BREAKING NEWS

Spartak Ngjela warns of a major turning point in Albanian politics

Spartak Ngjela warns of a major turning point in Albanian politics
x

Ekonomia

The law is published in the Official Gazette, on January 23 the forgiveness of obligations for military pensions begins, here are the details

The law is published in the Official Gazette, on January 23 the forgiveness of

As of January 23, over 847 ex-servicemen can apply for pardon of pension debts according to changes made to the law. After approval by the relevant committees, the draft law on the forgiveness of obligations was published in the Official Gazette, which was created by numerous changes in the law for the benefit of special treatment of ex-servicemen. The law was published on January 8 and enters into force on January 23, which will provide a solution to the long-standing problem of ex-servicemen, where a large part of them have taken cases to court. According to the amendments, these issues will also be canceled and the military will be forgiven all arrears until the moment this law enters into force. "The obligations of the military to the social insurance fund are forgiven, created as a difference from the review of early pensions for seniority, determined according to final court decisions, based on the criteria of the unifying decision of the Joint Colleges of the High Court no. 3, dated 24.11.2016. The amounts of obligations, determined according to point 1 of this article, are forgiven according to the remaining balance on the date of entry into force of this law. This law enters into force 15 days after its publication in the Official Gazette ", the document states. This means that very soon the ex-military will have zero outstanding liabilities to the SSI. Liabilities accumulated due to changes in the insurance scheme, which consequently owed debtors to the military receiving early retirement for seniority. “With law no. 9481, dated 16.02.2006, amendments to Law no. 9418, dated 20.05. 2005 "On supplementary social security of the military of the Armed Forces of the Republic of Albania". One position applied the restriction to the entire amount of early retirement for seniority. A part of the courts took a different position by repealing the decisions of the SSI for the assignment of early pensions for seniority by calculating them without the restriction defined in Article 11 of Law 8087/1996, which determined the calculation of the pension for each category. These created an inequality in the social security system. Therefore, it is required to forgive the obligations of the military to the social insurance fund created as a difference from the review of early pensions for certain seniority ", the document states. One position applied the restriction to the entire amount of early retirement for seniority. A part of the courts took a different position by repealing the decisions of the SSI for the assignment of early pensions for seniority by calculating them without the restriction defined in Article 11 of Law 8087/1996, which determined the calculation of the pension for each category. These created an inequality in the social security system. Therefore, it is required to forgive the obligations of the military to the social insurance fund created as a difference from the review of early pensions for certain seniority ", the document states. One position applied the restriction to the entire amount of early retirement for seniority. A part of the courts took a different position by repealing the decisions of the SSI for determining early retirement pensions by calculating them without the restriction defined in Article 11 of Law 8087/1996, which determined the calculation of the pension for each category. These created an inequality in the social security system. Therefore, it is required to forgive the obligations of the military to the social insurance fund created as a difference from the review of early pensions for certain seniority ", the document states. A part of the courts took a different position by repealing the decisions of the SSI for the assignment of early pensions for seniority by calculating them without the limitation defined in Article 11 of Law 8087/1996, which determined the calculation of the pension for each category. These created an inequality in the social security system. Therefore, it is required to forgive the obligations of the military to the social insurance fund created as a difference from the review of early pensions for certain seniority ", the document states. A part of the courts took a different position by repealing the decisions of the SSI for the assignment of early pensions for seniority by calculating them without the limitation defined in Article 11 of Law 8087/1996, which determined the calculation of the pension for each category. These created an inequality in the social security system. Therefore, it is required to forgive the obligations of the military to the social insurance fund created as a difference from the review of early pensions for certain seniority ", the document states.

Procedurat që duhen ndjekur

Më tej në projektligj sqarohet se nuk mund të falen detyrimet e personave që kanë deklaruar se nuk janë të punësuar dhe kanë përfituar masën e plotë të pensionit të parakohshëm, por në fakt rezulton se kanë qenë të punësuar. Sakaq më tej përcaktohen hapat që duhet të ndjekë ISSH në bashkëpunim më aplikantët për të zeruar këto detyrime të prapambetura të akumuluara në llogaritë e ish-ushtarakëve. Projektligji sqaron se ISSH duhet të përllogarisë vlerën për secilin përfitues në bazë të diferencave që krijohen si pasojë e rregullave të ndryshuara në sigurime dhe t’i bëjë ato zero. Ndërsa të gjitha ato çështje që janë paraqitur në gjykatë për hetim duhet të merren mbi vete nga ISSH dhe të vërtetojë faljen e borxhit për çdo përfitues. “Nisur nga natyra sociale që kanë përfitimet për kategorinë e ish-ushtarakëve si dhe procedurave komplekse dhe të tejzgjatura gjyqësore përmes këtij projektligji propozohet falja e të gjitha detyrimeve të ushtarakëve ndaj fondit të sigurimeve shoqërore të krijuara si diferencë nga rishqyrtimi i pensioneve të parakohshme për vjetërsi shërbimi të caktuara sipas vendimeve gjyqësore të formës së prerë, bazuar në kriteret e Vendimit Unifikues të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë nr. 3, datë 24.11.2016. Instituti i Sigurimeve Shoqërore do të ndjekë procedurat administrative e ligjore për tërheqjen e rekurseve nga Gjykata e Lartë dhe ankimeve pranë Gjykatës Administrative të Apelit me objekt faljen e detyrimeve për këtë”, thuhet në projektligj.