BREAKING NEWS

COVID-19 mutations are circulating in the country, IPH directors warn citizens: These are the three signs that prove it!

COVID-19 mutations are circulating in the country, IPH directors warn citizens:
x

Ekonomia

Selami Xhepa: The 2021 budget drafted in a hurry, here are the main problems it has, the increase of public debt is a worrying problem

Selami Xhepa: The 2021 budget drafted in a hurry, here are the main problems it

Economic experts consider the draft budget for 2021 to be ill-considered. During the review of the draft budget in each committee of the Assembly, there was a lot of dissatisfaction. Although seemingly positive, some of the members of the commissions considered its realization impossible and insisted on having a backup plan for the case of a second isolation. Economics expert Selami Xhepa is also in the same line of criticism. In a statement to the newspaper he said that this budget was drafted in a hurry and does not meet the needs of the economy due to the pandemic. According to Xhepa, the presented plan is not realistic and threatens the country with many risks such as: inability to collect revenues and exceeding the limits of public debt. "It is enough to open the budget to understand that it was drafted in a hurry. In my opinion it is a budget without objectives, is electoral and driven mainly by the fact that Albania has the electoral elections ahead and consequently is a type of bounce that seems very optimistic but unrealistic. To be more specific I think the main problems of the budget are: first, macroeconomic projections of revenue and expenditure growth are not realistic, public debt and fiscal deficit is very high almost 1 billion euros. It is also noticed that the allocation of expenditures does not take into account the needs of the economy due to the uncertainties created by the current public health situation severely damaged by the pandemic ", said Xhepa. To be more specific I think the main budget problems are: first, macroeconomic projections of revenue and expenditure growth are unrealistic, public debt and fiscal deficit is very high almost 1 billion euros. It is also noticed that the allocation of expenditures does not take into account the needs of the economy due to the uncertainties created by the current public health situation severely damaged by the pandemic ", said Xhepa. To be more specific I think the main problems of the budget are: first, macroeconomic projections of revenue and expenditure growth are not realistic, public debt and fiscal deficit is very high almost 1 billion euros. It is also noticed that the allocation of expenditures does not take into account the needs of the economy due to the uncertainties created by the current public health situation severely damaged by the pandemic ", said Xhepa.

Debt growth

The expert assesses the increase of public debt as the biggest risk of the economy. According to Xhepa, the government continues to increase the debt every year in an uncontrolled way and with the plans for 2021 it seems that this increase will continue. While noting that this concern has often been raised by internationals, Xhepa suggested that projects of lesser importance be suspended and that attention be paid to health. "The government continues with the philosophy of unjustifiable growth of public debt for infrastructure projects that in my opinion could even wait in time and be left for later, for situations when the budget has more internal financial opportunities, so as not to create even greater risks to public finances in the coming year.

Ja çfarë duhet pasur kujdes

Teksa vuri theksin në uljen e borxhit dhe pezullimin e projekteve të panevojshme në kohë pandemie, Xhepa tha se qeveria duhet të ketë parasysh edhe mbajtjen nën kontroll të PPP që po dalin jashtë limitit. “Pikat e përmendura më lartë mendoj që janë shqetësime shumë serioze. Dhe fatkeqësisht duke qenë se parlamentit i mungon opozita dhe kjo është një gjë jo serioze, që miratimi i projektbuxheti më i rëndësishëm i vendit të kalohet në një heshtje, pa asnjë lloj debati dhe diskutimi. Gjithashtu, angazhimet buxhetore të marra me kontratë e Partneritetit Publik Privat janë tmerrësisht të ekzagjeruara. Shqipëria është vend unikal kur gati 50% e GDP është e angazhuar për PPP, çka do të thotë që janë detyrime kontingjente që në vitin e ardhshëm do t’i shtohen si barrë”, theksoi Xhepa. Sipas tij qeveria duhet të krijojë një strategji për mbledhjen e të ardhurave dhe rritjen e investimeve në sektorë që nxisin zhvillimin e ekonomisë. “Shqipëria duhet të sigurojë një shumë më të lartë të ardhurash, dyfishin e të ardhurave. Qeveria duhet të ketë një strategji më konkrete dhe të besueshme se cilat do të jenë burimet e rritjes të të ardhurave në vitin e ardhshëm. Sfida që nevojitet është që vendi ynë të gjejë mundësitë dhe mënyrat për të arritur në një rritje të ndjeshme të të ardhurave të buxhetit”, evidentoi ai.