BREAKING NEWS

Berisha reveals phone call that brought about the clash with Erdogan: He asked me undiplomatically…

Berisha reveals phone call that brought about the clash with Erdogan: He asked
x
BREAKING NEWS

Sali Berisha reveals the reason why he boycotted the Assembly today

Sali Berisha reveals the reason why he boycotted the Assembly today
x
BREAKING NEWS

Erdogan did not meet him, Ilir Meta reacts for the first time

Erdogan did not meet him, Ilir Meta reacts for the first time
x
BREAKING NEWS

Drastic turn in Albanian politics is expected / Spartak Ngjela shows the big plan that is being prepared for Albania

Drastic turn in Albanian politics is expected / Spartak Ngjela shows the big
x
BREAKING NEWS

Erdogan makes it clear to the Albanian government: Take immediate measures so that our relations do not darken

Erdogan makes it clear to the Albanian government: Take immediate measures so
x
BREAKING NEWS

President Erdogan speaks in the Albanian Parliament: We will not allow anyone to spoil this beautiful and pleasant panorama

President Erdogan speaks in the Albanian Parliament: We will not allow anyone to
x
BREAKING NEWS

Here are how many new cases with COVID were registered in the last 24 hours in Albania, the 'hottest' areas are revealed

Here are how many new cases with COVID were registered in the last 24 hours in
x
BREAKING NEWS

Erdogan gives the important announcement, warns of new developments in Albania

Erdogan gives the important announcement, warns of new developments in Albania
x

Opinion / Editorial

Time for a new economic socialism, that is why a partnership between the executive and the citizens is needed

Time for a new economic socialism, that is why a partnership between the

Today, a citizen in Albania has limited investment opportunities in terms of personal savings. He can choose either bank deposit or government bonds. On the one hand, bank deposits have a minimal risk, but on the other hand the interest earned on them is minimal. Meanwhile, government bonds are not only limited in quantity but also in purpose. Consequently, the relationship between the executive and the public is that of the lender to the borrower and not a co-ownership relationship.

What I propose in this article is the construction of a new model of partnership between the executive and the citizens through the creation of the Public Investment Fund. This proposal comes when we have an open debate on the direct representation of citizens in policy-making and decision-making, as well as when we have explored some models of Public Private Partnership.

The new Public Investment Fund model enables not only a more direct voice of citizens in decision-making, but also direct civic ownership of national assets and strategic sectors for export purposes.

In 30 years, improper fiscal management, with high revenue evasion and, at best, inefficiency in spending, created the belief that asset management should be entrusted entirely to the private sector and should be minimized in maximum fiscal burden. It was calculated that the efficiency for every 1 Lek spent by the private sector was much higher than that spent by the public sector. After 30 years, the a priori inferiority of the public to the private in relation to efficiency can no longer be an argument. Disability, along with abuse as an alibi, can no longer hinder the maximization of the public good. An in-depth reform of the justice system was undertaken and unconditionally supported to eliminate any blocking administrative preconditions that minimize efficiency. This will help us work for sustainability and inclusiveness of economic growth, along with eliminating systemic inequality. But, these objectives need a more direct economic partnership between the executive and the citizens.

 

Our financial system is not developed in relation to that of western countries. This system has not only created increased funding costs, but has become an obstacle to the pace of development and inclusion we aim for.

The Public Investment Fund offers the opportunity for a pure act of co-government where citizens, not businesses, have the opportunity to invest directly in the country's development projects for export, benefiting directly and indirectly.

 

Për ilustrim, po sjell si shembull më praktik, modelin e klubit të futbollit Barcelona, edhe pse jo i ngjashëm në qëllim dhe funksion me Fondin Publik të Investimeve. Ky është një nga klubet më të titulluar në botë, ku anëtarët (socios) rreth 140,000 qytetarë katalanas janë edhe pronarët e klubit, falë kontributeve vjetore që japin. Nga kjo marrin përfitime të shumta, edhe pse jo divident. Gjithashtu, ata vetë janë pjesë e vendimmarrjes sa i takon zgjedhjes së strukturave drejtuese për menaxhimin e klubit.

