BREAKING NEWS

Italian newspaper reveals the behind the scenes of the quarrel of Rome fans: They stole knives from a restaurant to hit ...

Italian newspaper reveals the behind the scenes of the quarrel of Rome fans:
x
BREAKING NEWS

Just a few hours before the final of the Conderence League, the Guard takes under protection the institutions of special importance

Just a few hours before the final of the Conderence League, the Guard takes
x
BREAKING NEWS

Covid-19 in Albania / Ministry of Health publishes the figures, here are how many new cases there have been in 24 hours

Covid-19 in Albania / Ministry of Health publishes the figures, here are how
x
BREAKING NEWS

Relations with NATO, American General: Albania, the big brother in the region! Reveals the gift that Rama gave him

Relations with NATO, American General: Albania, the big brother in the region!
x
BREAKING NEWS

"I find it difficult to express gratitude ..." Rama: I will violate the protocol, speak English to avoid bad translation, sometimes it creates problems between me and the USA…

"I find it difficult to express gratitude ..." Rama: I will violate
x
BREAKING NEWS

Prime Minister Rama unveils important project: NATO naval base in Albania

Prime Minister Rama unveils important project: NATO naval base in Albania
x
BREAKING NEWS

"Albania and Albanians are very pro-American", Rama gives the medal "Big Star of Public Gratitude" to the NATO commander

"Albania and Albanians are very pro-American", Rama gives the medal
x
BREAKING NEWS

Killed the 82-year-old and threw her in a garbage can, Fier Court sentences Skënder Krasniqi, here is how many years he will suffer in prison

Killed the 82-year-old and threw her in a garbage can, Fier Court sentences
x

Opinion / Editorial

Lack of middle class - communist strategy of maintaining power!

Lack of middle class - communist strategy of maintaining power!

It has been almost thirty years waiting for the middle class in this country to start becoming completely absent, completely missing for half a century of the communist regime, which would serve as an essential indicator of the reform of the physiognomy of society. towards an emancipated western type that we aim to achieve. The term and definition of the middle class in a given society has changed over the decades, but always, whenever and by anyone who has studied this part of human society, has emphasized that the "middle class" is the backbone of civil society and of society at large. As such it has been in the spotlight of scholars since the beginning of its emergence in the conditions of the birth of capitalism. By definition, the middle class is that part of society which lies between the working class (which does not own the means of production) and the rich class at the top of the economic hierarchy of a society at a certain level of development. So from an economic point of view this class does not work only "for a living", but provides such income that it can buy consumer goods, have a property of its own, can educate children, take vacations with qualitative and as such is what defines the lifestyle of a civil society. This group also includes persons who work for themselves by employing no more than one or two others (even family members), or those educated professionals who are paid for skilled work and who provide sufficient income to meet the demands of a quality and sustainable lifestyle. While within the framework of the social hierarchy, this status gives this class the feeling of being socially protected, although it may not coincide with the income level of the middle class, but it makes the social actor interested in guaranteeing the stability of society and especially to protect the institution of law.

