BREAKING NEWS

"He used my father's name to throw stones at Berisha", Erion Braçe gives a strong answer to Remzi Hoxha's son

"He used my father's name to throw stones at Berisha", Erion
x

Ekonomia

Abuses with the prices of masks, alcohol and disinfectants, Competition Authority fines 24 pharmaceutical warehouses

Abuses with the prices of masks, alcohol and disinfectants, Competition

Yesterday, the Competition Authority fined 24 pharmaceutical warehouses for violating competition in the market. From March of this year, the CA started preliminary investigations on some companies which were suspected of abusing the prices of products so much in demand in this period as masks, disinfectants and alcohol. Immediately, after so many months of monitoring, the Competition concludes that 24 of the pharmaceutical companies have not implemented the temporary measures and rules set by this institution in March. “In its meeting of 15.10.2020, it examined the issue with: Imposition of fines and imposition of certain obligations on enterprises in the wholesale market of pre-medical materials, for non-implementation of the temporary measure. After analyzing the behavior of enterprises during the period February-May 2020 in the market of wholesale of masking materials, alcohol and disinfectants, it is ascertained that they have continued to increase the prices unjustifiably, by not implementing the temporary measures of the Authority ”, it is stated in the decision of the CA. In this decision, the Competition clarifies that 14 companies have been fined with 1 million ALL, since they have abused the prices of medical products, while 10 other pharmaceutical warehouses have been fined with 2 million ALL, as at the same time they have violated and the obligation to be transparent, as from March the CA had been asked to report the type of sales made and the daily turnover. Thus, for all 24 warehouses, the Competition has imposed a total fine of ALL 34 million. "According to the administered data, it is ascertained that according to the analysis of the behavior of the enterprises in the respective market, the measure was not implemented by 14 of the companies were also fined for not providing the information required by the Competition Authority. Each of the companies, which refused to implement the temporary measures, was fined with 1 million ALL, with a total of 14 million ALL. Fine of enterprises for non-implementation of the temporary measure according to VKK no. 685, dated 18.03.2020 "On taking the temporary measure to establish competition in the market of wholesale and retail of pre-medical materials" and failure to provide information. Also, 10 companies simultaneously refused to provide information and were fined with 2 million ALL. with a total of ALL 20 million. The total value of the fines imposed by the Competition Authority was 34 million ALL ”, the decision determines. who refused to implement the interim measures, was fined with 1 million ALL, with a total of 14 million ALL. Fine of enterprises for non-implementation of the temporary measure according to VKK no. 685, dated 18.03.2020 "On taking the temporary measure to establish competition in the market of wholesale and retail of pre-medical materials" and failure to provide information. Also, 10 companies simultaneously refused to provide information and were fined with 2 million ALL. with a total of ALL 20 million. The total value of the fines imposed by the Competition Authority was 34 million ALL ”, the decision determines. who refused to implement the interim measures, was fined with 1 million ALL, with a total of 14 million ALL. Fine of enterprises for non-implementation of the temporary measure according to VKK no. 685, dated 18.03.2020 "On taking the temporary measure to establish competition in the market of wholesale and retail of pre-medical materials" and failure to provide information. Also, 10 companies simultaneously refused to provide information and were fined with 2 million ALL. with a total of ALL 20 million. The total value of the fines imposed by the Competition Authority was 34 million ALL ”, the decision determines. 2020 "On taking the temporary measure to establish competition in the market of wholesale and retail of pre-medical materials" and failure to provide information. Also, 10 companies simultaneously refused to provide information and were fined with 2 million ALL. with a total of ALL 20 million. The total value of the fines imposed by the Competition Authority was 34 million ALL ”, the decision determines. 2020 "On taking the temporary measure to establish competition in the market of wholesale and retail of pre-medical materials" and failure to provide information. Also, 10 companies simultaneously refused to provide information and were fined with 2 million ALL. with a total of ALL 20 million. The total value of the fines imposed by the Competition Authority was 34 million ALL ”, the decision determines.

AK ultimatum pharmaceutical companies

Skandalet e këtyre depove farmaceutike në këtë periudhë pandemie nuk janë lënë me kaq nga Konkurrenca. Në përfundim të hetimit paraprak, Autoriteti vendosi gjithashtu detyrimin që të 24 ndërmarrjet nën hetim të mos bëjnë marrëveshje dhe praktika të bashkërenduara, të cilat kanë si objekt ose pasojë pengimin, kufizimin ose shtrembërimin e konkurrencës në treg. Gjithashtu në mënyrë kategorike këto kompani e kanë të ndaluar të vendosin çmimin për produktet paramjekësore si dhe të shfaqin pengesa në furnizimin e tregut. “Ndërmarrjeve iu ndalohet shprehimisht të caktojnë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, çmimet e blerjes ose të shitjes, apo çdo kusht tjetër tregtimi; të kufizojnë ose kontrollojnë prodhimin, tregjet, zhvillimin teknik ose investimet; të ndajnë tregjet ose burimet e furnizimit; në marrëdhëniet tregtare me palët e tjera, zbatojnë kushte të ndryshme për transaksione të njëjta, duke i vendosur ato në gjendje të pafavorshme konkurrence; të kushtëzojnë lidhjen e kontratave me pranimin nga palët e tjera kontraktuese të detyrimeve shtesë që, për nga natyra ose nga përdorimi i tyre tregtar, nuk kanë lidhje me objektin e këtyre kontratave”, theksohet në vendim. Sakaq në përfundim Autoriteti vendosi të vazhdojë më tej monitorimet dhe do të hap hetimin e thelluar në tregun në fjalë, hetim që do të përfshijë periudhën 1 nëntor 2019-1 shtator 2020.