BREAKING NEWS

Paralajmërimi i bujshëm i John Bolton: Ju tregoj si do të ndikojë roli i Joe Biden në bisedimet Kosovë – Serbi (VIDEO)

Paralajmërimi i bujshëm i John Bolton: Ju tregoj si do të
x

Politike

Boshatisja e prokurorive nga vetingu, KLP nis emërimet e përkohshme të prokurorëve, vijojnë aplikimet për kryetarë

Boshatisja e prokurorive nga vetingu, KLP nis emërimet e përkohshme

Procesi i vetingut ka krijuar vakanca të shumta në sistemin gjyqësor në vend. Janë me qindra gjyqtarët e prokurorët e larguar ndërsa të dalët nga Shkolla e Magjistraturës janë më të paktë në numër. Për këtë arsye ka nisur procesi i plotësimit të vakancave me komandime. KLP do të mblidhet sot dhe do të bëjë komandimin e dy emrave. “Miratimi i projekt-vendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurores znj. Ollga Visi, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Korçë, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Korçë. Miratimi i projekt-vendimit “Për caktimin e përkohshëm të prokurorit z. Julian Çafka, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër, të caktohet përkohësisht të ushtrojë funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër”, thuhet në axhendën e mbledhjes. Ndërkohë pak ditë më parë u shpall thirrja për 28 vende vakante për postin e kryetarëve të prokurorive. Këshilli i Lartë i Prokurorisë iu bën thirrje që të të kandidojnë të gjithë prokurorëve që plotësojnë kushtet e mëposhtme: të jetë prokuror i Republikës së Shqipërisë; të mos ketë masë disiplinore në fuqi; të mos ketë qenë anëtar i Këshillit në tre vitet e fundit; të ketë ushtruar funksionin jo më pak se 7 (shtatë) vjet, gjatë së cilës periudhë, të paktën 4 vjet në të njëjtën shkallë, duke përfshirë edhe përvojën si magjistrat i komanduar; Në momentin e shpalljes të jetë prokuror i prokurorisë, pranë së cilës ndodhet pozicioni i lirë i drejtuesit; Të jetë kandidimi i tij i parë në pozicionin e drejtuesit të asaj prokurorie. Drejtuesit e emëruar aktualë të Prokurorive kanë të drejtën të rikandidojnë. “Në bazë të pikës 9 të nenit 52 të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, pas dorëzimit të aplikimeve dhe vlerësimit paraprak përplotësimin e kushteve të kandidimit, kandidatët do t’i nënshtrohen verifikimit të pasurisë dhe të figurës. Kandidatët që plotësojnë kushtet e sipërpërmendura i paraqesin kërkesat e tyre jo më vonë se dy javë kalendarike nga data e nesërme e shpalljes së thirrjes në faqen e internetit të Këshillit”, njoftoi KLP.