BREAKING NEWS

Regjistrohen 25 raste të reja me Covid, asnjë viktimë në Shqipëri

Regjistrohen 25 raste të reja me Covid, asnjë viktimë në
x
BREAKING NEWS

Lajm i trishtë! Ndërron jetë ish-deputeti i njohur i Partisë Demokratike

Lajm i trishtë! Ndërron jetë ish-deputeti i njohur i Partisë
x
BREAKING NEWS

Italia deklasifikon 4 mijë dokumente, mes tyre akte top sekret të misioneve në Shqipëri, në ato vite kryeministër ishte Ilir Meta, priten të zbardhen emrat e ministrave dhe magjistratëve shqiptarë

Italia deklasifikon 4 mijë dokumente, mes tyre akte top sekret të
x
BREAKING NEWS

“Rrezikojmë të njëjtin tmerr...”/ Erion Braçe thirrje urgjente të gjithë shqiptarëve: Mos keni frikë! Çohuni!

“Rrezikojmë të njëjtin tmerr...”/  Erion
x
BREAKING NEWS

Degradon keq situata/ Vazhdojnë protestat masive kundër masave anti-Covid në Gjermani, mijëra njerëz zbarkojnë në rrugë, një burrë pësoi atak kardiak teksa u arrestua nga policia (DETAJET)

Degradon keq situata/ Vazhdojnë protestat masive kundër masave
x
BREAKING NEWS

THELLOHET TRAGJEDIA! Shpërthimi i bombolës së gazit brenda hotelit në Velipojë, pas 2 vajzave ndërron jetë edhe nëna. Ja si paraqitet gjendja e djalit të vetëm të familjes që ka mbijetuar

THELLOHET TRAGJEDIA! Shpërthimi i bombolës së gazit brenda
x
BREAKING NEWS

Alarmohen qytetarët në Elbasan, zbulohet një granatë në mes të rrugës, njoftohen me urgjencë forcat xheniere

Alarmohen qytetarët në Elbasan, zbulohet një granatë në
x
BREAKING NEWS

GJKKO nuk rihapi hetimin për Fatmir Mediun, SPAK bën një tjetër lëvizje

GJKKO nuk rihapi hetimin për Fatmir Mediun, SPAK bën një
x

Opinion / Editorial

KLSH: PPP-të jashtë kontrollit shtetëror

KLSH: PPP-të jashtë kontrollit shtetëror

Në raportin e zbatimit të buxhetit faktik të shtetit për vitin 2018, institucioni i auditimit më të lartë të vendit, Kontrolli i Lartë i Shtetit thekson se “monitorimi i kontratave koncesionare, deri tani ka rezultuar jashtë kontrollit shtetëror dhe me problematika të shumta, fakt që ngre problemin e cilësisë së përgatitjes së kontratës dhe indikatorëve të matshëm mbi monitorimin e shërbimeve për të cilat janë lidhur këto kontrata”. Edhe pse për vitin 2018 është respektuar kufiri i pagesave të buxhetit të shtetit për koncesionet/PPP-të, të cilat si rregull nuk duhet të kalojnë 5 për qind të të ardhurave tatimore vjetore (këto janë 246 miliardë lekë për vitin e kaluar, ose 2.01 miliardë euro), pra 102 milionë euro, risqet janë të gjitha që ky kufi të tejkalohet. Vetëm për këtë vit, 2019, pagesat e koncesioneve dhe PPP-ve nga Buxheti i Shtetit parashikohet të jenë 12.6 miliardë lekë ose 103 milionë euro. KLSH e gjykon të domosdoshëm respektimin e këtij kufiri për të gjithë kohëzgjatjen e kontratave koncesionare dhe të PPP-ve për vitet në vazhdim, për të siguruar një qëndrueshmëri të financave tona publike dhe të menaxhimit të shpenzimeve buxhetore. Në radhë të parë, të investimeve publike. Atëherë si do t’ia bëhet? KLSH kërkon dhe rekomandon me forcë që, përpara miratimit të kontratave të reja koncesionare/PPP, flukset e projektuara të detyrimeve buxhetore të jenë të parashikuara saktë, me qëllim vlerësimin e drejtë të respektimit të kufirit ligjor, sipas Nenit 4/2 “Minimizimi i riskut për veprime ekstrabuxhetore” të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, ku është përcaktuar se “Shuma e përgjithshme e pagesave vjetore neto, që kryhen nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme, të cilat rezultojnë nga kontrata koncesionare apo Partneritete Publik-Privat (PPP), si rregull, nuk duhet të tejkalojnë kufirin prej 5% të të ardhurave tatimore faktike të vitit paraardhës buxhetor”. Në lidhje me këto flukse dalëse sipas projekteve respektive në vitet përkatëse, bazuar në projektet e përzgjedhura për t’u audituar në Drejtorinë e Koncesioneve në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, auditim i cili është në fazën e hartimit të raportit përfundimtar, KLSH ka konstatuar disa diferenca në drejtim të vlerave të pasqyruara, që sjellin risqe në respektimin e kufirit prej 5% të të ardhurave tatimore. Institucioni i auditimit më të lartë publik të vendit kërkon vëmendje maksimale mbi normën e rritjes së të ardhurave (me fjalë të tjera, realizimin e sa më shumë të ardhurave tatimore), për efekt të respektimit të kufirit të 5% gjatë periudhave koncesionare të kontraktuara. Pra, nga rremeti i detyrimeve të kontratave PPP mund të na shpëtojë vetëm një rritje e ndjeshme e të ardhurave tatimore, si rezultat i miradministrimit të tyre. KLSH, në raportin e zbatimit të buxhetit faktik të shtetit për vitin 2018, ka shprehur po ashtu shqetësim për ndikimin që PPP-të do të kenë në rritjen e nivelit të borxhit publik. Institucioni thekson se monitorimi, mbarëvajtja e treguesit të borxhit është tepër e rëndësishme që të matet, duke marrë në konsideratë edhe detyrimet që akumulohen në buxhet nga pagesat e koncesioneve dhe PPP-ve. “Në këtë mënyrë”, cilëson në raport KLSH, “çdo kontratë e lidhur për koncesionet është një kontratë me flukse detyruese disavjeçare, për të cilën nevojitet financimi i realizimit të projektit. Referuar të dhënave aktuale në lidhje me 15 kontratat koncesionare, rezulton se një pjesë e tyre, sipas standardeve të klasifikimit brenda ose jashtë bilancit të Shtetit dhe sipas risqeve të marra përsipër në kontratë, ndikojnë në treguesit e borxhit. Për këtë arsye, në planifikimin dhe realizimin e treguesve të borxhit është e rëndësishme që të merren në konsideratë këto kosto financiare që mbartin këto projekte, megjithëse Ministria e Financave dhe Ekonomisë nuk raporton në përputhje me standardet ndërkombëtare të raportimit, që kërkojnë që këto kontrata të raportohen në stokun e borxhit publik”. Raportimin sipas standardeve ndërkombëtare e kanë kërkuar Banka e Shqipërisë, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Në një studim për partneritetet publik-private në vendet e Bashkimit Evropian, më 20 mars 2018, edhe Gjykata Europiane e Audituesve (ECA) i rekomandoi me forcë Komisionit Europian që pagesat për PPP-të të përfshiheshin në shpenzimet e buxhetit të vendeve anëtare të BE-së. 

Nga Fatos Çoçoli