BREAKING NEWS

"He used my father's name to throw stones at Berisha", Erion Braçe gives a strong answer to Remzi Hoxha's son

"He used my father's name to throw stones at Berisha", Erion
x

Ekonomia

Competition monitors "Bankers Petrolium", every new contract will be verified, every 3 months will be reported on oil products

Competition monitors "Bankers Petrolium", every new contract will be

The Competition Authority will increase monitoring of Bankers Petrolium oil refinery. CA has recently announced that it has closed the in-depth investigation on this refinery as Bankers is one of the most criticized companies by other companies that cooperate with it. Given the major clashes with Tosk Energji, the Competition launched an in-depth investigation. However, perhaps without specifying the details in the license with Albpetrol, CA has not found any abuse by Bankers. It is precisely these uncertainties in the contract that have not fully convinced the Competition, which has issued several recommendations to Albpetrol, the National Agency of Natural Resources, as well as the imposition of binding measures on the company under investigation, Bankers Petrolium. From now on Bankers is obliged to report on any new contract it will enter into. An ultimatum is required for this company to report every 3 months the costs and quantities of oil production and to respect the rule of equality in the market with the companies that will enter into a contract. "Bankers Petrolium must submit to the Competition Authority for a preliminary evaluation any draft contract that will be concluded with the oil refineries in the country. Bankers must apply equal trading conditions for the same commercial operations to the enterprises with which it enters into contractual relations, as well as to supply the crude oil refining enterprises in the domestic market, in compliance with the contractual relations based on the provisions of the Civil Code. "Also, Bankers must report every three months on oil production, operating costs and its hydrocarbon operations," the investigation report said. The CA has put its emphasis on cost equality with every company as Bankers has recently been accused of supplying domestic companies with oil at a higher price than the oil it spends on export. For years, Bankers has had a problematic relationship with these entities, mainly those that have administered the Ballsh refinery. The last firm that operated this refinery, Tosk Energji, complained to the Competition Authority that Bankers did not supply it with the required amount of crude oil. For its part, Bankers states that Tosk Energji did not withdraw the required quantities for crude oil, which resulted in non-prepayment or opening of the Letter of Credit for the programmed volume.

Ja mangësitë në licencë

Ndër të tjera në raportin e Autoritetit evidentohet se të gjitha përplasjet dhe keqkuptimet mes Bankers dhe kompanive të tjera vijnë për shkak të mangësive që ka licenca e operimit, që i jep Bankers disa kompetenca që prekin furnizimin e tregut me naftë. Saktësisht në raport thuhet se, licenca dhe marrëveshje hidrokarbure që Bankers ka me Albpetrol nuk përcaktojnë kufizime lidhur me tregun e shitjes së naftës bruto. Kompania është plotësisht e lirë të shesë dhe të tregtojë naftën bruto që prodhon, në tregun vendas ose për eksport. Rrjedhimisht, Autoriteti i Konkurrencës është shprehur se në vijimësi kjo çdo veprim mbi sasinë dhe kostot duhet parë në bazë të ligjit për këtë çështje, që rregullon dhe pabarazitë në treg për përcaktimin e sasisë minimale dhe maksimal të shitur. Që gjithashtu do të raportohet dhe do të jetë e njëjtë për të gjithë. “Çështja duhet trajtuar në kuadrin e dispozitave të Kodit Civil që rregullojnë marrëdhëniet kontraktore. Neni 773 përcakton se, kur nuk është përcaktuar sasia e furnizimit, nënkuptohet se marrëveshja është për sasinë që përkon me nevojat normale të palës që furnizohet deri në kohën e përfundimit të kontratës. Në qoftë se palët kanë vendosur vetëm kufirin maksimal dhe minimal për furnizimin ose për shërbimet e veçanta, i takon atij që ka të drejtën e furnizimit të vendosë brenda kufijve të mësipërm për sasinë e duhur. Në qoftë se sasia e furnizimit duhet të përcaktohet sipas nevojave mbi një sasi minimale të caktuar në kontratë, pala që furnizohet përgjigjet për sasinë përkatëse sipas nevojave, në rast se tejkalohet sasia minimale”, thuhet në raport.