Albanian society entered in 1990 without a middle class, from an extreme society without classes and with an almost non-existent heritage in this respect. Even before 1945, Albanian society was terribly backward, underdeveloped; a feudal society with some elements of primitive capitalism without any weight and with a small civic population in number. Intelligence was extremely limited in number. In these conditions, the Albanian society first embraced and then suffered the stupid communist idea of ??a classless society more than anywhere else in the East. So we have entered the era of capitalist development without any legacy from our contemporary history. Albanian society continues to be in an identity crisis! ... despite being pushed towards Europe. Despite the long period of transition, here it continues to experiment without any clearly defined axis of development. No government to date has included or explicitly stated that it intends to design middle-class building policies as the basis of social stability or as a key element of civil society. On the contrary, although there is talk of building democratic institutions and consolidating civil society, in fact to date it has acted with opposite effects. What little has been done has been done in the presence and under pressure of foreigners. Civil society is still in "diapers" or camouflaged in a camouflaged state institution which in Albania is afraid of it! Yes, there is fear because the state and the power here are inseparable and the reminiscences of authoritarianism do not disappear easily. That is why today it is represented by so-called non-governmental organizations set up by the state itself, in order not to oppose it. A non-democratic state, not to mention a "camouflaged authoritarian", can not stand criticism. It is precisely this mentality of the previous regime that holds Albanian society hostage to remain trapped in the Marxist-type class division; poor / rich lacking the important middle class - neither poor nor rich, ie the middle class. The middle class by nature and origin in a society becoming democratic, mainly in developing countries like Albania, plays a unifying role, helps society find a new identity, promotes social solidarity and creates a strong sense of community. can not stand criticism. It is precisely this mentality of the previous regime that holds Albanian society hostage to remain trapped in the Marxist-type class division; poor / rich lacking the important middle class - neither poor nor rich, ie the middle class. The middle class by nature and origin in a society becoming democratic, mainly in developing countries like Albania, plays a unifying role, helps society find a new identity, promotes social solidarity and creates a strong sense of community. can not stand criticism. It is precisely this mentality of the previous regime that holds Albanian society hostage to remain trapped in the Marxist-type class division; poor / rich lacking the important middle class - neither poor nor rich, ie the middle class. The middle class by nature and origin in a society becoming democratic, mainly in developing countries like Albania, plays a unifying role, helps society find a new identity, promotes social solidarity and creates a strong sense of community.

Kasta politike në Shqipëri ne këto tridhjetë vite, si trashëgimtare e denjë e origjinës së saj klasore, kryesisht fshatare, ka kuptuar se nuk do të qëndronte asnjë sekondë në pushtet nëse do të kishte përballë një shoqërie demokratike aktive të emancipuar, të civilizuar që do ta mbante nën trysni për çdo gjë që nuk ka bërë mirë ose ka bërë mbrapsht. Ajo në mënyrë sistematike ka zhdukur çdo tendencë emancipuese qoftë të vetë forcave politike si dhe të shoqërisë në tërësi. Sikundër edhe e kam theksuar edhe në ndonjë shkrim tjetër, shoqëria shqiptare zhvillohet nga forca gravitacionale evolucioniste të natyrës Darviniane. Ajo ruan jo pa qëllim një strukturë demografike të pangjashme me asnjë nga vendet përreth. Viti 1990 na gjeti me 75% të popullsisë që jetonte si ish-kooperativiste në fshat, dhe tani mbas tridhjetë vitesh ende kemi rreth 40 % të kësaj popullsie që mbetet fshatare, pa përmendur se gati një e treta e popullsisë shqiptare (kryesisht fshatare) është larguar në emigracion. Për ruajtjen e këtyre përqindjeve është e interesuar vetë politika shqiptare. Nëpërmjet këtyre përqindjeve ajo garanton ruajtjen e pushtetit me lehtësi manipulimi në kohë zgjedhjesh. Fshatari shqiptar është qenia njerëzore me e dhunuar nga diktatura krahasuar me shtresat e tjera që kanë jetuar në qytet. Ai tashmë është një qenie që nuk merret vesh se çfarë lloj klase i përket. Nuk është me kooperativist, por mban të njëjtën mendësi të pandryshuar, por nuk është bërë as fermer kapitalist pavarësisht se zotëron tokë që është kapitali i tij. Por klasa e mesme nuk krijohet në fshat. Për hir të shembullit, (mbase mund të mos ketë bazë krahasimi), duke iu referuar shifrave të organizmave ndërkombëtare raportohet se në Kinë nga viti 1999 deri në vitin 2020 klasa e mesme, si rezultat i urbanizimit të popullsisë fshatare, u rrit nga 3% në rreth 60%, (afërsisht 700 milion kineze) megjithëse Kina është shtet monopartiak! Pra thjeshtë nga pikëpamja numerike jemi ende shumë mbrapa. Dhe megjithëse në të njëjtat statistika theksohet se në vendet në zhvillim, klasa e mesme është rritur në formë eksplozive dhe sot thuhet se përbën gati gjysmën e popullsisë së botës, në Shqipëri ka një kundërtendencë e cila e deformon shoqërinë drejt një polarizimi të skajshëm, së pari ekonomikisht, dhe për pasojë psikologjikisht duke sabotuar kështu krijimin e klasës së mesme.

