues secili prej fakteve penale.

27.3 Nuk rezulton të ketë ndonjë shkak padënueshmërie për secilin prej autorëve të dyshuar për secilin prej fakteve penale, të cilët janë madhor dhe të përgjegjshëm para ligjit. Gjithashtu, nuk rezulton të ketë ndonjë shkak shuarje të veprave penale, të cilat nuk rezultojnë të jenë dekriminalizuar, amnistuar etj. Po kështu, nuk rezulton të ketë ndonjë shkak shuarje të dënimit të tyre.

27.4 Neni 228 pika 3 i K.Pr.Penale parashikon “3. Masat e sigurimit personal vendosen: a) kur ekzistojnë shkaqe të rëndësishme që vënë në rrezik marrjen ose vërtetësinë e provës, bazuar në rrethana fakti që duhet të tregohen posaçërisht në arsyetimin e vendimit; b) kur i pandehuri është larguar ose ekziston rreziku që ai të largohet; c) kur për shkak të rrethanave të faktit dhe personalitetit të të pandehurit ka rrezik që ai të kryejë krime të rënda ose të të njëjtit lloj me atë për të cilin procedohet”. Gjykata çmon se, në rastin objekt gjykimi, plotësohen të tre kushtet për caktimin e masës së sigurimit.

Për shkak të rrezikshmërisë së veprave penale, rrethanave të kryerjes të secilës së prej tyre dhe rolit të secilit prej personave nën hetim ekziston rreziku që ata të ndikojnë në marrjen dhe/ose vërtetësinë e provave dhe nëpërmjet ndikimit të tyre të cenojnë ecurinë e këtij procesi. Po kështu, për shkak të llojit të veprave penale (vepra penale kundër jetës, shëndetit dhe pasurisë), marzhit të dënimit si dhe statusit të personave nën hetim ekziston rreziku të largohen duke pamundësuar zhvillimin normal të procedimit dhe ky rrezik është konkret duke pasur parasysh dhe mënyrën sesi kanë ecur procedimet deri në momentin që janë marrë deklarimet e shtetasve Henrik Hoxhaj dhe Nuredin Dumani.

Also, based on their activity, cooperation in the special form of a structured criminal group, the connections that these citizens have, the way they act, there is a risk that they will commit equally serious or more serious criminal offenses.

Most read