BREAKING NEWS

Fantastic news! Scientists make sensational discovery: This common medicine reduces the risk of death from coronavirus

Fantastic news! Scientists make sensational discovery: This common medicine
x

Ekonomia

Bank of Albania report, non-bank institutions that rob Albanians thrive during pandemic, significantly increase profits

Bank of Albania report, non-bank institutions that rob Albanians thrive during

Non-banking institutions have increased profits during the pandemic. With the outbreak of the pandemic, the Bank of Albania dictated to all banks to facilitate lending rates and procedures for borrowing by businesses in order to find support to maintain economic stability. Thus, at a time when banks are somewhat endangered by low interest rates, non-bank institutions have benefited from the situation and have further expanded their activity, as household customers have found it even easier to borrow from these institutions. where account demand is lower. Non-banking institutions have entered into more contracts in the first 6 months of 2020, although recently the Financial Supervision Authority issued a warning and requested control over their irregular activities. The BoA report on financial stability in 6 months states that compared to the same period a year ago NBFIs have increased their activity by 22%. It is already informed that, only in the first quarter, 30 NBFIs exercised rapid activity in the amount of 67 billion ALL. “Financial Institutions Non-banks have expanded their activity due to the positive performance of lending activity and investments in the form of time deposits in banks. At the end of the first quarter, the financial system contained 30 NBFIs with total assets of ALL 67 billion. The balance of non-bank financial institutions was respectively 3% and 22% higher compared to the end of 2019 and a year ago ", the report states. And not only that, the "courage" of these institutions goes so far as to extend the interventions in the banking financial system. According to the BoA, non-banks have 20% intervention in banks and the overall weight in the financial system increased by almost 12% in 6 months. "The share of the non-banking sector increased to 12.2% of GDP from 11.7% in December 2019. The highest growth was observed in the segment of institutions. The exposure of the non-banking sector to the banking sector continues to remain high, as the placements of non-banks with the banking sector, in the form of deposits and capital instruments, occupy about 20% of the non-bank balance sheet ", the report states.

Familjet rrisin borxhin

Ashtu siç përmendëm më lart situata e krijuar nga koronavirusi ka detyruar familjet shqiptare të marrin borxhe në banka për të përballuar krizën ekonomike. Me lehtësitë që u bënë familjet kanë marrë hua edhe në banka edhe në institucionet jo bankare. Sipas raporti të BSH, këtë 6 mujor borxhet e familjeve në banka kanë shënuar rekord historik. Ana e keqe e këtij fakti është se pjesa më e madhe e tyre nuk kanë mundësi ta shlyejnë këtë borxh, ndërsa shprehen se do kenë nevojë të marrin sërish borxh në vijim. “Rezultatet e vrojtimeve për gjendjen financiare dhe ngarkesën në borxh të familjeve, tregojnë se përdorimi i borxhit prej tyre mbetet i kufizuar. Për familjet huamarrëse, gjatë periudhës është vënë re një rënie e aftësisë paguese. Për të ardhmen e afërt, duket sikur kërkesa për borxh do të jetë më e lartë, nga familje që nuk kanë pasur borxh më parë”, thuhet në raport. Për këtë arsye sistemi bankar ka regjistruar 32% humbje në këtë periudhë të parë të vitit. Të shprehur në shifra 66% e familjeve shqiptare tregojnë se kanë pasur dhe vazhdojnë të kenë vështirësi të shlyejnë borxhet, ndërsa 45% tregojnë se gjendja është përkeqësuar. “Të dhënat e vrojtimit tregojnë që rreth 23% e familjeve të përgjigjura deklarojnë se kanë të paktën një hua për të paguar. Më tej, rreth 55% e familjeve huamarrëse kanë deklaruar se aftësia e tyre paguese nuk kanë ndryshuar, pra ende shfaqin vështirësi në shlyerje. Pjesa tjetër e të përgjigjurve, vlerësojnë në agregat përkeqësim të aftësisë së tyre paguese, duke reflektuar përkeqësimin e përgjithshëm të parametrave ekonomikë në vend për shkak të pandemisë së Covid-19. Kjo është reflektuar dhe në pritjet pesimiste të familjeve lidhur me aftësinë e tyre paguese në të ardhmen. Kështu, 66% e familjeve huamarrëse nuk presin ndryshim të aftësisë së tyre paguese gjysmën e dytë të vitit 2020”, theksohet në raport.