BREAKING NEWS

Which DP is registered in the local elections? The head of the CEC is surprised by the answer

Which DP is registered in the local elections? The head of the CEC is surprised
x
BREAKING NEWS

The McGonigal scandal, Rudina Hajdari's strong call: Rama will be investigated by the FBI, SPAK to cooperate with the Americans

The McGonigal scandal, Rudina Hajdari's strong call: Rama will be
x
BREAKING NEWS

US Assistant Secretary of State visit to Tirana, here is what is expected to be discussed

US Assistant Secretary of State visit to Tirana, here is what is expected to be
x
BREAKING NEWS

Registration at the CEC/Celibashi reveals what is expected to happen with the DP: Here's when we will consider the request

Registration at the CEC/Celibashi reveals what is expected to happen with the
x
BREAKING NEWS

"Berisha sees dreams with his eyes open", Bejko openly mocks the former prime minister: Americans' flour is no joke

"Berisha sees dreams with his eyes open", Bejko openly mocks the
x
BREAKING NEWS

"Rama meets the members of the FBI that we are strategic partners", the socialist deputy on the "McGonigla" case: Disinformation, there is no investigation for the prime minister

"Rama meets the members of the FBI that we are strategic partners",
x
BREAKING NEWS

Ylli Manjani revolts, explodes badly on the show, punches the table: The state didn't have money for election equipment?!

Ylli Manjani revolts, explodes badly on the show, punches the table: The state
x
BREAKING NEWS

The case of McGonigal, Blushi comes out with the reaction: Rama bribed the official of the FBI

The case of McGonigal, Blushi comes out with the reaction: Rama bribed the
x

Ekonomia

The government's decision on end-of-year bonuses for retirees and those who are treated with economic assistance is clarified, here are the categories that benefit

The government's decision on end-of-year bonuses for retirees and those who

Since the beginning of December, the rewards for the end of the year holidays have started. In the meantime, the government's decisions on the awarding of bonuses for the New Year's holidays have been published in the Official Gazette. Pensioners with old-age, disability, family and social pensions have benefited from compensation in the amount of ALL 5,000. The financial effects of this measure are calculated at 3.5 billion ALL. According to the decision, bonuses will be transferred to pensioners' accounts in December 2022 and will be paid during this month. In cases where effective payments are not made within December 2022, they will be paid during the following year. Unclaimed rewards are prescribed after 36 months from the date of approval of this decision. This year's end-of-year bonus package also includes families with economic assistance and those with disabilities. These categories will be rewarded in the amount of 3,000 ALL. The financial effects, derived from the implementation of this decision, are calculated in the amount of 399 million ALL. The third category of beneficiaries will be the persons who benefit from disability pension, the compensation for them is in the amount of 6,000 ALL. The financial effects, resulting from the implementation of this decision, are calculated in the amount of 397 million ALL and are covered by the reserve fund of the budget for the year 2022.

Pensioners

Benefit from the reward, in the amount of 5,000 ALL: Persons who benefit from old-age pension, disability pension, family pension and social pension, according to law no. 7703, dated 11.5.1993, "On social security in the Republic of Albania", as amended, and law no. 4171, dated 13.9.1966, "On social security in the People's Republic of Albania"; b) Persons who benefit from a pension, according to the fourth paragraph of Article 96 of Law no. 7703, dated 11.5.1993, "On social security in the Republic of Albania", as amended, and, according to law no. 4976, dated 29.6.1972, "On the pensions of members of agricultural cooperatives in the People's Republic of Albania"; c) Persons who benefit from a pension, according to law no. 150/2014, "On the pensions of employees who have worked in underground mines", persons who receive special financial treatment, according to law no. 8685, dated 22.6.2000, "On a special treatment of employees who have worked in mines, underground", amended, and persons who benefit from special financial treatment, according to law no. 9179, dated 29.1.2004, "On a special treatment of employees who have worked in some enterprises of the military industry", amended; ç) Persons who benefit from early retirement for seniority, according to law no. 10142, dated 15.5.2009, "On the supplementary social insurance of soldiers of the Armed Forces, employees of the State Police, the Guard of the Republic, the State Intelligence Service, the Prison Police, the Fire Protection Police and Rescue of the employees of the Internal Control Service in the Republic of Albania", amended; d) Persons who do not receive a pension, but who are treated only with financial compensation as LANÇ veterans, according to decision no. 190, dated 3.5.1995, of the Council of Ministers, "On the implementation of law no. 7874, dated 17.11.1994, "On the status of the veteran of the Anti-Fascist National Liberation War of the Albanian people", as well as the persons who only receive a special pension for special merits, according to the provisions of law no. 4171, dated 13.9.1966, "On social security in the People's Republic of Albania". according to the provisions of law no. 4171, dated 13.9.1966, "On social security in the People's Republic of Albania". according to the provisions of law no. 4171, dated 13.9.1966, "On social security in the People's Republic of Albania".

Familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike

Ndërkohë, familjet të cilat kanë në përbërje të tyre anëtarë me aftësi të kufizuara, të lindur ose të bërë të tillë, të cilët deklarohen të paaftë për punë me vendim të KMCAP-së, sipas shkronjave “b” dhe “c”, të nenit 8, të ligjit nr. 57/2019, “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”; c) Individët përfitues të statusit, sipas ligjit nr. 8626, datë 22.6.2000, “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar; ç) Individët përfitues të statusit, sipas ligjit nr. 8098, datë 28.3.1996, “Për statusin e të verbrit”, të ndryshuar. Kompensimin, në masën 6 000 (gjashtë mijë) lekë të personave, që përfitojnë pension invaliditeti, sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, për vitin 2022. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, llogariten në shumën 396 642 000 (treqind e nëntëdhjetë e gjashtë milionë e gjashtëqind e dyzet e dy mijë) dhe përballohen nga fondi rezervë i buxhetit, për vitin 2022.