BREAKING NEWS

Fantastic news! Scientists make sensational discovery: This common medicine reduces the risk of death from coronavirus

Fantastic news! Scientists make sensational discovery: This common medicine
x

Ekonomia

Economy in crisis, state budget suffers 290 million euros decline due to isolation measures, public debt increases significantly

Economy in crisis, state budget suffers 290 million euros decline due to

The Albanian economy continues to collapse. In the latest report for the 9 months of 2020, the Ministry of Finance shows that the state coffers are heading towards emptying. According to the report, in 9 months, the state budget has lost 290 million euros, while expenditures have increased on a larger scale, which has created a high difference between the level of these two items, which are the main indicators of the economy. "The preliminary performance of the consolidated fiscal indicators for the period 9 months January-September 2020 reflects the performance of revenue collection and realization of expenditures during the pandemic period and fiscal facilities in postponing collection or raising some taxes. Fiscal facilities help the business to recover from the consequences of the two-month closure of the economy, postponement of collection deadlines or zeroing of some taxes, has made that in 9 months, the state budget results in 35.7 billion ALL or 288 million euros minus compared to a year ago, the 9 months of 2019. Compared to the same period of a year ago, the decline is about 10.3%. In total, for the period January-September 2020, revenues were realized in the amount of ALL 307.8 billion or 99% of the 9-month plan. The total public expenditures, for the 9 months of 2020, were realized in the amount of 92% of the plan of the period ", it is stated in the report. This shows that the Albanian economy has few premises to start recovering as the decline in revenues has passed the historical record, even with expectations after the second revision of the draft budget that spoke of a decline in revenues by 3%. So we have a loss of 7.3% more. the state budget to result in ALL 35.7 billion or 288 million euros minus compared to a year ago, the 9 months of 2019. Compared to the same period a year ago, the decline is about 10.3%. In total, for the period January-September 2020, revenues were realized in the amount of ALL 307.8 billion or 99% of the 9-month plan. The total public expenditures, for the 9 months of 2020, were realized in the amount of 92% of the plan of the period ", it is stated in the report. This shows that the Albanian economy has few premises to start recovering as the decline in revenues has passed the historical record, even with expectations after the second review of the draft budget which spoke of a decline in revenues by 3%. So we have a loss of 7.3% more. the state budget to result in ALL 35.7 billion or EUR 288 million minus compared to a year ago, the 9 months of 2019. Compared to the same period a year ago, the decrease is about 10.3%. In total, for the period January-September 2020, revenues were realized in the amount of ALL 307.8 billion or 99% of the 9-month plan. The total public expenditures, for the 9 months of 2020, were realized in the amount of 92% of the plan of the period ", it is stated in the report. This shows that the Albanian economy has few premises to start recovering as the decline in revenues has passed the historical record, even with expectations after the second revision of the draft budget that spoke of a decline in revenues by 3%. So we have a loss of 7.3% more. ALL 7 billion or 288 million euros minus compared to a year ago, the 9 months of 2019. Compared to the same period a year ago, the decline is about 10.3%. In total, for the period January-September 2020, revenues were realized in the amount of ALL 307.8 billion or 99% of the 9-month plan. The total public expenditures, for the 9 months of 2020, were realized in the amount of 92% of the plan of the period ", it is stated in the report. This shows that the Albanian economy has few premises to start recovering as the decline in revenues has passed the historical record, even with expectations after the second review of the draft budget which spoke of a decline in revenues by 3%. So we have a loss of 7.3% more. ALL 7 billion or 288 million euros minus compared to a year ago, the 9 months of 2019. Compared to the same period a year ago, the decline is about 10.3%. In total, for the period January-September 2020, revenues were realized in the amount of ALL 307.8 billion or 99% of the 9-month plan. The total public expenditures, for the 9 months of 2020, were realized in the amount of 92% of the plan of the period ", it is stated in the report. This shows that the Albanian economy has few premises to start recovering as the decline in revenues has passed the historical record, even with expectations after the second revision of the draft budget that spoke of a decline in revenues by 3%. So we have a loss of 7.3% more. for the period January-September 2020, revenues were realized in the amount of ALL 307.8 billion or 99% of the 9-month plan. The total public expenditures, for the 9 months of 2020, were realized in the amount of 92% of the plan of the period ", it is stated in the report. This shows that the Albanian economy has few premises to start recovering as the decline in revenues has passed the historical record, even with expectations after the second revision of the draft budget that spoke of a decline in revenues by 3%. So we have a loss of 7.3% more. for the period January-September 2020, revenues were realized in the amount of ALL 307.8 billion or 99% of the 9-month plan. The total public expenditures, for the 9 months of 2020, were realized in the amount of 92% of the plan of the period ", it is stated in the report. This shows that the Albanian economy has few premises to start recovering as the decline in revenues has passed the historical record, even with expectations after the second revision of the draft budget that spoke of a decline in revenues by 3%. So we have a loss of 7.3% more. This shows that the Albanian economy has few premises to start recovering as the decline in revenues has passed the historical record, even with expectations after the second revision of the draft budget that spoke of a decline in revenues by 3%. So we have a loss of 7.3% more. This shows that the Albanian economy has few premises to start recovering as the decline in revenues has passed the historical record, even with expectations after the second revision of the draft budget that spoke of a decline in revenues by 3%. So we have a loss of 7.3% more.