Rasti i Fondit Publik të Investimeve është më i ndërlikuar dhe, pa diskutim, kërkon konsensus politik, por ja pse dhe si mendoj do të ishte i dobishëm:

Në kushtet kur pas një niveli rekord të arritur, borxhi duhet tashmë të njohë vetëm trajektore rënëse, depozitat e qytetarëve rriten pa pasur shumë zgjedhje për instrumente financiarë alternativë investimi. Krizat që lidhen me shëndetin dhe ndryshimet klimatike mund të shtohen, ndërkohë që mundësitë buxhetore do të jenë të kufizuara. Në këto kushte do të nevojitet në të dy kahet bashkëpunim më i drejtpërdrejtë i ekzekutivit dhe qytetarëve për zhvillimin e sektorëve strategjikë. Fondi Publik i Investimeve do të ishte kështu i ngjashëm me një shoqëri aksionere me një kapital fillestar prej të paktën 1 miliardë Euro (një vlerë indikative) duke u rritur më pas gradualisht, ku shumica e aksioneve do të zotërohej nga qytetarët dhe minoranca e aksioneve nga qeveria shqiptare. Çdo qytetar, jo biznes, jo investitor institucional, do të ketë mundësi të investojë kursimet e tij që flenë në depozita bankare, duke blerë aksione ku nuk duhet të ketë asnjë qytetar me më shumë se 100 mijë Euro investim (indikative)

Kapitali i ngritur do të investohet në sektorë strategjikë për zhvillimin ekonomik afatmesëm dhe afatgjatë, me qëllim eksportin, si në energji, burimet natyrore (naftë, gaz, minerale etj), në plotësimin dhe maksimizimin e zinxhirit të vlerës në bujqësi dhe manifakturë, si dhe në teknologji.

 

Qytetarët bashkëpronarë do të maksimizojnë të ardhurat e tyre nëpërmjet dividentit, ndërkohë të ardhurat e pjesës së pronësisë që i përket ekzekutivit do të shërbejnë për financimin e politikave sociale të domosdoshme por të nën-financuara. Do të jetë pikërisht bordi i aksionarëve me shumicë të pronësisë qytetare që do të zgjedhë strukturat drejtuese të këtij fondi, duke monitoruar në vazhdimësi performancën e tij financiare.

Më herët artikulova nevojën e implementimit të një takse të re mbi pasurinë neto të akumuluar për individë me pasuri neto mbi 1 milionë euro (mbetet vlerë indikative). Këto janë të ardhura të domosdoshme për të financuar jo vetëm politika më të drejtpërdrejta sociale. Ato mund të ndikojnë dhe në financimin e kapitalit fillestar të angazhuar nga ekzekutivi në Fondin Publik të Investimeve.

Në kushtet kur instrumentet financiarë në vend janë të pamjaftueshëm dhe të kushtueshëm në mënyrë jo proporcionale për të mbështetur investimet private dhe kur investimet e huaja diktohen nga faktorë jo vetëm financiarë, nevoja për krijimin e instrumenteve të rinj financiarë, ku qytetarët bëhen bashkëpronarë të zhvillimit të vendit, duke ndikuar direkt dhe indirekt në maksimizimin e të ardhurave të tyre, është e menjëhershme.

As I mentioned at the beginning of this article, the need to eliminate systematic inequality and to create the premises for sustainable and especially inclusive economic growth, in conditions when global crises are increasingly frequent and unpredictable while the possibilities of more limited funding, a remodeling of the executive's approach to sectoral development policies is needed, with the ministry responsible for the economy playing an indisputable role.

Above all, a remodeling of the relationship between the executive and the citizens is needed, developing the concept of co-ownership in strategic sectors.