BREAKING NEWS

Prime Minister Rama gives the coded message, warns of great change in Albania

Prime Minister Rama gives the coded message, warns of great change in Albania
x

Ekonomia

BoA report, economic recovery difficult, over 50 thousand people lose jobs in recent months

BoA report, economic recovery difficult, over 50 thousand people lose jobs in

The Albanian economy has begun to recover at the beginning of the third quarter of 2020, but a negligible recovery. With the reopening of the country we were waiting for the economy to recover, but apparently this was not so easy, as at the end of September came the second wave of coronavirus that again increased uncertainty and slowed down the pace of enterprises in the country. The report recently published by the Bank of Albania on the country's economic performance in the third quarter speaks of a slight recovery, but which was hindered by the closure of foreign markets to which our market is connected. According to the BoA, the closure of neighboring countries also endangers Albanian trade and these effects have begun to be felt since September and are expected to be more complicated by the end of 2020. "The economy began to recover economic activity by easing the restraining measures in the third quarter, but the pace of improvement is slow and its continuation conditioned by controlling the spread of the virus. In recent weeks, a number of countries, including Western Europe, are experiencing a second wave of infection, which has been addressed with targeted restrictive measures. Following the historic economic contraction recorded in the second quarter, available indicators of economic activity and the labor market for the European economy signal a gradual recovery in the third quarter. "But the pace of improvement is slow and heterogeneous, meaning a longer time with free capacity in the economy." According to the Bank of Albania, The easing of the imposed restrictions has stimulated the reactivation of the economy in the third quarter. However, this recovery is expected to be gradual and the Albanian economy is expected to return to positive growth rates only in 2021. In addition to reducing cooperation with internationals, domestic economic items will be weakened, due to the economic uncertainty that has gripped our country and the financial difficulties that many enterprises have not yet overcome, citing the slowdown in consumption as the main reason. "On balance, the risks to economic performance in the second half of the year remain shifted downwards. "Economic performance will continue to be affected by restrictions on international movements, lower demand from trading partners and uncertainty over the performance of the domestic and foreign economies in the future," the report said.

Papunësia vijon të rritet

Sipas Bankës së Shqipërisë, pavarësisht se gjatë sezonit të verës një pjesë e mirë e ndërmarrjeve morën sërish në punë stafet e tyre, pjesa më e madhe ishte në formë të reduktuar. Sikur të mos mjaftonte kjo gjatë shtatorit tregu i punës iu kthye sërish rënies, mbi 30% e bizneseve, sidomos atyre turistike, kanë shkurtuar stafet. “Pandemia Covid-19 e ndikoi tregun e punës më ndjeshëm gjatë tremujorit të dytë, pasqyruar nga disa prej treguesve bazë si punësimi, papunësia dhe shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës. Punësimi në ekonomi ra me 3.6% në terma vjetorë, duke rezultuar 50 mijë individë më pak në tre mujor. Nën ndikimin kjo edhe të kufizimeve të ndërmarra për të kontrolluar pandeminë. Analiza e punësimit dhe e papunësisë mbështetet në Anketën Tremujore të Forcave të Punës (ATFP), për popullsinë 15 vjeç e lart”, theksohet në raport. Sipas Bankës, punësimi në ekonomi u tkurr, i drejtuar kryesisht nga rënia e punësimit në sektorin privat jobujqësor. Treguesi i punësimit shënoi rënie tremujore me 2.6%, përkatësisht me 33,235 individë, pas rënies me 16,800 individë në tremujorin e parë. Rënia e punësimit sipas sektorëve ishte me bazë të gjerë, e ndikuar në terma vjetorë respektivisht me -1.5, -1.4 dhe -0.7 pikë përqindje nga tkurrja e të punësuarve në “shërbime”, “bujqësi” dhe “industri e ndërtim”. Si rezultat i gjithë kësaj, tkurrja e punësimit u shoqërua me rritje të mëtejshme të papunësisë në tremujorin e tretë. Konkretisht, shkalla e papunësisë rezultoi 11.9%, një nivel ky më i lartë si në terma tremujore.