BREAKING NEWS

A fight breaks out within the anti-American gang, Berisha "fires" Bardhi as the head of the group and calls him a mere deputy, the former General Secretary of the DP ignores the Re-establishment Assembly

A fight breaks out within the anti-American gang, Berisha "fires"
x
BREAKING NEWS

Spartak Ngjela announces shocking news from SPAK about Sali Berisha: Here is what is hidden behind the chaos caused by the former prime minister in the Assembly

Spartak Ngjela announces shocking news from SPAK about Sali Berisha: Here is
x
BREAKING NEWS

Here is the tape where Sali Berisha was recorded, who brought about all the murders in Tropoja, how SPAK will finally "bury" the former prime minister with the investigations in the "Haklaje" file, Romeo Kara reveals the hard details

Here is the tape where Sali Berisha was recorded, who brought about all the
x
BREAKING NEWS

Meloni opens a factory in Serbia and brings Africans to Albania, the Italian Prime Minister mocks Edi Rama and caresses President Vucic

Meloni opens a factory in Serbia and brings Africans to Albania, the Italian
x
BREAKING NEWS

SPAK in the "courtyard" of Rama, this is how the prosecutors are investigating the complete file of "McGonigal" in cooperation with the FBI, from letters and information with American intelligence, to the interrogation in complete secrecy in New York

SPAK in the "courtyard" of Rama, this is how the prosecutors are
x
BREAKING NEWS

Here are the two powerful women in the SP who can take the reins of the government after the departure of Edi Rama, what is expected to happen on December 8, the socialists in anxiety

Here are the two powerful women in the SP who can take the reins of the
x
BREAKING NEWS

SPAK before the trial by fire", Sali Berisha ignores justice and continues not to implement the court's decision, the third rejection of BKH agents is expected

SPAK before the trial by fire", Sali Berisha ignores justice and continues
x
BREAKING NEWS

Ilir Meta is soon arrested, the prosecutors have closed the "CEZ-DIA" file, here's what's happening inside SPAK, Romeo Kara reveals the sensational behind-the-scenes

Ilir Meta is soon arrested, the prosecutors have closed the "CEZ-DIA"
x

Opinion / Editorial

Unprecedented Confusion and Fraud in Higher Education by looking at the rankings of Albanian universities in Albania in Europe and the world

Unprecedented Confusion and Fraud in Higher Education by looking at the rankings

The ranking of universities is based on different criteria, on different fields, and with different commissions, but of course the subjective assessment, not scientific but political, also influences.

Characteristic for Albanian Universities is that the best University in the World Ranking with evaluations with Academic criteria, according to World University Rankings 2023 | Times Higher Education (THE), is located in the place of 8591 Polytechnic University of Tirana Albania with ranking according to impact, according to the subject it has 16.2% and according to reputation it has 2%. Other Albanian universities, including the University of Tirana, are much lower and are not counted (World University Rankings 2023 | Times Higher Education (THE). While in Europe out of 688 Universities are ranked (ranked), the Agricultural University is 605, the University of Durrës is 606, The Polytechnic University is 658, the University of Tirana is 677? So, the decline this year is 200 places, while only 146 universities have been added to the ranking list. A true paradox because it is not known what they took as criteria, while only using the criterion of ``student satisfaction''?! In another ranking, the most accurate in my opinion is the table below because it has taken into account several world indices to evaluate Albanian Universities, where the Polytechnic University of Tirana takes third place as Potential Scientific Leader as well as according to several indices -H. which I have explained below. However, the ranking for the 30 Albanian universities (universityguru.com - Rankings & Reviews 2023) also had some other non-academic criteria such as: Visibility 50% Excellence 35% Transparency 10% Presence 5%. Perhaps this non-academic ranking has major differences with the following academic ranking. According to the comments, the University of Tirana is in the top list of the 30 best universities in Albania. Top 30 universities in Albania ranked by EduRank based on research results, non-academic importance and alumni impact. The rankings are determined by analyzing 36.8 thousand citations obtained from 6.43 thousand academic publications made by 30 universities from Albania, the popularity of 105 famous alumni and the largest reference database available. However, the most accurate Ranking of Universities according to the -H index (Albanian National H-index Ranking), i.e. according to academic criteria, is as follows. the popularity of 105 famous alumni and the largest reference database available. However, the most accurate Ranking of Universities according to the -H index (Albanian National H-index Ranking), i.e. according to academic criteria, is as follows. the popularity of 105 famous alumni and the largest reference database available. However, the most accurate Ranking of Universities according to the -H index (Albanian National H-index Ranking), i.e. according to academic criteria, is as follows.

 

                                                         

   

Sqarime:

 

National H-index - Hirsch llogarit se pas 20 vitesh kërkimi, një indeks h prej 20 është i mirë, 40 është  i jashtëzakonshëm dhe 60 është vërtet i jashtëzakonshëm. Nobel-min 30.

H-index Scopus - indeksi h është një metrikë për vlerësimin e ndikimit kumulativ të prodhimit dhe performancës shkencore të një autori; mat sasinë me cilësinë duke krahasuar botimet

 me citimet. indeksi h korrigjon peshën joproporcionale të botimeve shumë të cituara  ose botimeve që nuk janë cituar ende.

