BREAKING NEWS

The government makes the important decision for sports federations and elite athletes

The government makes the important decision for sports federations and elite
x
BREAKING NEWS

Serious accident / The car overturned in the canal, two people were injured, they were sent urgently to Trauma

Serious accident / The car overturned in the canal, two people were injured,
x
BREAKING NEWS

GJKKO appeal sentences 13 defendants, accused of drug trafficking, here are how many years in prison (Names)

GJKKO appeal sentences 13 defendants, accused of drug trafficking, here are how
x
BREAKING NEWS

The car catches fire inside the service station, the police dispel the first suspicions

The car catches fire inside the service station, the police dispel the first
x
BREAKING NEWS

The CEC gives tomorrow the decision on the violations committed in the March 6 elections, including ministers, mayors and ...

The CEC gives tomorrow the decision on the violations committed in the March 6
x
BREAKING NEWS

The election of the new President, Mediu has revealed the first name proposed by the opposition: This is the right person to come to the head of the state

The election of the new President, Mediu has revealed the first name proposed by
x
BREAKING NEWS

Intelligent cars 'make a name' in the region of Lezha, 87 driving licenses are suspended

Intelligent cars 'make a name' in the region of Lezha, 87 driving
x
BREAKING NEWS

Important agreement enters into force with Spain, State Police in extraordinary conference (VIDEO-LIVE)

Important agreement enters into force with Spain, State Police in extraordinary
x

Opinion / Editorial

Is it true, "one"?

Is it true, "one"?

The clash of opposing opinions about the truth nowadays, but not only is it a consequence of the complexity of the circumstances in which it takes shape and is transmitted. Truth is complex at all times, but today the development of technology has made possible a flow of information, not compatible between them for the same event, or important issues, where the truth is difficult because of this. While, equally difficult is the confrontation of historical truths, which come from the distant past when conditions have not been favorable to preserve them accurately. Society, caught between information that comes as a process of the human past and the present finds it difficult to find the true truth about certain events, or issues. Who is the truth, really? Is it her, "One"? The struggle for the truth of the past and the present is at the center of our daily lives.

The way the truth is conveyed from different points of view, each defending the truth according to its own version, (as it has happened at all times, people are positioned), makes it not be "one" at first sight, but fragmented into some truths. As long as different people give different versions of the truth about the same event, or issue it is hard to find the truth, the truth. Each individual defends his truth based not only on what he has heard, read, but also on what he experiences every day. So logically, we crush the truth, which is "one", but which is not conveyed as such not only for the above reasons, but also for a number of other reasons. Why does this happen? Each person gives his own version of the event or issue being addressed, not just from his point of view, but also according to his interest. Interest changes the truth, "the truth is as I want it to be true," each of us can say. Other spectators at the event over time believe what they like to believe, choose their own version of the truth that suits them best. For example, for a character who has gone down in history, someone thinks he is a hero, someone else thinks the opposite. Is everyone right? Certainly yes, from the point of view of anyone who thinks right, giving power to his own truth from a personal point of view. they choose their version of the truth that suits them best. For example, for a character who has gone down in history, someone thinks he is a hero, someone else thinks the opposite. Is everyone right? Certainly yes, from the point of view of anyone who thinks right, giving power to his own truth from a personal point of view. they choose their version of the truth that suits them best. For example, for a character who has gone down in history, someone thinks he is a hero, someone else thinks the opposite. Is everyone right? Certainly yes, from the point of view of anyone who thinks right, giving power to his own truth from a personal point of view.

Clashes to know the truth, both near and far, take place every day in our lives, where everyone gives their variant, and where misunderstandings really do not end for the same event or issue that arises for discussion. So the truth goes through collisions where the end of the truth is not clearly seen. Misunderstandings arise so quickly that leaving only one half of a sentence alienates it, leaving room for interpretation, alienating the truth, and drawing conclusions based on personal reasoning. Any carelessness as in this case serves the imaginary truth that creates fog over the true truth. Imaginary truth is the conflicting truth, which leads to the blurring of the real truth. If we refer to the daily press, it happens that we have a clash of data and figures due to the rush of who will be the first to give the news about the same event, or issue, while the truth is "one", but is not conveyed as such. Journalists who receive information tend to believe the truth according to the information at their disposal. The problem, in this stream of information, lies in what we should believe as true, what we read, hear, or believe in what people tell each other, but which is an unwritten story, simply transmitted. So the truth is shrouded in mystery, as there are often inconsistencies between these truths coming from different channels. Thus, we are served several variants of the truth, for the same thing, and we have no choice but to select. The selection is individual, and the complete truth is never clear. Although in itself it is "one", its fragmentation is inevitable.

