BREAKING NEWS

COVID-19/6 loss of life and 959 new cases in the last 24 hours in Albania, here are the "hottest" areas

COVID-19/6 loss of life and 959 new cases in the last 24 hours in Albania, here
x
BREAKING NEWS

He invited him to visit Kosovo, Rama replied to Kurti: Thank you

He invited him to visit Kosovo, Rama replied to Kurti: Thank you
x
BREAKING NEWS

"There is no turning back" / Lulzim Basha takes a firm stand for the expulsion of Berisha from the Democratic Party and issues a strong warning: These three are the greatest misfortune for every Albanian!

"There is no turning back" / Lulzim Basha takes a firm stand for the
x
BREAKING NEWS

Albin Kurti sends a public letter to Edi Rama: Let us start the preparations for ...

Albin Kurti sends a public letter to Edi Rama: Let us start the preparations for
x
BREAKING NEWS

Unexpected decision / The German Embassy in Tirana closes, all meetings are canceled. The official announcement is whitewashed

Unexpected decision / The German Embassy in Tirana closes, all meetings are
x
BREAKING NEWS

Shocks Spartak Ngjela, shows the terrible end that awaits Sali Berisha: He is in trouble! He is so strong, when he was in front of Ramiz Alia ...

Shocks Spartak Ngjela, shows the terrible end that awaits Sali Berisha: He is in
x
BREAKING NEWS

Yuri Kim reacts after the meeting with Lindita Nikolla, gives a strong message for Albanian politics

Yuri Kim reacts after the meeting with Lindita Nikolla, gives a strong message
x
BREAKING NEWS

The document comes out / From Berisha to Kryemadhi, the deputies who did not vote for the "Rama 3" government, here is who abstained (NAMES)

The document comes out / From Berisha to Kryemadhi, the deputies who did not
x

Politike

Gërdeci, the Special Court decides today on the fate of Mediu, the relatives of the victims request to be ordered to resume criminal investigations

Gërdeci, the Special Court decides today on the fate of Mediu, the

The Special Court against Organized Crime and Corruption will hold today the first session against the former Minister of Defense, Fatmir Mediu, regarding the Gerdec case. After the decision of the High Court, which transferred it to the jurisdiction of the GJKKO, July 27 was left for the first session, where the decision will be made on what will happen next, we will have a trial, the court will declare incompetence or reopening of investigations by SPAK is required. Meanwhile, the relatives of the victims of Gërdec, and more specifically the spouses Zamira Durdaj and Feruzan Durdaj, have sent a letter to the judicial body. In this letter they request: “After the GJKKO analyzes the above facts and legal argumentation, to orient the solution of the request in a fair way by revoking the decision no. 6, dated 14.09. 2009 of the High Court (which acted in the capacity of the procedural body) to terminate the criminal prosecution and ordering the resumption of the criminal prosecution, continuing with the further actions of sending the case to court against the citizen Fatmir Mediu, according to the proceeding no. 3/2008; Alternatively, the CCK may direct its decision-making towards sending the case to the Constitutional Court for incidental review of the compliance of Article 292 of the Code of Criminal Procedure with the procedural aspect of the right to life, protected by Article 2 of the European Convention on Human rights".

Letter from family members

In the letter addressed to the court and more specifically to the rapporteur Erion Çela, a summary of the whole dynamics of Gërdec and the responsibilities of the former Minister Mediu has been made, always according to the relatives of the victims. "Based on Article 58, point 1 of the Code of Criminal Procedure, the victim of a crime has the right to request the prosecution of the culprit. One of the defendants who has never been tried for the Gerdec event is the citizen Fatmir Mediu, acting former Minister of Defense at the time of the event. The provision in question gives the right to the victim and his heirs, to request from the relevant bodies, to take all necessary actions to bring to justice the persons against whom there is sufficient evidence to seek their sentence. The conclusion that the citizen Fatmir Mediu should be sent to court belongs to the General Prosecutor's Office itself, although after the termination of the request in 2009 it has not taken any action to resume the case, after the obstructive reasons fell ", the family members say in the letter. It goes on to say that unlike what happened in 2011 when their claim was rejected, circumstances have now changed. "First, we are not in front of the case that the applicant is an association, but are the legal heirs of the late Erison Durdaj. Secondly, we are not in front of the case that the law does not recognize the right of victims, because with the amendments to the Code of Criminal Procedure in 2017 (with law no. 35/2017), victims have extended rights, recognized for the first time by criminal procedural legislation. Even the victim is already recognized as a party in the criminal process and is heard by the court.