Fshatarët që u larguan nga trojet e tyre gjatë këtyre dekadave, ndryshe nga çfarë ka ndodhur kudo në botë, nuk u përfshinë në stofin urban si klasë punëtore në një industri në rritje, por shtuan radhët e të papuçeve, duke zaptuar prona si dhe duke furnizuar shpesh krimin e vogël qytetar, duke shtuar radhët e të varfërve. Ata u bënë pre e spekulimeve djallëzore të politikës shqiptare, se cilës nuk i interesonte që kjo masë të fitonte status social, por të mbetej e varur pas interesave të saj. Ata pak që i shërbyen besnikërisht politikës patën shans të pasurohen pa djersë. Dhe kështu ka ndodhur. Por kjo kategori nuk përbën numra të tillë që të ndikojë në rezultat zgjedhjesh . Fati i zgjedhjeve në Shqipëri vendoset në FSHAT.

Edhe popullsia qytetare nuk ka mbetur jashtë kësaj skeme. Në qytete filluan për herë të parë veprimtaritë private, fillimisht të thjeshta, të cilat më pas pësuan rritje. Mbas shumë pak vitesh nga fillimi u kuptua se suksesi ose dështimi i biznesit do të paracaktohej nga marrëdhëniet që ai do të vendoste me kastën politike/shtetin/pushtetin. Sot kjo është bërë normë shoqërie! Po të kishte një variant reviste “Forbes” për Shqipërinë, ma thotë mendja se duhet të kemi numrin me të madh të bizneseve milionerë të “padeklaruara” për frymë popullsie! Dhe të mendosh që kemi një GDP/ për kapital gati 13.000 euro (vendi i 97), sa gjysma e mesatares së BE, i cili kuptohet si një tregues i ulët prodhimi të vendeve të pazhvilluara! Por ky biznes shqiptar i suksesshëm përgjithësisht nuk përbën klasë, por është kastë oligarkësh e lidhur me shtetin. Sa për veprimtarinë e vogël private në qytet, ajo sot përbën shtyllën kurrizore ekonomike e cila nuk gëzon mbështetje të politikave nga të gjitha krahët e saj. Ajo ka tendencë të marrë formën e klasës së mesme, por nuk plotëson ende numrat dhe si e tillë nuk ka peshë në jetën shoqërore. Në të tilla nivele, në të cilat zhvillohet biznesi në Shqipëri, është e dhimbshme të thuhet, por është nxjerrë jashtë nevojës edhe puna e kualifikuar e mendjes. Të bësh biznese të suksesshme në Shqipëri nuk nevojitet ndonjë diplomë e garantuar në USA ose Angli, por mjafton të kesh lidhje politike, dhe diplomën së bashku me përvojën e fut në sirtar. Kategoria e profesionistëve është totalisht e çorientuar dhe mbijeton në kufijtë e poshtëm të klasës së mesme në bërje, nëse do ta quanim të tillë. Edhe ajo është nën trysninë e politikës gjithashtu.

So, finally, in this social meat cooked by the rural political caste which has ruled this country for three decades with ex-communist mentality, the middle class remains only a social myth. Although it is a positive myth, as long as the fate of the people is in the hands of an unprincipled political caste produced by a democratically underdeveloped people, the middle class of Albanian society will remain a desire in the minds of idealists.