Public debt increases

The MFE report shows that the total public expenditures, for the 9 months of 2020, amounted to ALL 366.25 billion with a realization of 92.44% of the plan for the period, while compared to the same period of 2019 this item has resulted 5.9% higher or about ALL 20.4 billion more, of which transfers for financial packages in support of business and individuals were ALL 12.8 billion. While current and capital expenditures have marked a realization of 98.3% and 91.26% of the period plan, respectively. Meanwhile, in annual terms they are realized in 69% and 54% of the annual plan, respectively. Given that the level of spending has gone beyond forecasts due to the emergency to cope with the pandemic, in these 9 months the deficit has gone to ALL 58 billion. Under these conditions, the government predicts a debt increase to 81.3%. "The level of deficit in the ninth month of 2020 resulted in about ALL 58.42 billion from about ALL 85.39 billion planned. Compared to the same period of the previous year, where the deficit level reached the amount of about ALL 2.28 billion, for the 9-month period of 2020 the deficit is ALL 56.13 billion more. "In these dimensions, the public debt is projected to be 81.3%", the report says. ALL 13 billion more. In these dimensions, the public debt is predicted to be 81.3% ", it is said in the report. ALL 13 billion more. "In these dimensions, the public debt is projected to be 81.3%", the report says.

Doganat dhe Tatimet thellojnë humbjet

Ndër të tjera ajo çka vihet re në të dhënat e raporti është se, Doganat dhe Tatimet vazhdojnë të kenë mungesën më të madhe në të ardhurat dhe të gërryejnë më shumë buxhetin e shtetit. Të dy këto zëra futën në buxhetin e shtetit vetëm 270 miliardë lekë, pra 31 miliardë lekë më pak se e njëjta periudhë e vitit 2019. Madje kanë pësuar humbje të ndjeshme edhe në krahasim me katin normativ të rishikuar për herë të dytë. “Të ardhurat e arkëtuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, u realizuan në masën 270 miliardë lekë, 31.3 miliardë më pak ose -10.4% krahasuar me vitin 2019, si dhe 3.2 miliardë ose 0.8% më pak se plani vjetor për vitin 2020, të ndikuar nga lehtësirat për taksapaguesit dhe bllokimin i importit”, thuhet në raport. Në një përllogaritje më vete, të ardhurat doganore u realizuan në vlerën 109 miliardë lekë, 11.4 miliardë lekë ose 9.5% më pak se 9 mujori i vitit 2019. Ndërsa të ardhurat tatimore u realizuan në masën 160.6 miliardë lekë, 19.9 miliardë ose 11% më pak se e njëjta periudhë e vitit të kaluar.