BREAKING NEWS

Altin Dumani is threatened by sms, the democratic deputy whitewashes the Rama-Berisha bargains with the criminal amnesty, this is how the corrupt were released and the "coup" that was done to SPAK

Altin Dumani is threatened by sms, the democratic deputy whitewashes the
x
BREAKING NEWS

Sali Berisha's press is expected to return to the Parliament, from the removal of the salary and any financial benefits, to the burning of the mandate, this is how "non-women" will be taken out of politics

Sali Berisha's press is expected to return to the Parliament, from the
x
BREAKING NEWS

Ervin Karamuço gives the details of the sensational project of London to sink the corrupt high officials, here is who collected the evidence for the British who declared Sali Berisha "non-women", on the "black list" of politicians from the right and fr...

Ervin Karamuço gives the details of the sensational project of London to
x
BREAKING NEWS

Spartak Ngjela reveals the shocking details, the killers who got rid of Azem Hajdar had set out to eliminate Sali Berisha, who has the evidence that will open the "Pandora's Box" for the file of the "century"

Spartak Ngjela reveals the shocking details, the killers who got rid of Azem
x
BREAKING NEWS

The scheme that Edi Rama is following to "seize" SPAK is revealed, constitutionalists and analysts raise the alarm, strong clashes within "Reestablishment"

The scheme that Edi Rama is following to "seize" SPAK is revealed,
x
BREAKING NEWS

He was raped in the middle of the former Block, new details of the attack on Sokol Mêngjesi are revealed, it is suspected that the cause was...

He was raped in the middle of the former Block, new details of the attack on
x
BREAKING NEWS

London activates the secret plan to reveal the connections of Albanian politicians with criminals, Lord Dingeman is coming to Tirana today, training SPAK prosecutors for money laundering and seizing property, here are the "VIP" names at risk, the Briti...

London activates the secret plan to reveal the connections of Albanian
x
BREAKING NEWS

Here's who gave the order to kill Servet Pëllumbi and how the state gangs led by General Agim Shehu ambushed us at Ura e Dajlani, Spartak Braho remembers the violence of '96 and reveals the conversation inside the car with the high official of the SP

Here's who gave the order to kill Servet Pëllumbi and how the state
x

Politike

Electoral reform, Reestablishment makes the immediate request to SPAK

Electoral reform, Reestablishment makes the immediate request to SPAK

DP of Reestablishment has come out with an official position regarding the Electoral Reform. They demand, among other things, the establishment of a task force led by SPAK for the elections.

In an announcement distributed to the media, it is stated that "PD is committed to contribute to making truly effective the prohibitions and sanctions contained in the current legal framework for the misuse of state resources and resources, the buying and selling of votes and the misuse of personal data, through the adoption of a permanent supervisory mechanism, but equipped with executive powers, with a composition of representatives of the special prosecution, the general prosecution, representatives of the CEC and other law enforcement agencies, directed by the special prosecution".

Full stance:

Considering that: The problems of the elections in Albania, as evidenced by the reports of the opposition but above all strongly underlined by the final reports of the elections of ODIHR for the elections for the Assembly 2021 and the elections for local government bodies 2023, are of a very serious nature. serious and require immediate addressing through the strengthening of legal mechanisms and the restoration of the guarantee of elections at the top of the priorities of law enforcement agencies.

These serious problems, after more than 2 decades, return the headlines to the secrecy and freedom of voting, the drafting of correct election lists, the extreme misuse of state resources and public administration by the ruling party, etc.

A true consensual electoral reform between the majority and the opposition is essential and primary for democratic stability. It is favorable for the normalization of the political crisis that has involved the parliament and politics in Albania.

A consensual electoral reform in the decade spanning 2002-2012, carried out through bipartisan-opposition parliamentary committees, has provided a sound legal framework as stated by the OSCE/ODIHR and has consistently improved elections. Such consensual reform was at the core of two peaceful rotations of power, in 2005 when the center-right coalition led by the DP came to power and in 2013 when a socialist-led alliance took office.

A commission and a mutually trusted reform process have often helped to defuse political conflict, increase the legitimacy of elections, and as a result, in 2013, elections were removed from the list of problems related to EU integration.

Në kushtet e mësipërme Partia Demokratike angazhohet të kontribuojë aktivisht për adresimin e menjëhershëm të problematikave të rënda që ka procesi zgjedhor në Shqipëri nëpërmjet dhënies së kontributit dhe konsensusit në tryezën e Reformës Zgjedhore sapo të garantohen parakushtet minimale të një funksionimi normal të mekanizmit për të adresuar këtë reformë.

a) Procedurialisht nëpërmjet,

– Garantimit të gjithëpërfshirjes dhe përfaqësimit të drejtë të opozitës parlamentare në të;

– Garancive që vetëm produkti i dakordësuar i komisionit bipartisan të reformës zgjedhore do të diskutohet dhe eventualisht votohet në Kuvendin e Shqipërisë.

b) Substancialisht

– PD kërkon rikthimin te dakordësia e fundit e arritur nëpërmjet pozitës dhe opozitës ( 5 qershor 2020), për të cilin ka dhe një marrëveshje të firmosur nëpërmjet palëve dhe të mbështetur nga partnerët strategjikë dhe organizatat ndërkombëtare, e për pasojë zhbërjen e pasojave dhe ndryshimeve të njëanshme kushtetuese dhe të Kodit Zgjedhor ( korrik dhe shtator 2020), posaçërisht për:

o rikthimin e koalicioneve me listë të përbërë ku secila parti antare e një koalicioni ka të drejtë të garojë me emrin e saj në fletën e votimit duke i dhënë zgjedhësit të drejtën të votojë për partinë që preferon, brenda koalicionit. Kjo formë koalicioni ka funksionuar me sukses dhe pa asnjë problem nga 2003-2020 dhe ka siguruar dy rotacione politike (2005 dhe 2009).