Problemi më i madh qëndron me të vërtetat e vjetra, në kohën kur ka pas pak dritë për të ndriçuar të vërtetat që kanë ndodhur për ngjarje të rëndësishme. Sot, ndodh jo rrallë, që disponojmë informacione, ndonjëherë jo të plota të së shkuarës dhe përpiqemi të hedhim dritë mbi to, të hamendësojmë, e të nxjerrim konkluzione për një ngjarje, apo çështje. Por a mund të nxjerrim konkluzione të sakta me informacione jo të plota? Natyrisht që jo. Gjithsesi, ne jemi të prirur të nxjerrim disa konkluzione, sidoqoftë. Mirëpo, ka një problem, kur njerëzit ushqehen me të njëjtin mendim për shumë kohë, ata e ka të vështirë të ndryshojnë këtë mendim, e të mendojnë të vërtetën ndryshe për një ngjarje të caktuar. Ndodh që, koha e transformon të vërtetën në rrugëtimin e saj të gjatë për një sërë arsyesh, e kjo na bën jo pak konfuz mbi atë çka duhet të mendojmë për të shkuarën tonë. Sa më komplekse të jetë ngjarja, sa më shumë personazhe të marrin pjesë, aq më shumë kompleksohet e vërteta. Pasi interesat janë të ndryshme, dhe e vërteta ka rrjedhur në interes të secilit personazh që merr pjesë. Pse ndodh kështu? Prirja e njeriut gjithmonë është të mos preken interesat e tij, dhe e vërteta të jetë në atë anë duke i shërbyer, ndaj përdor të gjitha mënyrat për t’ia arritur. Ky është qëllimi i secilit personazh të përfshirë në një ngjarje, që historia ta kujtojë për mirë. Ndaj e vërteta transmetohet në këtë mënyrë duke krijuar përplasje mes atyre që mbrojnë të vërtetat e tyre, dhe ata që i kundërshtojnë ato. Pasi, në fund të fundit, në çdo situatë prirja e njeriut është të pastrojë “baltën” nga fytyra e tij në çdo kohë dhe e vërteta t’i shërbejë atij në lidhje me çështje të caktuara, ku ai është pjesëmarrës. Këtë të vërtetë përpiqet t’ua transmetojë të tjerëve sa më shumë të jetë e mundur. E vërteta sfumohet në këtë përpjekje dhe mbetet e tillë për breza të tërë, ku secili më vonë pozicionohet ashtu si i duket e drejtë sipas këndvështrimit të tij. Në këtë situatë paqartësie të gjithë mendojnë, se ajo që ata mendojnë, është versioni i së vërtetës për një ngjarje të caktuar të së shkuarës së largët. Shembuj të tillë ka plot. Siç vërehet, e vërteta qoftë në të shkuarën, por dhe në të tashmen shpesh kalon përmes paqartësish, duke lënë në dritë një variant i cili është i pranueshëm dhe absorbueshëm për shoqërinë në kohën që jeton, megjithëse ka vazhdimisht një konflikt mes së vërtetës së shkruar dhe asaj të pashkruar, se ku në të vërtetë, gjendet e vërteta. Pasi një gjendje e tillë e krijuar e transformon të vërtetën me një pamje tjetër nga ajo fillestare duke na servirur një të vërtetë në variant ndryshe.

Gjithçka më sipër tregon se e vërteta nuk është e thjeshtë, ajo është e ndërlikuar, sepse janë një sërë arsyesh që e çojnë në këtë gjendje. Midis të vërtetave, të vërtetat që kanë peshën më të madhe janë ato që kanë të bëjnë me ngjarjet historike dhe fatin e mijëra njerëzve. Të vërtetat mbi ngjarje të rëndësishme historike shpesh kanë çuar në konflikte të vazhdueshme mes shtetesh, apo kanë ftohur marrëdhëniet mes tyre për një kohë të gjatë. Secila palë mbron të vërtetën e vet në çdo kohë dhe i jep të drejta vetes nisur nga kjo logjikë arsyetimi: Unë zotëroj variantin e së vërtetës, së vërtetë, dhe unë kam të drejtë në çështjen që bëhet fjalë. Këtë qëndrim mban çdo shtet i përfshirë në një konflikt përmes përfaqësuesve të vet. “E drejta është në anën time”. Përplasja për të vërtetën, në kërkim të së drejtës, është shndërruar sot në një “mollë sherri” mes shtetesh. Kush thotë të vërtetën, dhe kush është e vërteta për një sërë çështjesh të rëndësishme, shumë pikëpyetje me variante të ndryshme të së vërtetës, për të njëjtën çështje, e një lumë variantesh për shumë çështje. Ne si individë, jemi të prirur të zgjedhim variantin që na shkon më shumë përshtat, e kështu ecet përmes fragmentimit të së vërtetës, që në vetvete është “një”, për secilën çështje apo ngjarjeje. Ne shpesh themi: do gjej të vërtetën, do të ndriçoj të vërtetën, do them të vërtetën, sepse brenda saj, ajo, është “një”, pavarësisht shkaqeve që e tjetërsojnë.