BREAKING NEWS

Spartak Ngjela warns of a major turning point in Albanian politics

Spartak Ngjela warns of a major turning point in Albanian politics
x

Ekonomia

Salary increase for teachers, calculation scheme, procedures and who benefits

Salary increase for teachers, calculation scheme, procedures and who benefits

The Council of Ministers has approved the decision which parks the salary increase scheme for teachers based on seniority and qualification. The law on salary increase for pre-university employees entered into force on January 1 of this year and the expenses will be covered by the 2021 budget. ranging from high school principals to educators of preschool institutions. This is done based on the law "On the treatment with salary and salary supplements of teaching staff and other non-teaching staff in pre-university education", as amended. “In the decision no. 175, dated 8.3.2017, of the Council of Ministers, the following changes are made: link no. 1, "Salary structure for pre-university education teaching staff", referred to in point 2, is replaced by the link with the same number and denomination, which is attached to this decision and is an integral part thereof; connection no. 3, "Salary structure for teaching staff of preschool education, children's cultural centers and student dormitories", mentioned in point 2/2. Financial effects to be borne by the funds approved in law no. 137/2020, "On the budget of 2021", on new wage policies. The Ministry of Education, the Ministry of Finance and the local self-government units are in charge of the implementation of this decision. This decision enters into force after its publication in the Official Gazette ", it is stated in the decision. "Salary structure for teaching staff of preschool education, children's cultural centers and student dormitories", mentioned in point 2/2. Financial effects to be borne by the funds approved in law no. 137/2020, "On the budget of 2021", on new wage policies. The Ministry of Education, the Ministry of Finance and the local self-government units are in charge of the implementation of this decision. This decision enters into force after its publication in the Official Gazette ", it is stated in the decision. "Salary structure for teaching staff of preschool education, children's cultural centers and student dormitories", mentioned in point 2/2. Financial effects to be borne by the funds approved in law no. 137/2020, "On the budget of 2021", on new wage policies. The Ministry of Education, the Ministry of Finance and the local self-government units are in charge of the implementation of this decision. This decision enters into force after its publication in the Official Gazette ", it is stated in the decision. The Ministry of Finance and local self-government units for the implementation of this decision. This decision enters into force after its publication in the Official Gazette ", it is stated in the decision. The Ministry of Finance and the local self-government units for the implementation of this decision. This decision enters into force after its publication in the Official Gazette ", it is stated in the decision.

Salary supplements for directors and deputy directors

According to the published scheme, the sixth salary for the director of a high school with over 700 students; director of the institute of blind students; director of the institute of deaf students and director in specialized schools is 2%, while allowances based on qualification are respectively 5% of PG; 10% of PG; 20% of PG. Even for a high school principal with 301 to 700 students and a high school principal with up to 300 students, the increase based on seniority is as much as 2% of the salary, while the increase based on qualification varies from 5% to 20% . Furthermore, the published scheme shows that for a director of a 9-year school with over 700 students, a director of a 9-year school with 301 to 700 students and a director of a 9-year school with up to 300 students, there will be an additional 2% of salary for seniority and 5% based on qualification.

Salary supplements for teachers

Në bazë të skemës për mësues në shkollat e mesme; mësues në institutin e nxënësve që nuk shikojnë; mësues në institutin e nxënësve që nuk dëgjojnë dhe Mësues në shkollat e specializuara rritja e pagës në vjetërsi pune do të jetë 2%, ndërsa shtesa për kualifikim varion nga 5% në 20% me nivel të pagës që fillon nga 51750 lekë. Ndër të tjera bëhet e qartë se edhe për kategoritë e punonjësve parauniversitar konkretisht; mësues në arsimin e mesëm të ulët në shkollat 9-vjeçare; mësues në arsimin fillor në shkollat 9-vjeçare; mësues në arsimin fillor në shkollat 9-vjeçare; mësues në arsimin fillor në shkollat 9-vjeçare dhe Instruktor i praktikës profesionale shtesat do të jenë 2% e pagës për vjetërsi pune dhe 5% për kualifikim. Ndërsa tregohet se pagat për këto kategori variojnë nga 39.100 lekë në 48.300 lekë. Sakaq, në grafikun e publikuar evidentohet se shtesë në 2% të pagës për vjetërsi pune dhe 5%-20% të pagës shtesë për kualifikim, do të përfitojnë edhe kategoritë si; drejtor i konvikteve; drejtor i Qendrës Kulturore të Fëmijëve; drejtor i kopshtit me ushqim. Përgjegjës sektori në Qendrën Kulturore të Fëmijëve; drejtor i kopshtit pa ushqim; instruktor në Qendrën Kulturore të Fëmijëve; edukator konvikti; kujdestar konvikti; edukator në kopësht fëmijësh.