H-index WoS   - indeksi h bazohet në të dhënat e Times Cited nga baza e të dhënave. Ai nuk do të përfshijë citate nga burime jo të indeksuara. indeksi h bazohet në thellësinë e abonimit

të përdoruesit dhe në kohëzgjatjen e zgjedhur, në atë që disa artikuj mund të mos merren bazuar në ato parametra.

H-index -Google Scholar - Çfarë është një h-indeks i mirë në Google Scholar, Sipas Hirsch,

një person me 20 vjet përvojë kërkimore me një indeks h prej 20 konsiderohet  i mirë, 40 është i shkëlqyeshëm dhe 60 është i jashtëzakonshëm. Në përfundim mund të analizoj se: Kriteret janë vendosur nga anglo-amerikanët, dhe sigurisht në botë rankimin botëror e drejtojnë Universitetet Anglo-amerikane. Së dyti Në Shqipëri interesant është fakti se Universitetet me kritere më të pakta kanë më shumë studentë. Dhe kjo tregon ndoshta se futja e studentëve në Universitetet pa kualitete bëhet thjesht për të marrë një diplomë. Së treti, qeveritë duke vendosur notën mesatare  si  tregues kryesor i vlerësimit të një studenti, ka bërë që shumë student marrin nota mesatare relativisht më të larta sesa në të vërtetë, duke drejtuar kështu dhe dëshirën e tyre për një universitet të përzgjedhur si Mjekësia, Arkitektura, lëndët sociale e psikologjike, lëndët e drejtësisë dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Këto të fundit kanë më shumë teori sesa praktika dhe shkencë. Duke mos u vendosur klasifikuar Gjimnazet  me  pikëzim se kush gjimnaz është më i miri për shkak të stafit, laboratorëve, infrastrukturës, emrit, në Shqipëri po ndodh një fenomen korruptiv madhor ndër vite,  sepse studentët e gjimnazeve me stafin më të mirë, infrastrukturën më të mirë, laboratorët më të mira  fitojnë më pak të drejta për të hyrë në Fakultetet e preferuara se sa studentët e gjimnazeve pa këto  cilësi. Kjo shkakton që në Mjekësi p.sh.,, sidomos hyjnë studentë me nota mesatare të larta 10 absolute, por në universitet mezi kalojnë vitin… Kjo ndodh edhe për Fakultetet e tjera të preferuara. Nota gjithmonë e më shumë ka fiktivitet në zonat rurale se sa në Tiranë, Durrës, Korçë, Shkodër e Vlorë, ku kriteret e vlerësimit të Gjimnazeve janë shumë më të mira se në zonat rurale. Por më shumë në Mjekësi dhe në Fakultetet e preferuara po hyjnë studentë jo cilësorë pikërisht për shkak të fiktivitetit të notës. Së katërti, në Provimin e Maturës nuk ka sekretim të mirë të pyetjeve të PROVIMIT.  Kështu ka patur edhe një rast në kohën e Diktaturës kur në Tiranë u vodhën pyetjet e Provimit nga Lubonja  (sipas historisë) por sot korruptimi është masiv por i padeklaruar. Së pesti më qesharakja është se disa universitete krijojnë student ekselentë, kur në një kohë studentët e hyrë në atë Universitet kanë qenë me mesatare 6 ose 6.5, por na dalin ekselentë më 10 në Universitet. Pa i ngrënë hakun ndonjë individi me të vërtetë të përkushtuar, Ekselenca është qesharake tek studentët që hyjnë në Universitete me mesatare nën 7 dhe kështu gënjejmë veten dhe botën. Së gjashti, ekziston një mitmarrje galopante sidomos në Universitetet Publike ku provimet merren me para nën dorë. Ky është një turp i madh dhe kjo duhet ndaluar urgjentisht. Në Universitetet Private nuk ekziston kjo marrëzi   mitmarrjes. Së shtati, Rënia e Universiteteve Publike vjen edhe nga marrja në punë e pedagogëve pa cilësi, me miqësi  dhe me mitmarrje.  Së teti Titujt dhe gradat për Shkollat e larta Profesionale dhe ato dy vjeçare duhen riparë dhe vendosur kritere të tjera nga ato të Universiteteve, duke ndryshuar ligjin. Së nënti, buxhetet për kërkimin shkencor dhe për praktikat janë të vogla. Më mirë janë Universitetet private. Kadenca e Universiteteve shqiptare vjen edhe nga që nuk zbatohet rekomandimi për Universitetet publike të vendit që duhet të jenë 1 Universitet Publik për 1 milion  banorë.  Së dhjeti, artikujt e botuar nga shqiptarët mund të jenë shumë por cilësia dhe sesa ndikim kanë ato në shkencë, në kërkim, dhe interes le për të dëshiruar. Jo vetëm artikujt por duhen vendosur rregulla të tjera si dhe ndihmë financiare për artikullshkruesit. Ky problem mendoj se duhet bërë me dabat dhe i ftoj kolegët sepse Politika  dhe qeverisja ka shmangur Analistët nga vendim-marrja qeverisëse si në Arsim ashtu dhe në Mjekësi dhe kjo ka shkaktuar që në drejtimin e këtyre dy institucioneve të rëndësishme kanë hyrë militant, amatorë që kanë prishur Meritokracinë dhe Zinxhirin Profesional, si dhe kategorizimet që kërkohen.