BREAKING NEWS

Donald Trump team publishes VIDEO-SCANDAL with elections

Donald Trump team publishes VIDEO-SCANDAL with elections
x

Opinion / Editorial

Peace / ceasefire in cyberspace

Peace / ceasefire in cyberspace

Peace and war are in inseparable symbioses from each other and the history of mankind proves that after a time of peace war and vice versa are expected. In recent decades, it seems that the approach of states and their foreign policies have tended towards "peace".

The irrevocable, inalienable and well-accepted norms accepted by every modern and democratic state are the freedom of peoples to self-determination, human rights and in particular the principle known for centuries since the time of the Latins "pacta sunt servanda" (agreements must be respected).

But what is happening in 2020 and why some countries, even though they officially accept the principle pacta sunt servanda, de facto violate these signed agreements with full power and political will ????

At the height of the investigation into the poisoning of Putin's political opponent Alexei Navalny and European countries agreeing to additional sanctions against the regime, Russian President Vladimir Putin seems to have found the next innovation in order to divert attention from this poisoning: offer to US for cyber 'ceasefire'.

On September 25, Putin proposed an agreement on cyberspace. He presented a plan of about 4 points which at first sight are calls for institutional coordination, high-level dialogue, prevention of incidents related to information security and guarantees of non-interference in each other's internal affairs, processes electoral, etc. Vladimir Putin announced the cyber-pacification project a day after Facebook announced the closure of networks, accounts and online sites targeting information on sensitive geopolitical issues related to Russia's military intelligence service and the well-known IRA - Internet Research Agency. Russian company engaged in influence operations for the interests of Russian business and politics.

The proposal on non-interference in the internal affairs of the signatory countries is already set out in the Helsinki Final Act. One of its proponents was the Soviet leader Leonid Brezhnev himself, who subsequently violated it repeatedly and precisely when it pleased him, both in terms of human rights violations and interference in the domestic politics of the other countries. The descendant of the Soviet era in all senses is also the former famous Russian KGB officer, Vladimir Putin, who violates on a daily basis and ignores every article of the Helsinki Accord and other international engagement.

Është e çuditshme kur një propozim i tillë vjen pikërisht nga një regjim që ka përdorur në mënyrë të vazhdueshme dhe pa hezitim kapacitetet e veta kibernetike, për të cenuar dhe trazuar sigurinë e shteteve të tjera dhe organizatave ndërkombëtare. Shembujt e ndërhyrjeve kibernetike të Rusisë, në mënyrë agresive dhe malinje, për qëllime të grumbullimit dhe cenimit të informacionit janë të qenësishme dhe më se të njohura.

Ndër to përmenden: sulmi ndaj Bundestagut gjerman apo ndaj agjencisë botërore antidoping; shënjestrimi i infrastrukturës elektorale për qëllime aksesimi të paautorizuar; fushatat e njohura si “spear-phishing”, etj.

Vladimir Putin në mënyrë të pamoralshme e ka mohuar përfshirjen e regjimit të tij në operacionet malinje kibernetike, duke i argumentuar ato si veprime të pavarura të “patriotëve” rus. Pavarësisht dëshirës së madhe të Putin dhe kastës së tij drejtuese, për të mohuar implikimin në sjellje të tilla të papajtueshme ndërkombëtarisht, siç ndodhi edhe në rastin Navalny, kjo është tregues i pamundësisë së regjimit për të mbajtur nën kontroll çfarë ndodh brenda territorit.

Veprime të ngjashme mohuese nuk janë pjesë të një strategjie të mirëmenduar nga ana e lidershipit rus. E thënë ndryshe, në kushtet e paaftësisë së regjimit rus për të kontrolluar dhe investiguar me eficencë çfarë ndodh brenda kufijve të saj, paraqiten të vakëta dhe thuajse të pabesueshme garancitë se Rusia do të respektojë marrëveshjen e ofruar nga Putin për armëpushim kibernetik.

Për më tepër, thirrja e Putin për marrëveshje bilaterale dhe kërkesa për mosndërhyrje në politikën e brendshme të njëri-tjetrit, nuk është gjë tjetër veçse vijim i qasjes së Stalinit në Jaltë në vitin 1945, për krijim të zonave të influencës sipas interesit të Rusisë. Presidenti rus i ka qëndruar stoik propozimit të hershëm të tij për një Jaltë të Re. Kjo korrespondon plotësisht me synimin e tij strategjik për të rifituar dhe zgjeruar sferat represive të influencës së perandorisë sovjetike, pa ndërhyrjen e partnerëve dhe organizatave ndërkombëtare. Domethënës është fjalimi që Putin mbajti në vitin 2014, duke kërkuar një Jaltë të re të dytë dhe menjëherë më pas duke aneksuar Krimenë.

Është e pamundur t’i besohet një regjimi që në mënyrë sistematike dhe të paskrupullt shkel çdolloj të drejte të popullit të tij dhe detyrimeve ndërkombëtare. Në këtë tollovi intrigash putiniane, e sigurtë është se Vladimir Putin do të vijojë përpjekjet për të mohuar implikimet dhe veprimet e qeverisë së tij dhe oferta për marrëveshje bilaterale e dëshmon këtë gjë më së miri.

Shpresojmë që në të ardhmen  shtetet që nënshkruajnë marrëveshje ti zbatojnë ato pasi parimet bazë të drejtës ndërkombëtare si pacta sunt servanda janë parimet bazë për të patur qetësi, paqe e marrëdhënie të mira ndërmjet popujve, shteteve.

The whole world unanimously demands peace, stability, prosperity and that war is not the solution, chaos is not the option. Our country, although a small country, has respected the signed agreements, regardless of which government has participated in the negotiations: pacta sunt servanda and no one can violate them arbitrarily.