Argumentet

Sipas zonjës Durdaj, një rrethanë që e vë në diskutim bazueshmërinë e vendimit të pushimit dhe e bën të revokueshëm është edhe ndryshimi i ligjit që nuk kërkon më asnjë autorizim për të vijuar me ndjekjen penale që ka nisur. Sipas saj, amendamenti kushtetues i vitit 2012 e ka hequr kërkesën për autorizim për procedimin e deputetëve. “Heqja e pengesës për të proceduar më tej me ndjekjen penale, është një rrethanë e re, e cila nuk ka ekzistuar në momentin e marrjes së vendimit nr. 6 datë 14.09.2009 nga Gjykata e Lartë (vendimi objekt i kërkesës). Mungesa e autorizimit në kohën e nxjerrjes së vendimit nr. 6 datë 14.09.2009 nga Gjykata e Lartë, ka qenë një kusht pengues i përkohshëm, i cili vetë sipas ligjeve të kohës, nëse autorizimi jepej, ose kushti personal zhdukej, ndjekja penale vijonte. Kërkesa për revokimin e vendimit nuk sjell asnjë situatë të re, të papritur, që buron nga një ligj i mëvonshëm, për subjektin e atij vendimi, dhe për rrjedhojë nuk cenon parimin e sigurisë juridike”, theksohet më tej.

Të dënuarit dhe të akuzuarit për Gërdecin

1. Ylli Pinari - 10 vite burg

2. Sokol Ngjeçi - 10 vite burg

3. Dritan Minxolli - 12 vite burg

4. Mihal Delijorgji - 7 vite e 3 muaj burg

5. Luan Hoxha- 5 vite burg

6. Shkëlzen Madani - 3 vite burg

7. Dashnor Caushi - 3 vite burg

8. Armand Tartari - 1 vit burg

9. Agim Lala - i pafajshëm

10. Ardian Mullahi, i pafajshëm

11. Hilmi Laçaj - 3 vite burg

12. Ndue Marku - 1 vit burg

13. Shpëtim Spahiu - i pafajshëm

14. Zija Bahja - 3 vite burg

15. Agim Babameto - 1 vit burg

16. Rezart Tërshana - 1 vit burg

17. Besnik Dauti - 3 vite burg

18. Fatbardh Kuçi - 1 vit burg

19. Gëzim Oshafi - 3 vite burg

20. Jorgo Mino - 3 vite burg

21. Denis Hajdari - 1 vit burg

22. Fari Toska - 3 vite burg

23. Zenun Fero - 3 vite burg

24. Hysni Çocka- 3 vite burg

25. Adriatik Mema - i pafajshëm

26. Juliana Margariti - e pafajshme

27. Lavdi Shatro - kalimin e akteve prokurorit

28. Fiqiret Mato - i pafajshëm

29. Shoqëria "Albademil" shpk. - 25 milionë lekë gjobë

Argumentet e familjes Durdaj

-Bazuar në nenin 58, pika 1 të Kodit të Procedurës Penale, viktima e një krimi ka të drejtë të kërkojë procedimin e fajtorit. Një nga personat e pandehur që nuk është gjykuar asnjëherë për ngjarjen e Gërdecit, është shtetasi Fatmir Mediu, me detyrë ish-ministër i Mbrojtjes në kohën e ngjarjes.

-Dispozita në fjalë i jep të drejtën viktimës dhe trashëgimtarëve të tij, që të kërkojnë nga organet përkatëse, që të kryejnë të gjitha veprimet e duhura për të dërguar përpara drejtësisë personat ndaj të cilëve ka prova të mjaftueshme për të kërkuar dënimin e tyre. Konkluzioni që shtetasi Fatmir Mediu duhet dërguar në gjykatë është i vetë Prokurorisë së Përgjithshme, megjithëse pas pushimit të kërkesës në vitin 2009 nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për të rifilluar cështjen, pas rënies së shkaqeve penguese.

