BREAKING NEWS

Bien rastet e reja! Më shumë të shëruar se të infektuar, ja si paraqitet sot situata epidemiologjike në Shqipëri në 24 orët e fundit

Bien rastet e reja! Më shumë të shëruar se të
x

Politike

Zbardhet strategjia, autoritetet vihen në kërkim të parave të fshehura jashtë vendit, bashkëpunim me ndërkombëtarët për llogaritë e dyshimta

Zbardhet strategjia, autoritetet vihen në kërkim të parave

Qeveria ka miratuar një strategji (2021-2025) për të luftuar krimin e organizuar dhe krimet e rënda. Shqipëria renditet ndër vendet ku krimi i organizuar operon dhe zotëron trafiqet e drogës dhe prostitucionin. Për këtë arsye është hartuar një plan për ta luftuar atë dhe puna duket se do të nisë duke gjurmuar paratë. Në draft parashikohet se do të bëhet identifikimi i grupeve dhe do të synohet që të bllokohen paratë edhe jashtë vendit. “Krahas vijimit të zbatimit të Planit të Veprimit të dakordësuar me Task-Forcën e Veprimit Financiar për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, nevojiten përpjekje për të forcuar hetimet financiare dhe luftën kundër pastrimit të parave. Një vëmendje e shtuar i duhet kushtuar identifikimit dhe konfiskimit të pasurive kriminale të vendosura jashtë vendit ose të paarritshme, zbatimit të rregullave për konfiskimin e zgjeruar dhe ngrirjen paraprake të pasurive, si dhe përdorimit sistematik të hetimeve paralele financiare për krimin e organizuar, të cilat duhet të shoqërojnë sistematikisht procedimet penale që nga fillimi”, thuhet në draft. Më tej bëhet e ditur se do të ketë një shtim të bashkëpunimit me ndërkombëtarët. Përmes tyre do arrihet te grupet jashtë vendit dhe te llogaritë e fshehta bankare. “Krimi i organizuar është një sfidë që i kalon kufijtë e territorit shqiptar. Shumë grupe kriminale shqiptare e ushtrojnë aktivitetin e tyre në vendet e Bashkimit Europian dhe më gjerë. Për këtë arsye nevojitet një bashkëpunim i shkëlqyer ndërmjet institucioneve shqiptare me ato partnere. Nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në Europol, në Interpol dhe në platformat rajonale të bashkëpunimit, do të rritet shkëmbimi i informacionit mbi strukturat kriminale brenda dhe jashtë vendit, çka do të rezultojë në më shumë operacione të përbashkëta policore kundër veprimtarive dhe strukturave kriminale”, thuhet në dokument.

Bllokimi i investimeve

Shumë grupe kriminale bëjnë pastrim parash, duke investuar në biznese të caktuara. Në strategji theksohet se do të merren masa që të ndalohen investimet që vijnë nga bota e krimit. “Zbatimi i kësaj politike do të mbështetet, gjithashtu, përmes përmirësimit të proceseve të identifikimit, sekuestrimit dhe konfiskimit të financave dhe aseteve të grupeve kriminale. Kjo do të ngushtojë hapësirën e veprimit, fuqisë financiare, por dhe motiveve të përfshirjes në struktura të krimit të organizuar, si dhe pamundësimin e riinvestimit të të ardhurave të përftuara nga veprimtari të paligjshme. Goditja e krimit ekonomik dhe e pastrimit të parave përbën një nga shtyllat kryesore në luftën kundër krimit të organizuar dhe bashkëpunimi i gjerë institucional dhe me vendet partnere do të jetë një domosdoshmëri për përmbushjen e këtij objektivi”, thuhet në draft. Planet në këtë aspekt janë: forcimi i kapaciteteve të specializuara qendrore dhe vendore për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar, duke përfshirë kryerjen e trajnimeve të përbashkëta; sigurimi i aksesit dhe ndërveprimi online i bazave të të dhënave në funksion të mbikëqyrjes dhe të hetimit në fushën ekonomike-financiare; koordinimi dhe bashkëpunimi ndërinstitucional, me qëllim rritjen e numrit të informacioneve të shkëmbyera mes strukturave përgjegjëse dhe kryerjen e analizave të thelluara mbi risqet e pastrimit të parave dhe administrimin e të dhënave (track record); përmirësimi i zbatimit të sanksioneve financiare të targetuara dhe rritja e hetimeve financiare proaktive dhe paralele që nga fillimi i procedimeve penale.

Më të lexuarat