BREAKING NEWS

Serious/ A citizen is found dead in a hotel, the first details emerge

Serious/ A citizen is found dead in a hotel, the first details emerge
x
BREAKING NEWS

"Should we expect the bag of lek on the back?" The journalist discloses details about Ahmetaj's accusations: He may also follow the escape route like Adriatik Llalla

"Should we expect the bag of lek on the back?" The journalist
x
BREAKING NEWS

"The Belgrade-Pristina agreement?!"/ Rama reacts, asks for clarifications from the UN: Serious mistake or slip? Provide clarification immediately

"The Belgrade-Pristina agreement?!"/ Rama reacts, asks for
x
BREAKING NEWS

The lawyer explains what is happening behind the doors of SPAK for the arrest of Arben Ahmetaj

The lawyer explains what is happening behind the doors of SPAK for the arrest of
x
BREAKING NEWS

The accusations against Arben Ahmetaj, Kreshnik Spahiu reveals the behind the scenes: He risks 10 years behind bars, here is where he differs from Saimir Tahir

The accusations against Arben Ahmetaj, Kreshnik Spahiu reveals the behind the
x
BREAKING NEWS

"Keep your friend close, the enemy even closer"/ What is Artan Hoxha warning? Here is a coded message from Skopje

"Keep your friend close, the enemy even closer"/ What is Artan Hoxha
x
BREAKING NEWS

Kreshnik Spahiu breaks the 'bombshell' statement and reveals the scheme being used: Arben Ahmetaj will be arrested when Rama is in this country, not by chance...

Kreshnik Spahiu breaks the 'bombshell' statement and reveals the
x
BREAKING NEWS

Is Ahmetaj destroying the evidence? Spahiu sheds light on the behind-the-scenes and reveals the scenario: The charges can be reduced to...

Is Ahmetaj destroying the evidence? Spahiu sheds light on the behind-the-scenes
x

Opinion / Editorial

"He and the Transformation of Society: How Technology is Changing the World and What It Means for the New Generation"

"He and the Transformation of Society: How Technology is Changing the World

Artificial Intelligence (AI) is one of the most complex and evolving fields of technology today. The world's largest companies operating in this field are accelerating their smart initiatives due to numerous user requests; these companies include:

Google: The world's most popular internet search company, Google, has invested heavily in AI, including projects like Google Assistant, Google Photos, and Google Translate.

Amazon: Amazon Web Services (AWS) is one of the largest platforms offered on the Internet for developing applications. AWS offers advanced AI services such as Amazon SageMaker, Amazon Rekognition, and Amazon Lex.

Microsoft: Microsoft has a wide range of AI products and services, including Microsoft Azure AI, Microsoft Power AI, and the Microsoft Bot Framework.

IBM: IBM is one of the leaders in AI, with products like IBM Watson and IBM Cloud Pak for Data. IBM Watson is used for big data analytics and personalized healthcare solutions.

Facebook: Facebook is one of the largest social media companies in the world, and has invested heavily in AI, including Facebook M and Facebook Horizon.

OPEN It: The most hyped company in the world famous for providing free ChatGPT and among the main founders of GPT. These are systems with trillions of information variables, capable of solving a complex problem within 60 seconds, while 10 people would need more than 5 hours to prepare the same thing.

Microsoft: Microsoft in collaboration with its partners are providing customized AI solutions for a wide range of industries including healthcare, security, e-commerce, finance, transportation and many more. These solutions include data analytics, chatbots, voice and image recognition systems, and automatic language adaptation services.

the impact

Artificial Intelligence is influencing in new ways fields such as creativity and genres related to the creation of images, texts, videos, etc. Some of the latest developments in this regard include:

Image Creation: AI is increasingly being used to create completely random or pattern-based images. These techniques are used to create illustrations, animations and specific effects for movies and computer games.

Text Creation: AI is also being used to create complete texts, such as news summaries and reports, and to generate scripts for movies and TV series.

Video Creation: AI is being used to automatically create video clips and help edit videos in new ways.

Muzika: IA po përdoret për të krijuar kompozime muzikore dhe për të analizuar dhe klasifikuar muzikën ekzistuese.

Këto zhvillime janë në fillim të tyre dhe pritet që të zhvillohen dhe të përparojnë në të ardhmen. IA mund të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve kreative dhe në krijimin e zhanreve të reja të krijimit të përmbajtjes.

Inteligjenca Artificiale po bëhet gjithnjë e më efektive në zëvendësimin e një numri fushash të ndryshme, duke përfshirë dizajnin dhe kreativitetin. Kjo është një zhvillim i papritur e surprizues për shumë njerëz, sepse ata prisnin që AI të ishte i limituar në fusha si kontabilistat dhe trajtuesit e të dhënave, dhe se krijimtaria dhe dizajni do të mbeteshin në dorë të njeriut. Për shembull, IA po përdoret për të krijuar modele të dizajneve të ndërtesave, mobiljeve dhe produkteve të tjera të inxhinjerike. AI, sipas meje, parashikoj të ndryshojë përgjithmonë mënyrën e jetës tonë brënda 6 viteve në vijim. Përfitimet pritet të jenë shumë të pakta për shtresën e varfër të shoqërisë.

Inteligjenca Artificiale mund të ketë efekte negative edhe në zhvillimin e brezit të ri të fëmijëve, përfshirë:

Pasiguria e të dhënave personale: Fëmijët janë të rrezikuar nga mbledhja dhe përdorimi i informacioneve personale të tyre nëpërmjet pajisjeve dhe aplikacioneve që përdorin IA.

Probleme të personalitetit: Fëmijët që rriten në një botë me AI mund të ndjehen të pasigurtë në njohuritë dhe kapacitetet e tyre, duke pasur një besim të ulët në veten e tyre.

Përçarje në marrëdhëniet njerëzore: Fëmijët që rriten me përdorimin e tepruar të AI mund të jenë të ndikuar në mënyra negative në marrëdhëniet njerëzore, duke humbur aftësinë për të komunikuar dhe lidhur me njerëzit në mënyra tradicionale.

Paaftësia për të menduar kritikisht: Fëmijët që rriten me AI mund të kenë çfarë do lloj nevoje apo kërkesë të zgjidhur brenda 30 sekondave pa patur nevojë të ulet të studiojë vetë. Kjo gjë sjell ndryshim katërdimensional në sistemin e edukimit.

It is important to limit the use of AI in children's lives and advise parents on safe and healthy ways to use technology in their care.