-Siç shprehet edhe Gjykata e Lartë në vendimin nr. 9 datë 13.06.2011, prokurori nuk ka asnjë pengesë ligjore për ushtrimin e ndjekjes penale për të njëjtin fakt dhe të njëjtin person nëse i jepet autorizimi nga organi kompetent, ose në momentin që zhduket kushti personal që e bën të domosdoshëm autorizimin (bie imuniteti për shkak të mos qenit më deputet). Në rastin konkret, ndryshimet kushtetuese të vitit 2012 e kanë zhdukur kushtin për të kërkuar autorizimin.

-Gjithashtu, në këtë kërkesë nuk janë të pranishme pengesat e tjera që konstatoi Gjykata e Lartë e cila rrëzoi kërkesën, sepse:

-Së pari, nuk jemi para rastit që kërkues është një shoqatë, por janë trashëgimtarët ligjorë të të ndjerit Erison Durdaj.

-Së dyti, nuk jemi para rastit që ligji nuk i njeh të drejtë viktimave, pasi me ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale në vitin 2017 (me ligjin nr. 35/2017), viktimat kanë të drejta të zgjeruara, të njohura për herë të parë nga legjislacioni procedural penal. Madje tashmë viktima njihet si palë në procesin penal dhe dëgjohet nga gjykata. Ky arsyetim bazohet edhe në jurisprudencën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, e cila në çështjen Giuliani dhe Gaggio kundër Italisë, u shpreh se ky set të drejtash i njihet viktimës dhe të afërmve të tij, që ata të bëhen pjesë aktive e procesit penal.

-Deri më sot nuk ka gjetur zgjidhje çështja më sipër, por me ndryshimin e legjislacionit përkatës, besojmë se jemi në kushtet e duhura që kjo kërkesë të marrë përgjigje pozitive dhe çështja në fjalë të dërgohet në gjykatë.

-Një rrethanë që e vë në diskutim bazueshmërinë e vendimit të pushimit dhe e bën të revokueshëm është edhe ndryshimi i ligjit që nuk kërkon më asnjë autorizim për të vijuar me ndjekjen penale që ka nisur. Amendamenti kushtetues i vitit 2012 e ka hequr kërkesën për autorizim për procedimin e deputetëve.

-Heqja e pengesës për të proceduar më tej me ndjekjen penale, është një rrethanë e re, e cila nuk ka ekzistuar në momentin e marrjes së vendimit nr. 6 datë 14.09.2009 nga Gjykata e Lartë (vendimi objekt i kërkesës).

-Mungesa e autorizimit në kohën e nxjerrjes së vendimit nr. 6 datë 14.09.2009 nga Gjykata e Lartë, ka qenë një kusht pengues i përkohshëm, i cili vetë sipas ligjeve të kohës, nëse autorizimi jepej, ose kushti personal zhdukej, ndjekja penale vijonte. Kërkesa për revokimin e vendimit nuk sjell asnjë situatë të re, të papritur, që buron nga një ligj i mëvonshëm, për subjektin e atij vendimi, dhe për rrjedhojë nuk cenon parimin e sigurisë juridike.

-Ndryshimet ligjore në KPP me anë të ligjit nr. 35/2017, kanë hequr edhe kërkesën e autorizimit për ndjekjen penale nga gërma “c” e nenit 290. Kjo për arsye sepse këto ndryshime kanë reflektuar situatën e re juridike për shkak të amendamentit kushtetues të vitit 2012. Në këtë kuptim, ligjvënësi ka hequr si rudiment të panevojshëm edhe parashikim për rifillimin e ndjekjes penale kur autorizimi jepet (i cili nuk jepet më që prej vitit 2012), duke e konsideruar si një instrument obsolet.

-But, the same changes make that decision no. 6, dated 14.09.2009 of the High Court to be unfounded. Recall that the obstacle in this case was temporary and then non-existent. The criminal prosecution in this case has no legal impediment to continue and the only impediment is the decision subject to the request, which prevents the prosecution body from proceeding further with the criminal prosecution.