Politike

Hapet gara për dy vende vakante në Prokurorinë e Posaçme, KLP zbardh kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët

Hapet gara për dy vende vakante në Prokurorinë e Posaçme,

Këshilli i Lartë i Prokurorisë dje njoftoi se ka shpallur zyrtarisht fillimin e procedurave për plotësimin e 2 pozicioneve vakante në Prokurorinë e Posaçme, pas kërkesës së bërë nga kreu i SPAK Arben Kraja. Por përpos kësaj, KLP ka publikuar kriteret që kandidatët për prokuror në SPAK, duhet të plotësojnë.

“KLP ju bën thirrje që të kandidojnë të gjithë prokurorët që plotësojnë kushtet e mëposhtme: Kanë ushtruar funksionin si prokuror për jo më pak se 10 vjet; Nuk kanë masa disiplinore në fuqi; Japin pëlqimin për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetjake: Sigurojnë pëlqimin e anëtarëve të afërt të familjes për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetjake; Nuk janë anëtarë të KLP”, shkruhet në njoftim.

KLP gjithashtu ka marrë parasysh edhe numrin më të lartë të kandidatëve, pra nëse kandidatët janë më shumë se dy, zgjedhja do të bëhet në bazë të disa kritereve. “Rezultatet e kandidatëve në 2 vlerësimet e fundit të performancës; Përvoja e kandidatëve në pozicionet e komanduara; Përvoja e kandidatëve në hetimin e krimit ekonomik dhe krimit të organizuar Kohëzgjatja e shërbimit në NJPH, Prokurorinë e Krimeve të Rënda dhe ose Drejtorinë kundër Korrupsionit dhe Krimit Ekonomik në PP; Vjetërsia si prokuror”, njofton KLP-ja. Gjithashtu, në njoftim bëhet e ditur se kandidatët duhet të paraqesin disa dokumente.

“Një letër motivimi ku tregojnë sukseset e tyre më të spikatura në hetimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe arsyet e kandidimit; Kopje e diplomës së studimeve në drejtësi dhe e listës së notave; Kopje e diplomës së studimeve në Shkollën e Magjistraturës dhe e listës së notave; Kopje e Dekretit të Presidentit për emërimin si Prokuror; Kopje e Urdhrit të Prokurorit të Përgjithshëm për caktimin si prokuror në Njësinë e Përbashkët Hetimore, Prokurorinë e Krimeve të Rënda ose Drejtorinë kundër Korrupsionit dhe Krimit Ekonomik në Prokurorinë e Përgjithshme; Kopje të 2 akteve të fundit të vlerësimit të punës dhe aftësive profesionale e morale si prokuror; Vërtetim nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Prokurorinë e Përgjithshme që tregon se kandidati nuk ka masë disiplinore në fuqi”, shkruhet në njoftim.

Më të lexuarat