o Eleminimin e pabarazisë së votës dhe padrejtësisë së rezultatit që prodhuan ndryshimet e njëanshme kushtetuese dhe të Kodit Zgjedhor (korrik dhe shtator 2020) në sistemin zgjedhor.

o Partia Demokratike qëndron plotësisht për listat e hapura në përputhje me standartin e aplikuar nga shumica dërrmuese e mbi 90% të vendeve që përdorin listat e hapura.

– PD angazhohet të adresojë nëpërmjet përmirësimit të kuadrit ligjor ekzistues dhe vecanërisht të forcimit të kornizës ligjore penale rekomandimet përfundimtare të ODIHR të përmbajtura në raportet 2021 dhe 2023, me fokus tek:

o Përfshirja e shtetit në zgjedhje, përdorimi i burimeve shtetërore dhe pushtetit normative në favor të partisë në pushtet;

o Shitblerja e votës dhe posaçerisht blerja e të drejtës së votës së zgjedhësit për të votuar duke i penguar të dalin në votim. Votimi i detyrueshëm siguron ushtrimin e plotë të së drejtës së votës (sipas shembujve të Greqisë, Belgjikës, Australisë).

o Cënimi i sekretit dhe lirisë së votës, veçanërisht nëpërmjet sistemit të patronazhimit, përdorimi të të dhënave personale të mbledhura nëpërmjet institucioneve shtetërore, ushtrim i presionit para dhe gjatë ditës së votimit.

– PD angazhohet të kontribuojë që në një kohë sa më të shkurtër, të bëjë realitet votën e të gjithë shtetasve shqiptarë me banim të përhershëm jashtë vendit, aty ku ata banojnë, sipas detyrimeve aktuale që burojnë nga Kodi Zgjedhor, si dhe vendimi i Gjykatës Kushtetuese i datës 9 dhjetor 2022, me të njëjtat standarte dhe garanci si shtetasit që votojnë brenda vendit. Sistemi i votimit të shtetasve shqiptarë me banim të përhershëm jashtë vendit duhet të thjeshtohet nga procedurat e rënduara të regjistrimit me qëllim shmangien e kontrollit dhe filtrave qeveritare. Sistemi i votimit për këtë kategori zgjedhësish duhet të jetë efikas dhe i paanshëm dhe nuk duhet të shërbejë për të ndikuar njëanshmërisht në rezultat.

– PD angazhohet që të analizojë me seriozitet problematikat serioze të shfaqura në zgjedhjet e fundit përsa i përket procesit të votmit dhe numërimit elektronik, me qëllim arritjen e një vendimarrje përfundimtare e cila di t’i japë fund fazës hibride të pilotimit të tij në disa zona, nëpërmjet shtrirjes së tij në të gjithë vendin, ose heqjes dorë përfundimisht prej këtij sistemi. KQZ ka dështuar të zbatojë garancitë që ligji parashikon për zgjedhësin që të konfirmojë dhe hedhë votën në liri të plotë. Votimi nga persona të tretë dhe/ose operatorë teknikë të KQZ përbën vepër penale dhe ësht antikushtetues sipas jurisprudencës kushtetuese te 2002. Mungesa e një auditimi të pavarur të çertifikuar, pas tre pilotimesh nga viti 2021, cënon besimin në menaxhimin e votimit elektronik.

– PD angazhohet të rikthejë balancimin dhe besueshmërinë e KQZ dhe Kolegjit Zgjedhor. Zgjedhet e fundit kanë demonstruar kontroll politik të njëanshëm organeve kryesore të administrimit dhe drejtësisë zgjedhore, me pasojë refuzimin e ankesave të mbështetura në fakte dhe ligjërim të praktikav të paligjëshme në favor të partisë në pushtet, me pasoja të rënda mbi zgjedhjet.

– PD angazhohet qe të kontribuojë për të forcuar sanksionet penale për financimin e paligjshëm elektoral vecanërisht të atij me orgjinë të huaj me qëllim evitimin e infiltrimit të këtij lloj financimi në procesin zgjedhor dhe mbajtjes përgjegjës penalisht në mënyrë të drejtpërdrejtë, personave/ subjekteve që përfitojnë prej tij.

– PD angazhohet që, në përputhje me rekomandimin e parë prioritar të Raportit Final të OSBE/ODIHR për zgjedhjet e 14 majit 2023, të kontribuojë për të bërë vërtet efektive ndalimet dhe sanksionet e përmbajtura në kornizën ligjore aktuale për keqpërdorimin e burimeve dhe resurseve shtetërore, shitblerjes së votës dhe keqpërdorimit të të dhënave personale, nëpërmjet adoptimit të një mekanizmi të përhershëm mbikqyrës, por të pajisur me fuqi ekzekutive, me përbërje përfaqësues të prokurorisë së posaçme, prokurorisë së përgjithshme, përfaqësues të KQZ dhe të agjencive të tjera ligjzbatuese, të drejtuar nga prokuroria e posaçme.

 

Most read